Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag for kommende pensionister - Et kig mod den 3. alder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag for kommende pensionister - Et kig mod den 3. alder"— Præsentationens transcript:

1 Temadag for kommende pensionister - Et kig mod den 3. alder
Guide til PowerPoint Forside 1: Vælg hvilken forside du vil benytte 2: Slet den forside du ikke bruger Generelle slides Vælg det slidedesign, du vil benytte. Kopier slidet og indsæt dit eget indhold. Vær ophyggelig med at vælge det rigtige design – det afhænger af mængden af billeder, tekst og bullets. Temadag for kommende pensionister - Et kig mod den 3. alder Seniorrådgiver Verner Aggerholm

2 Pensionsformer Arv og testamente Muligheder i pensionsplanlægningen

3 PENSIONSFORMER Guide til PowerPoint Breakerslides
Brug denne slide, når din præsentation skal opdeles af et statement, billede eller lignende 1: Indsæt billede, så det fylder hele det grå felt. Den hvide ramme skal bevares. Passer billedet ikke i højde og bredde, skal det beskæres 2: Gør billedet 20% transparent 3: Marker tekstfelterne og den hvide ramme. Flyt elementerne, så de forrest. 4: Indtast tekst 5: Er teksten ikke synlig nok, gøres billedet yderligere transparent Forside PENSIONSFORMER 3 3

4 LIVRENTEPENSION, RATEPENSION, KAPITALPENSION OG ALDERSOPSPARING
Pensionstyper LIVRENTEPENSION, RATEPENSION, KAPITALPENSION OG ALDERSOPSPARING Seneste udbetaling fra Maksimal indbetaling Kan ændres til Beskatning ved udbetaling Udbetalingsform Maksimal fradragsværdi Pensionsform Ingen grænse Ubegrænset til livsvarig livrente - Indkomstskat Løbende Topskat 52,6 % Livrentepension 75 år kr. Livrentepension Indkomstskat Løbende Topskat 52,6 % Ratepension 75 år Ratepension og livrentepension Afgift 37,3% i 2013 ellers 40 % Engangsbeløb ingen Kapitalpension 75 år kr. - Ingen Engangsbeløb ingen Aldersopsparing 2013: Topskat rettet, et par linjer er slettet (TAU) 4

5 KAPITALPENSION – ÆNDRINGER 2013
Slut for indbetaling til kapitalpension fra den 1. januar 2013 Kapitalpensioner kan beskattes i 2013 med lavere afgift på 37,3 pct Ny opsparingsmulighed for beskattede midler, aldersopsparing, hvor der kan opspares årligt uden fradrag – i PFA kun som privat indbetaling Indbetalinger skal fremover fordeles som aftalt med hver virksomhedskunde, det vil typisk være primært på ratepension og subsidiært på livspension. Med verner

6 SÅDAN FREMRYKKER DU SKATTEN PÅ DIN KAPITALPENSION - I
Ønsker du at omlægge din kapitalpension i PFA til aldersopsparingen, kan det ske i perioden fra 1. oktober til 20. oktober 2013 – og igen i 2014. Omlægning til aldersopsparingen sker via NemId på Min Pension.   Fra den 1. oktober 2013 vil PFA på Min Pension give dig en anbefaling, som ud fra de konkrete forhold på din kapitalpension fortæller, om det kan betale sig for dig at omlægge den til en aldersopsparing   Ændrer du din kapitalpension til en aldersopsparing, vil du blive trukket 37,3 % i skat, som PFA afregner med SKAT ultimo Til gengæld vil opsparingen blive udbetalt skattefrit, når du går på pension  Det koster et gebyr på 675 kr. at omlægge din kapitalpension til en aldersopsparing 

7 SÅDAN FREMRYKKER DU SKATTEN PÅ DIN KAPITALPENSION - II
Har du din kapitalpension i gennemsnitsrente, vil opsparingen blive overført til markedsrente i PFA Plus, inden den bliver omlagt til aldersopsparingen. Det giver dig typisk mulighed for at få et overførselstillæg. Til gengæld bortfalder ydelsesgarantien Aldersopsparing har ikke KundeKapital tilknyttet. Hvis du har KundeKapital tilknyttet din kapitalpension og vælger at omlægge den til en aldersopsparing, bliver  begge dele omlagt til aldersopsparing Du skal efterfølgende fortsat betale administrationsomkostninger af din aldersopsparing i PFA Plus.

