Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sensus Hyppige brud på retningslinierne for tilgængelighed - WCAG Helene Nørgaard Bech Sensus ApS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sensus Hyppige brud på retningslinierne for tilgængelighed - WCAG Helene Nørgaard Bech Sensus ApS."— Præsentationens transcript:

1 Sensus Hyppige brud på retningslinierne for tilgængelighed - WCAG Helene Nørgaard Bech Sensus ApS

2 Sensus Tilgængeligheden til offentlige danske netsteder I foråret 2008 blev en større undersøgelse foretaget af tilgængeligheden til offentlige danske netsteder. Undersøgelsen viste at ingen af de 234 testede netsteder er fuldt tilgængelige. En anden undersøgelse viser at 97% af alle offentlige netsteder på Europæisk plan er utilgængelige. http://webtjek.itst.dk/vurderinger

3 Sensus WCAG - Web Content Accessibility Guidelines Undersøgelsen af tilgængeligheden til offentlige danske netsteder blev foretaget med baggrund i WCAG - Web Content Accessibility Guidelines prioritet 1 og 2 (A & AA). Nye krav om anvendelse af åbne standarder i det offentlige fra januar 2008 – overholdelse af WCAG i nye løsninger.

4 Sensus Krav i de nye åbne standarder – hvem gælder det for? (kilde: ITST) •Aftalen omfatter generelt de samme forvaltningsmyndigheder som f.eks. eDagene •Den kommunale forvaltning –rådhuset men ikke skolen •Den regionale forvaltning –regionen men ikke sygehuset •Den statslige forvaltning –ministeriets koncern med departement, styrelser og direktorater, men ikke universitetet •Selvejende institutioner er ikke omfattet

5 Sensus Hyppige brud på retningslinierne I det følgende gennemgås de mest hyppige problematikker i forhold til WCAG, som optræder på offentlige netsteder, ifølge kortlægning af (forår 2008):

6 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Manglende alternativer til grafik (95%) Brugere af skærmlæsere får ikke information om hvad billedet indeholder. Det er et stort problem hvis billedet også er et link. Hvis grafik ikke bærer information så lav tom alternativ tekst. http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside http://www.rn.dk/

7 Sensus Hyppige brud på retningslinierne At flytte brugerens fokus uden at informere om det (fx. ved at åbne et nyt vindue) og at anvende pop up (91%) Undgå at anvende pop up. Hvis det alligevel gøres skal brugeren informeres om dette. Det samme gælder hvis man fører brugeren over til et nyt netsted. https://www.telmore.dk/general/digitalsignatur_info.html

8 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Labels er ikke placeret korrekt ved formularelementer (60%) Labels skal stå umiddelbart foran kontrollen på samme linje eller stå på linjen umiddelbart før kontrollen. Navn:

9 Sensus Hyppige brud på retningslinierne At anvende andre teknologier end W3C teknologier hvor W3C teknologier er mulige (89%) Brug W3C teknologier såsom: –MathML til matematiske ligninger –HTML, XHTML, XML til strukturerede dokumenter –RDF til meta data –SMIL til at udvikle multimedie præsentationer –CSS og XSL til at definere style sheets –XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations ) til at udvikle stil ændringer

10 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Manglende alternativ til utilgængeligt indhold (58%) Hvis indholdet ikke er tilgængeligt, skal der som minimum være en alternativ side, som har det samme indhold som den oprindelige og bliver opdateret lige så ofte. Ex.: Objekter såsom Flash-filer, appletter etc. Docs.: http://viewer.zmags.com/showmag.php?linksid=1266&a=1 http://www.rummet.dk/

11 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Formularkontroller som ikke er explicit tilknyttet label (60%) http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside Det skal gøres sådan kodemæssigt: First name:

12 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Mangel på klare definitioner af målet til et link (94%) Linkteksten skal give mening også når den læses ude af kontekst (undgå links såsom ’Klik her’ eller ’Læs mere’). Desuden må den samme linktekst på en side ikke anvendes til at vise forskellige steder hen. http://www.slagelse.dk/Index.htm

13 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Invalid kode (100%) Netstedet skal kunne bestå en HTML validering og en validering af CSS-kode for at sikre bedst mulig browserkompatabilitet. Fx. med WDG: http://www.htmlhelp.com/tools/validatorhttp://www.htmlhelp.com/tools/validator Og W3C: http://jigsaw.w3.org/css-validator/http://jigsaw.w3.org/css-validator/

14 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Manglende anvendelse af style sheets til præsentation (78%) Fx. ved angivelse af font, positionering og layoutmæssige angivelser i HTML-kode.

15 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Anvendelse af absolutte enheder i stedet for relative enheder (83%) Undgå eksempelvis at angive størrelser i pixels, men sørg i stedet for at angive størrelser i procent, så fx. kolonner og tekst skalerer ordentligt (ombrydes på skærmen) og så teksteskalering virker. http://borger.dk/

16 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Manglende/ukorrekt anvendelse af overskriftelementer (95%) H-elementer må ikke bruges til at opnå et bestemt visuelt udtryk men skal bruges til at markere forskellige niveauer af overskrifter og de skal samtidig nestes korrekt. http://videnskabsministeriet.dk/site/forside

17 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Manglende angivelse af citater (64%) Anvend eksempelvis Q og BLOCKQUOTE elementerne i HTML til at markere henholdsvis korte og lange citater. http://borger.dk/forside/aktuelt/faktaside?p_nyhedid=141

18 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Manglende angivelse af sprogskift lokalt på en side (50%) Anvend eksempelvis "lang" attributten i HTML og "xml:lang" iXML. http://www.digitalsignatur.dk/visNyhed.asp?artikelID=893

19 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Manglende overskrifter til datatabeller (59%) Anvend eksempelvis TD til at identificere data celler og TH til at identificere overskrifter i HTML. http://www.regionmidtjylland.dk/Om%20Regionen/Aktuel t/Nyheder?docid=18643 http://www.regionmidtjylland.dk/Om%20Regionen/Aktuel t/Nyheder?docid=18643

20 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Funktionaliteter virker ikke når scripts, appletter o.lign. er slået fra (59%) Eksempelvis bør det sikres, at links som starter scripts stadig virker i de tilfælde, hvor scripts er slået fra eller ikke er understøttede.

21 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Eventhandlers i scripts og appletter er enhedsafhængige (kan udelukkende aktiveres ved brug af mus (52%) Der bør både ’lyttes’ efter mus og keyboard.

22 Sensus Hyppige brud på retningslinierne Scripts med enhedsafhængige event handlers (79%) Brug handlingsudløsere på applikationsniveau frem for handlingsudløsere på brugerinteraktionsniveau. Eksempelvis "onselect”. (Event handlers kan bruges sammen, fx.): Brug......med onmousedownonkeydown onmouseuponkeyup onclickonkeypress onfocus onkeypress onmouseoutonblur

23 Sensus http://www.itst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/vej ledning-til-tilgengelige-hjemmesider ?! Spørgsmål og kommentarer


Download ppt "Sensus Hyppige brud på retningslinierne for tilgængelighed - WCAG Helene Nørgaard Bech Sensus ApS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google