Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når vi er færdige, vil dette give mening Høretab er ikke bare et høretab - et høreapparat er ikke bare et høreapparat.  Et høretab ikke bare er et høretab.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når vi er færdige, vil dette give mening Høretab er ikke bare et høretab - et høreapparat er ikke bare et høreapparat.  Et høretab ikke bare er et høretab."— Præsentationens transcript:

1

2 Når vi er færdige, vil dette give mening

3 Høretab er ikke bare et høretab - et høreapparat er ikke bare et høreapparat.  Et høretab ikke bare er et høretab.  Øresneglen kan gå i stykker på hundrede af måder.  Det interessante er hvad der sker oven øret, oppe i hjernen. Det er der fortolkningen sker.  Et høretab er et miks af skader, hørekurven kan være ens, betyder det ikke nødvendigvis, at man har samme defekt.  Forstærkning til to personer med samme hørekurve kan meget vel være forskellig.  Og udbytte af høreapparatet kan ligeledes være meget forskelligt.

4 Tilpasningsstrategier.  Der findes på verdensplan forskellige strategier med hensyn til forstærkningen i høreapparaterne.  Forskellige firmaer bruger forskellige filosofier med hensyn til forstærkning.  Det ene strategi udelukker ikke den anden.  Man kan ikke på forhånd sige hvilken forstærkning der er bedst.  Derfor kræver en god tilpasning ofte finjusteringer.  Ved at vælge firmaernes topmodeller får mange features, men betyder det ikke nødvendigvis, et perfekt resultat hvis det valgte produkt ikke forstærker og behandler lyden på en måde der er hensigtsmæssig for mit høretab.  Det betyder altså ikke at det ene produkt er bedre eller dårligere end et andet.

5 deciBel dB  dB er en logaritmisk skala til angivelse af lydtryk.  0 dB defineres som den normale høretærskel for unge mennesker.

6 0 120 60 30 90 10500001000200050001000020100500 Hz 50 Ubehagstærskel Høretærskel Hørbart område Musik Tale området Høreområdet.  dB

7 Høreundersøgelsen.  En høreundersøgelse består typisk af flere forskellige undersøgelser, hvor både øret og hørelsen bliver undersøgt.  Høreundersøgelser kan give svar på:  hvorvidt der er et høretab  hvor svært høretabet er  eventuelt hvad årsagen til høretabet er

8 Høreundersøgelsen  Otoskopi - visuel undersøgelse af øregang og trommehinde med et otoskop  Tympanometri - undersøgelse af trommehindens bevægelse som følge af trykforandringer  Rentoneaudiometri - undersøgelse af en persons høretærskler for lyde ved forskellige frekvenser  Taleaudiometri - undersøgelse af en persons evne til at skelne lyde fra hinanden ved forskellige frekvenser  Hjernestammeaudiometri - undersøgelse af hørenervens reaktion på lyd  Otoakustiske emissioner - undersøgelse af cochleas ydre hårcellers reaktion på lyd

9 Høreundersøgelsen  Rentoneaudiometri  Høretærskel = hvor kraftig en lyd skal være for, at personen lige netop kan høre den. Der måles udvalgte frekvenser mellem 125 Hz og 8000 Hz.  ”luftledning”, hvor tonerne sendes gennem høretelefoner  ”benledning”, hvor en 'benleder', der placeres på knoglen bag øret, overfører vibrationer (lyd) gennem kraniet.  Ved at lave begge prøver kan man konstatere, om høretabet skyldes lidelser i den ydre del af øret (et konduktivt høretab) eller lidelser i det indre øre (et sensorineuralt høretab).

10 Høreprøve: Luftledning og benledning  Luftledning: Lyden sendes gennem øregangen  Benledning: Lyden sendes direkte til det indre øre via knoglen bag øret  Hvis benledning er normal og luftledning nedsat er der en lidelse i øregang, trommehinde eller mellemøre (konduktiv lidelse)  Hvis både luftledning og benledning er nedsat er hørenedsættelsen lokaliseret i det indre øre eller hørenerven (perseptiv lidelse)

11 Lydmåling. luftledning benledning

12 Høreundersøgelsen  Taleaudiometri  Ved en høreprøve undersøges ofte også personens evne til at skelne ord fra hinanden. Det skyldes, at skelneevnen har betydning for, hvor god personens taleforståelse er.  Ordene bliver præsenteret med en lydstyrke, så man ved at personen kan høre dem.  Ordene skal gentages af vedkommende. Man tæller antallet af ikke-korrekt gentagede ord, og finder dermed personens skelnetab, DL (discrimination loss).