8 FOLKEPENSION Folkepension 2013 Grundbeløb Pensionstillæg* Gælder for
Folkepension, ATP og LD FOLKEPENSION Folkepension 2013 Grundbeløb Pensionstillæg* Gælder for Alle Gifte (Begge med folkepension) Enlige Årlig maksimal sats kr. kr. kr. Indtægt før modregning kr. kr. kr. Indtægter der indgår i modregning Kun personlige arbejdsindtægter Alle ekskl. folkepension Alle ekskl. folkepension Modregningssats 30 % 16 % 30,9 % Ydelse bortfalder ved kr. kr. kr. TAU: 2013-tal sat ind. Modregningssatsen og bundfradraget ved arbejde er rigtigt, jf og Ydelsesbortfald på tillæg: Bortfaldsgrænsen er lavere, kun , hvis partneren arbejder *Bundfradrag på kr. ved personligt arbejde. Hvis du forlænger din rateudbetaling, får du måske mere i pensions-tillæg. Du får også mere i tillæg, hvis du indbetaler til ratepension

9 ATP Hvordan fungerer ATP?
Folkepension, ATP og LD Hvordan fungerer ATP? Du får udbetalt et beløb hver måned så længe du lever, fra folkepensionsalderen Du skal betale indkomstskat af beløbet Du vil cirka få udbetalt kr. om året Hvis du venter med at få pensionen udbetalt, vil beløbet blive højere Der er udbetaling til dine nærmeste ved dit dødsfald. Beløb aftrappes med alderen Ægtefæller Børn under 21 år Samlever, du har delt adresse med i mindst 2 år (skal registreres hos ATP)

10 LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND
Folkepension, ATP og LD LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Indefrosne dyrtidsportioner fra Bliver udbetalt som et engangsbeløb Der betales 40 % i afgift til staten ved udbetaling Kan udbetales, fra du fylder 60 år Kan blive stående, så længe du ønsker det Udbetales til boet ved dødsfald

11 ANDRE MULIGHEDER - INDEFRYSNING AF EJENDOMSSKATTER
Du har mulighed for at indefryse ejendomsskatter, hvis du: har nået folkepensionsalderen eller modtager efterløn, social pension eller delpension har tilstrækkelig friværdi i din bolig har et pantebrev i boligen Ny rentesats 2013: Erik W Markedsrente som i 2013 udgør 2,23 % Forfalder ved dødsfald eller salg (dog ikke uskiftet bo)

12 ARV OG TESTAMENTE Guide til PowerPoint Breakerslides
Brug denne slide, når din præsentation skal opdeles af et statement, billede eller lignende 1: Indsæt billede, så det fylder hele det grå felt. Den hvide ramme skal bevares. Passer billedet ikke i højde og bredde, skal det beskæres 2: Gør billedet 20% transparent 3: Marker tekstfelterne og den hvide ramme. Flyt elementerne, så de forrest. 4: Indtast tekst 5: Er teksten ikke synlig nok, gøres billedet yderligere transparent ARV OG TESTAMENTE Forside 12 12

13 ARV OG TESTAMENTE Arveberettigede Testamenter
Pensions- og livsforsikringer Afgifter

14 Arv og testamente ÆGTEFÆLLES ARVERET Ægtefællens arveret efter loven er 1/2, når der er livs- arvinger - ellers arver ægte- fællen det hele Ægtefællens arveret omfat- ter både afdødes boslod (andel af fællesboet) og et eventuelt særeje Fælleseje Fuldstændigt særeje M’s boslod H’s boslod Det, der falder i arv 14

