Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FUNKTIONSGRAMMATIK Kortfattet præsentation KASUSsprog præpositioner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FUNKTIONSGRAMMATIK Kortfattet præsentation KASUSsprog præpositioner"— Præsentationens transcript:

1 FUNKTIONSGRAMMATIK Kortfattet præsentation KASUSsprog præpositioner
Ideen med funktionsgramma-tikken er at fremstille sproget optisk. Med udgangspunkt i handlingen, udtrykt ved cirklen, kan man i grafisk form se den sproglige struktur for sig. Eller man ser for sit indre øje hvor forholdsordet har sin plads i systemet Dermed skyder man en genvej til tyskernes ”medfødte” følelse for kasus. FUNKTIONSGRAMMATIK KASUSsprog præpositioner Kortfattet præsentation Sven Erik Bruun 2011©

2 Prioritering af præsentationsrækkefølgen i undervisningen Verber i præsens objektiv kasus Præpositionel kasus Adverbiel kasus Verbets tider, former og verbalsyntaks -t -en Maskulinum def. & indef. derefter fem, neut & plur engang, når objektiv kasus fungerer langs hen ad vejen når kursisten føler overskud og får behov for at kunne udtrykke tidsvariation

3 der er to typer kasus, som anvender det samme værktøj
durch für aus an über trotz vor wider zwischen bei während mit ohne zu statt in hinter gegen auf nach wegen von seit neben um innerhalb unter der er to typer kasus, som anvender det samme værktøj m f n pl NOM der die das die AKK den die das die GEN des+s der des+s der DAT dem der dem den+n Når navneordet står uden forholdsord, styres kasus med udgangspunkt i handlingen Når der er et forholdsord knyttet til navneordet, styres kasus af forholdsordet KASUS styret af præposition KASUS styret af handlingen

4 Præpositioner med obligatorisk kasusstyring
der die das die ein eine ein AKK den die das die einen eine ein durch, für, gegen, ohne, um, wider … GEN des +s der des +s der eines+s einer eines+s statt, trotz, während, wegen, -halb … DAT dem der dem den +n einem einer einem aus, bei, mit, nach, seit, von, zu …

5 Præpositioner med AKKUSATIV eller DATIV
der die das die ein eine ein AKK udtrykker ændring den die das die einen eine ein an auf hinter in neben über des +s der des +s der eines+s einer eines+s unter vor DAT udtrykker status quo zwischen dem der dem den +n einem einer einem

6 Pædagogisk rådgivning og konceptudvikling
Formidling af kurser og efteruddannelse Etablering af virksomhedsakademier Projektledelse Langøre/Samsø


Download ppt "FUNKTIONSGRAMMATIK Kortfattet præsentation KASUSsprog præpositioner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google