13 1255002501000200040008000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Audiogram 110

14 Altså……. Man måler frekvensen i Hertz 125 -500500-30003000-8000 Hertz

15 1255002501000200040008000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Audiogram 110 x x x x x x x

16 1255002501000200040008000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Audiogram 110 Hertz dB Høretærskel UCL Ubehags-tærskel

17 1255002501000200040008000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Audiogram 110 Hertz dB Dynamikområde

18 1255002501000200040008000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Audiogram 110 Hertz dB Dynamikområde  Indsnævret dynamikområde = recruitment = støjoverfølsomhed

19 Stapediusrefleksen.  Stapediusrefleksen er en muskel refleks, der udløses ved relativt kraftige lyde. Stapidus er en lille muskel der er hæftet på stigbøjlen. Når muskelen strammes bliver knoglekæden stivere, hvilket medføre at lyden ikke bliver overført optimalt til det indre øre fra trommehinden. Stapediusrefleksen beskytter derfor det indre øre med kraftige støjpåvirkninger.

20 1255002501000200040008000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Audiogram 110 x x x x x x x

21 tone kraftig Lydstyrke Høretærskel Ubehageligt basdiskant svag Hørbart men svag For højt Ubehagstærskel Det mest behagelige område  Nedsat hørelse F S TH P H CH G K SH ZV MD B L A N O NG EI R U

22 Symboler på audiogrammet Luftledning højre øre Luftledning venstre øre Venstre øre med maskering af højre øre Benledning O x x x Højre øre med maskering af venstre øre Stapediusrefleks - svarer nogenlunde til ubehagstærsklen

23 1255002501000200040008000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Audiogram 110 TC SRT DL

24 Skelnetab  DL = Discrimination Loss = skelnetab  angives i %  Det kan være svært at få fat i hvad der bliver sagt, selvom man godt kan høre at der bliver talt

25 Skelnetab  DL = Discrimination Loss = skelnetab  angives i %  Det kan være svært at få fat i hvad der bliver sagt, selvom man godt kan høre at der bliver talt

26 Typer af høretab.  Høretab er udtryk for en nedsat følsomhed i hørefunktionen udtrykt i forhold til normalthørendes hørefunktion.  Der er forskellige typer af høretab, som kategoriseres i forhold til, hvor årsagen til høretabet findes.  konduktive høretab  perceptive høretab  centrale auditive høretab

27 Typer af høretab.  Konduktive høretab er relateret til lidelser i ydre øre, øregang eller mellemøret  Perceptive høretab er relateret til lidelser i sneglen i det indre øre.  Centrale auditive hørevanskeligheder er relatateret til lidelser i det centrale auditive nervesystem, som fx hørenerven.  Blandede høretab Et konduktivt og et perceptivt høretab kan forekomme på samme tid, og kaldes et blandet høretab. Blandingshøretab kan enten være forårsaget af den samme lidelse eller af forskellige lidelser.

28 Konduktive høretab.  Konduktive høretab Konduktive er forårsaget af lidelser i øregang, trommehinde eller mellemøre. kan fx skyldes:  Ophobet ørevoks i øregangen (ses tit hos høreapparatbrugere)  Mellemørebetændelse (en hyppig årsag hos børn)  Undertryk i mellemøret  Otosklerose (forekommer hyppigst hos kvinder)  Størstedelen af de konduktive høretab er midlertidige, da årsagen til høretabet enten forsvinder af sig selv eller kan behandles medicinsk eller kirurgisk.  I visse tilfælde vil der efter behandling stadig være et høretab. Permanente konduktive høretab kan som regel afhjælpes effektivt med høreapparat, da hørelsen vil fungere normalt ved tilstrækkelig lydforstærkning

29 Perceptive høretab.  Perceptive høretab Perceptive høretab er forårsaget af skader i sneglen (cochlea) i det indre øre, en mindre effektiv omdannelse af lydbølger til nerveimpulser.  Et perceptivt høretab har andre konsekvenser. Når hårcellerne beskadiges, så mistes i nogle tilfælde sneglens evne til at adskille lyde med forskellig tonehøjde fra hinanden.  Det gælder både lyde, der opfattes samtidigt og lyde, hvor den ene er kraftigere end den anden og forstyrrer den tone, der kommer efter.  I praksis betyder det, at nogle mennesker med et perceptivt høretab godt vil kunne høre, at der bliver talt,  men opfattelse af, at lydene og ordene flyder sammen. Det giver problemer med at forstå tale, og især hvis talen foregår i støjfyldte omgivelser.

30 Perceptive høretab.  Et tredje problem er, at forskellen mellem den svageste lyd, man kan høre, og den kraftigste lyd, de kan holde ud at høre på, ikke er så stor. Personens ”dynamikområde” er reduceret.  Nedsat skelneevne og reduceret dynamikområde betyder, at høreapparatteknologiens lydforstærkning ikke kan afhjælpe høreproblemet fuldstændigt.  Erhvervede perceptive høretab skyldes bl.a:  Alder (den mest almindelige årsag)  Støj  Medicin (nogle former for kemoterapi, antibiotika, og smertestillende piller)  Meningitis OBS !

31 Hørekurven.

32 Efter tone. bas høretab mellemtone høretab diskant høretab

33 Et tilfældigt eksempel på et audiogram


Download ppt "Når vi er færdige, vil dette give mening Høretab er ikke bare et høretab - et høreapparat er ikke bare et høreapparat.  Et høretab ikke bare er et høretab."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google