15 ARVEKLASSERNE 3. arveklasse 2. arveklasse Arvelader 1. arveklasse
Arv og testamente ARVEKLASSERNE 3. arveklasse Mormor – Morfar Farmor –Farfar Morbror eller moster Fætter eller kusine Arver ikke 2. arveklasse Farbror eller faster Fætter eller kusine Arver ikke Mor Bror eller søster Nevøer/niecer Osv. Far Bror eller søster Nevøer/niecer Osv. Arvelader Barn Barnebarn Osv. 1. arveklasse 15

16 Arv og testamente TVANGSARVINGER Ægtefæller Livsarvinger, hvilket vil sige: - børn (børnebørn, oldebørn m.v.) - adoptivbørn - børn udenfor ægteskab Tvangsarvinger Tvangsarven udgør en fjerdedel af arvelodden. Den kan begrænses til kr. (2013) pr. barn. 16

17 USKIFTET BO Betingelser:
Arv og testamente USKIFTET BO Betingelser: Fælles livsarvinger (eller tilladelse fra afdødes egne børn) Fælleseje/skilsmissesæreje Længstlevende skal være solvent Fordele: Beholder det fælles hjem med næsten fuld rådighed Ulemper: Overtager afdødes gældsansvar Forøgelse af længstlevendes bodel indgår i det uskiftede bo - for eksempel prisstigninger på ejendomme, arv eller gave 17

18 PAPIRLØSES FORMUEFORHOLD
Arv og testamente PAPIRLØSES FORMUEFORHOLD Udfordringer for papirløst samlevende: Samlever kan ikke kræve bodeling (samejeoverenskomst) Samlever har ingen arveret (testamente/udvidet samlever-testamente) 18

19 Testamenter skal tilbagekaldes i testamentsform
Arv og testamente TESTAMENTER Notartestamente Notaren påser, at testator er ved sin fornufts fulde brug Vanskeligt at anfægte gyldigheden Kopi opbevares hos skifteretten Retsafgift 300 kr. Vidnetestamente To uvildige vidner Arvingen har bevisbyrden for gyldighed Kopi opbevares ikke i skifteretten Indbofordelingsliste Datering Underskrift Testamenter skal tilbagekaldes i testamentsform 19

20 Med eller uden testamente
Arv og testamente Ugift, ingen børn Ugift, med 3 børn Gift, ingen børn Gift, med 3 børn Forældre Søskende Nevøer/niecer Bedsteforældre ”Tanter” og ”Onkler” Hvert barn arver lige meget Ægtefælle arver Uden Hvert barn arver lige meget Ægte- fælle arver Hvert barn arver lige meget Fri testationsret Fri testationsret Hvert barn arver lige meget Fri testationsret Ægtefælle arver Med Ugift med tre børn: Hvert barn får en tredjedel uden testamente, men kun en 12-del med testamente. Gift med tre børn: Hvert barn får en sjettedel uden testamente, men kun en 24-del med testamente. Ægtefælle arver Fri testationsret 20

21 UDVIDET SAMLEVERTESTAMENTE
Arv og testamente UDVIDET SAMLEVERTESTAMENTE Mulighed for at testere 7/8 til længstlevende samlever i stedet for 3/4, hvis der er børn. Samlever stilles næsten som ægtefælle ved fuldstændigt særeje. Hovedbetingelser: Ved oprettelse: Ingen ægteskabshindring (nært slægtskab, ikke skilt, uskiftet bo) Ved førstafdødes død: Fælles bopæl (eller institution) og enten ægteskabslignende samliv de sidste to år eller venter/har/har haft fælles barn 21

22 Fælleseje Opgave om separation - bodeling
Pers bodel: kr. Irenes bodel: Indbo 30.000 Hus – friværdi Bodel i alt: _30.000 Bil – friværdi _40.000 Per beholder sit hus og sin bil og betaler kr. til Irene Firma-ratepension Gruppelivsforsikring Ulykkesforsikring Privat ratepension 40.000 Per Irene Per ændrer begunstigelsen på forsikringer (incl. rate) fra ”nærmeste pårørende” til ”Helle og Malene” Helle Malene

23 Fuldstændigt særeje Opgave: Per dør ved en ulykke
Pers særeje Kr. Irenes særeje Indbo 50.000 Hus – friværdi Sommerhus (arv) Bil – friværdi __ Obligationsbeholdning _ Særeje i alt Ratepension efter afgift Irenes ratepension: Gruppelivsforsikring Udbetales ikke ved Pers død og indgår ikke i bodelingen Ulykkesforsikring __ Forsikring i alt Per Irene Børnene arver 1/2 = kr. ( kr. hver) Irene arver 1/2 af Pers særeje = kr. David Helle Malene Søren Helle og Malene får forsikringerne – kr. hver

24 DINE BØRN – MINE BØRN – VORES BØRN
Arv og testamente DINE BØRN – MINE BØRN – VORES BØRN Kvinde (K) Mand (M) K’s barn Fællesbarn M’s barn M’s barn Overvejelser: Skal længstlevende kunne sidde i uskiftet bo? (tilladelse) Bør længstlevende tilgodeses, så børnene må vente på deres arv? (testamente og evt. ægtepagt) Hvordan skal børnene indbyrdes arve i sidste ende? (testamente) 24

25 PENSIONSORDNING OG LIVSFORSIKRING
Arv og testamente PENSIONSORDNING OG LIVSFORSIKRING Andre regler end ved arv Udbetalinger fra pensionsordninger og forsikringer går uden om dødsboet, når der er indsat begunstiget ”Nærmeste pårørende” får udbetalingerne efter loven 25

26 NÆRMESTE PÅRØRENDE FØR 1. JANUAR 2008
Arv og testamente NÆRMESTE PÅRØRENDE FØR 1. JANUAR 2008 Ægtefælle/registreret partner Livsarvinger (børn, børnebørn mv.) Arvinger ifølge testamente Øvrige arvinger 26

27 NÆRMESTE PÅRØRENDE EFTER 1. JANUAR 2008
Arv og testamente NÆRMESTE PÅRØRENDE EFTER 1. JANUAR 2008 Ægtefælle/registreret partner Samlever: Fælles bopæl (eller institution) og enten ægteskabslignende samliv de sidste to år eller venter/har/har haft fælles barn Livsarvinger (børn, børnebørn mv.) Arvinger ifølge testamente Øvrige arvinger 27

28 Arv og testamente HVEM KAN BEGUNSTIGES? Fradragsberettigede pensionsordninger og forsikringer: ”Nærmeste pårørende” Ægtefælle og fraskilt ægtefælle Samlever (navngivet person, der har fælles bopæl med forsikringstager ved indsættelsen) Børn, stedbørn og samlevers børn og deres livsarvinger (børn, børnebørn mv.) Ikke-fradragsberettigede pensionsordninger og forsikringer: ALLE – såvel personer som foreninger Krav til begunstigelsen: Skriftlig meddelelse til pensionsinstitut (få en blanket) 28

29 BOAFGIFT Arv mellem ægtefæller er afgiftsfri
Arv og testamente BOAFGIFT Arv mellem ægtefæller er afgiftsfri 15 % boafgift af de efterladte værdier og udbetalinger fra pensionsordninger og forsikringer Afgiftsfri bundgrænse på kr. (2013) i boet 25 % tillægsboafgift for fjernere beslægtede eller andre helt ubeslægtede 29

30 Andre betaler tillægsboafgift på 25 % (36,25 %)
Arv og testamente BOAFGIFT Hvem skal betale boafgift på 15 %? Børn/stedbørn og deres livsarvinger Forældre Barns/stedbarns ægtefælle Fælles bopæl med afdøde (eller institution) de sidste to år Fælles bopæl med afdøde (eller institution) og venter/har/har haft fælles barn Fraskilte eller fraseparerede ægtefæller Plejebørn Andre betaler tillægsboafgift på 25 % (36,25 %) 30

31 MULIGHEDER I PENSIONSPLANLÆGNINGEN
Guide til PowerPoint Breakerslides Brug denne slide, når din præsentation skal opdeles af et statement, billede eller lignende 1: Indsæt billede, så det fylder hele det grå felt. Den hvide ramme skal bevares. Passer billedet ikke i højde og bredde, skal det beskæres 2: Gør billedet 20% transparent 3: Marker tekstfelterne og den hvide ramme. Flyt elementerne, så de forrest. 4: Indtast tekst 5: Er teksten ikke synlig nok, gøres billedet yderligere transparent MULIGHEDER I PENSIONSPLANLÆGNINGEN Forside 31 31

32 ET KIG UD I FREMTIDEN HVAD ER JERES DRØMME?
Muligheder i pensionsplanlægningen ET KIG UD I FREMTIDEN HVAD ER JERES DRØMME?

33 INDBETALER DU NOK? BMI er udtryk for, ”hvor fed du er”
Pensionstallet er udtryk for, ”hvor fed din samlede opsparing til pension er” Beregn dit pensionstal på pensionstallet.dk Der er hyperlink på logoet 33

34 HVORDAN HÆNGER DRØMMENE SAMMEN MED ØKONOMIEN?
Muligheder i pensionsplanlægningen HVORDAN HÆNGER DRØMMENE SAMMEN MED ØKONOMIEN? Hvordan er dine muligheder for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? Hvordan er samspillet med efterløn og folkepension? Hvilke penge skal du bruge først? Har du sikret dig indtægter, der svarer til dine forventninger som pensionist? Kan det betale sig, at du bruger en større del af din indkomst til pension? Alt dette og meget mere ved I, lige om lidt

35 - SE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER ONLINE
Overblik HER FÅR DU OVERBLIK - SE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER ONLINE pfa.dk Se dine personlige oplysninger, forsikringer og opsparing på Min Pension pensionsinfo.dk Her kan du se alle dine pensionsordninger samlet Du kan ringe til PFA Din a-kasse Din kommune Dit pensionsselskab borger.dk Her kan du regne på din folkepension og dit pensionstillæg efterloensberegner.dk Her kan du regne på din efterløn

36 SÅDAN KAN ET OVERBLIK FRA MIN PENSION SE UD
Gør dig nogle overvejelser… Hvilke penge skal jeg bruge først? Hvor længe skal pengene vare? Ønsker jeg stor sikkerhed eller fleksibilitet? Skal der være noget tilovers til arvingerne? Du kan selv tilrettelægge og ændre udbetalingsforløbet

37 SÅDAN KAN ET OVERBLIK FRA MIN PENSION SE UD – SE DIT RÅDIGHEDSBELØB ÅR FOR ÅR

38 SAML DINE PENSIONSOPSPARINGER I PFA – OG FÅ ET BEDRE OVERBLIK
Du sparer penge Det koster kun et lille gebyr, men til gengæld sparer du gebyrer på hvilende policer i de andre selskaber Der er intet omkostningsfradrag i PFA, hvis du er med i en firmaaftale Du får bedre overblik Det er nemmere at pensionsplanlægge, når det er samlet Få seniorrådgivning, hvis du har ordninger med høj grundlagsrente (3 eller 5 procent). Det kan måske være en fordel for dig at beholde dem

39 HVAD SKAL DU LEVE AF, NÅR DU GÅR PÅ PENSION?
Pensionstyper HVAD SKAL DU LEVE AF, NÅR DU GÅR PÅ PENSION? Arbejdsgiver Pensionsopsparing gennem arbejdsgiver Pensionsopsparing, fx i banken Friværdi Frie midler Privat Efterløn Folkepension ATP LD Det offentlige Arbejdsgiver Det offentlige KINDERÆG Det er ikke ligegyldigt i hvilken rækkefølge, du bruger dine penge, hvis du vil have mest muligt ud af dem

40 STATISTIKKEN TALER SIT TYDELIGE SPROG - VI LEVER LÆNGERE OG LÆNGERE
Forventninger STATISTIKKEN TALER SIT TYDELIGE SPROG - VI LEVER LÆNGERE OG LÆNGERE Danskerne bliver ældre og ældre, og udviklingen ser ud til at fortsætte Den forlængede levealder betyder, at mange risikerer at ”løbe tør” for pension, hvis de kun har en ratepension Alder 25 30 35 40 45 50 55 20 Mand Gns. levetid 85,8 85,4 85,1 84,7 84,4 84,2 84,1 86,0 Kvinde 87,9 87,6 87,3 87,0 86,8 86,7 88,2 60 84,3 86,9 65 70 75 86,5 88,8 80 90,2 65 70 75 Ratepension De opdaterede levetider svarer til PFA's modeldødelighed ultimo Modeldødeligheden er baseret på Finanstilsynets levetidsbenchmark fra oktober Kajsa Kvist Hvis man kombinerer ratepensionen med en livrente, fjerner man risikoen for at løbe tør for penge Baseret på Finanstilsynets levetidsbenchmark fra oktober 2012.

41 MULIGHEDER MED KAPITALPENSION
Guide til PowerPoint Breakerslides Brug denne slide, når din præsentation skal opdeles af et statement, billede eller lignende 1: Indsæt billede, så det fylder hele det grå felt. Den hvide ramme skal bevares. Passer billedet ikke i højde og bredde, skal det beskæres 2: Marker tekstfelterne og den hvide ramme. Flyt elementerne, så de forrest. 3: Indtast tekst MULIGHEDER MED KAPITALPENSION 3 Konverter til ratepension * Gå fra 40% afgift til 37% bundskat God idé, hvis du ikke betaler topskat og ikke mister pensionstillæg til folkepension 4 2 1 Del udbetalinger • Udbetaling minimum kr. Gebyr kr. Udsæt til det 75. år • Du har penge til gode i fremtiden 1 5 Dine overvejelser Stor enkeltudbetaling • Kan kun bruges en gang • Mange penge på én gang • Genplacering? Rente? Kursrisiko Betal 40% i afgift og geninvester i PFA Konto (PFA bankbog) • God ved 75 år, hvis du fortsat ikke skal bruge penge Kan udbetales i skattefrie rater over minimum 5 år. 7 6 Betal 40% i afgift og geninvester i livslang livspension Nedbring gæld • Lavere husleje Opsparing er låst i huset Vilkår for nye lån, når du engang vil ”spise mursten” 2013 Betale afgift 37,3 %. Lade resten stå (PAL skat 15,3%) eller få udbetalt beløbet, hvis tidligste pensionsalder er nået * Så er 3 er ikke længere mulig • Sikker livslang indtægt Fradrag i 10 år på 1/10 af summen Ægtefællepension Garantiperiode Evt. øget tillæg til folkepension

42 - HVORNÅR SKAL DEN I SPIL?
Friværdi FRIVÆRDI - HVORNÅR SKAL DEN I SPIL? Som indbetaling på pensionsordning inden pensionering. Som skattefradrag i lønindkomsten. Typisk lavere indtægt ved udbetaling efter pensionering og derfor lavere beskatning. Arven bliver reduceret. Se på renteniveau og skattefordele. Hvis du har for lidt i pension, kan du bruge noget af din friværdi til at øge din pensionsopsparing


Download ppt "Temadag for kommende pensionister - Et kig mod den 3. alder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google