Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bliv stærk i forflytning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bliv stærk i forflytning"— Præsentationens transcript:

1 Bliv stærk i forflytning

2 Øvelse - Hvorfor forflytter vi?
Hvad siger vi til vores kolleger? Hvad siger vi til borgerne?

3 Hvad indgår i forflytningstanken?
Fagligt perspektiv: den faglige viden, der skal til for at kunne tage særlige hensyn til borgerens /beboerens sygdoms-tilstand Etisk perspektiv: Menneskesyn – er borgerne /beboeren en genstand, eller et tænkende og følende menneske? Arbejdsmiljømæssigt perspektiv: Teknik, hjælpemidler og de fysiske rammer

4 Per Halvor Lunde’s principper
Per Halvor Lundes principper bygger på menneskets naturlige bevægemønstre , de fysiske love og en inddragelse af borgerens egne fysiske og psykiske ressourcer. Personalet skal med andre ord lave så lidt som muligt og lade borgeren arbejde mest muligt selv. ”Den sunde dovenskab"

5 Det naturlige bevægemønster Det naturlige bevægemønster er den måde vi bruger kroppen på uden at tænke over det. Kilde: Per Halvor Lunde. Forflytningskundskab Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. Gads Forlag, 2010.

6 Husk! I det naturlige bevægemønster flytter vi os kun 5 til 10 cm. ad gangen Jo ældre eller mere handicappet man er, jo mindre afstande og jo langsommere flytter man sig. Hvis den, der skal have hjælp til at forflytte sig, skal have mulighed for at gøre det han/hun selv kan, skal forflytningen foregå langsomt og deles op i mindre etaper.

7 De fysiske love Nedsæt / øg friktionen Anvend skråplan
Brug vægtstangprincippet Brug bådprincippet

8 Forflytning kontra løft
Forflytningsteknik Aktiverer borgeren Bruger det naturlige bevægemønster Skåner hjælperne Skåner ryg og skuldre Glide, skubbe, trække Arbejde i vandret plan Løfteteknik Passiviserer borgeren Bruger ikke naturlige bevægemønster Belaster hjælperne Belaster skuldre og ryg Arbejde i lodret plan Mod tyngden Kilde: Per Halvor Lunde. Forflytningskundskab Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. Gads Forlag, 2010.

9 Før forflytning: Vurder borgerens ressourcer
Undersøg om borgeren har smerter Vurder borgerens vægt Vurder behov for hjælpemidler Vurder pladsforholdene Planlæg selve forflytningen; antal personer, hjælpemidler, borgerens aktive deltagen mm. Kilde: Per Halvor Lunde. Forflytningskundskab Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. Gads Forlag, 2010.

10 Under forflytning Forflytningen skal tage udgangspunkt i hvad borgeren kan, eller skal lære, og være så aktiverende som muligt Tilpas hjælpen og tempoet efter borgerens ressourcer og behov Selv den mindste ting som borgeren selv kan gøre, kan betyde en stor forskel for både borgeren og dig Kortlæg borgerens ressourcer dag, aften og nat. Vurder alligevel ressourcerne umiddelbar før forflytningen skal gennemføres. Kilde: Per Halvor Lunde. Forflytningskundskab Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. Gads Forlag, 2010.

11 Efter forflytning Vær sikker på at borgeren sidder / ligger så behageligt som muligt. Evaluer’ om forflytningen gik, som den skulle Helle:

12 Pas på! borgerens skulder; hos ældre kan skulderen være sårbar, da muskel- og ledstruktur kan miste styrke og elasticitet. Et træk i armen er forbundet med stor risiko for at gøre skade på skulderen og skal derfor undgås. huden – hos ældre er huden ofte skrøbelig, og der kan skabes hudafskrabninger og sår, hvis hjælperen ikke er opmærksom på at nedsætte friktionen ved f.eks. træk og skub på et glat underlag.

13 Forflytningsteknik og Arbejdsstillinger
Vægtoverføring Stå vidt muligt i skridtstående stilling - fra forreste til bageste ben ved et træk - fra bageste til forreste ben ved et skub Armbevægelser Armene holdes stille og benene laver bevægelsen. Ryggens stilling. Det er vigtigt at arbejde med så lige ryg som muligt. Håndled Undgå så vidt muligt at arbejde med bøjning i håndleddet. Hvis det er muligt, laves skub om til træk. Vær opmærksom på sengehøjden.

14 Analysemodellen Analysemodellen viser vejen til en hensigtsmæssig forflytning. Analysemodellen: Borgerens ressourcer Det naturlige bevægemønster De fysiske love Egen arbejdsteknik Kilde: Per Halvor Lunde. Forflytningskundskab Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. Gads Forlag, 2010.

15 Analysemodellen Borgerens ressourcer og aktivering:
Kortlæg borgerens ressourcer dag, aften og nat. Vurder alligevel ressourcerne umiddelbar før forflytningen skal gennemføres. Aktivering af borgeren er en af grundstenene i forflytningsteknikken. Aktivering gør de daglige forflytningssituationer til en del af den daglige vedligeholdelsestræning. Aktivering giver borgeren mest mulig egen indflydelse og egen kontrol over de situationer, borgeren er i. Plejepersonalet skåner egen ryg, nakke, skuldre og arme. Kilde: Per Halvor Lunde. Forflytningskundskab Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. Gads Forlag, 2010.

16 Analysemodellen Borgerens ressourcer og aktivering:
Forflytningen skal tage udgangspunkt i hvad borgeren kan, eller skal lære, og være så aktiverende som muligt Tilpas hjælpen og tempoet efter borgerens ressourcer og behov Vær opmærksom på din verbale (7%) og paraverbale (38%) kommunikation Vær opmærksom på din nonverbale (55%) kommunikation Stil gerne reflekterende spørgsmål til borgeren – så der kan ske en LÆRING. Giv borgeren TID til at reflektere Lav aftaler hvis I er flere der forflytter (PLANLÆG!) Kilde: Per Halvor Lunde. Forflytningskundskab Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. Gads Forlag, 2010.

17 Analysemodellen Egen arbejdsteknik - grundregler
God gulvkontakt – god balance Rolige bevægelser Træk og skub Brug af de store led og muskler Vægtoverføring Ret ryg Undgå vrid Kilde: Per Halvor Lunde. Forflytningskundskab Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. Gads Forlag, 2010.

18 Risikoanalyse I forbindelse med forflytning af borgeren er det nødvendigt at analysere den risiko arbejdsopgaverne indebærer. Formålet med analysen er at bevidstgøre hjælperen og afdække eventuelle konsekvenser af forflytningen, før arbejdet starter, så forløbet ikke kommer som en fuldstændig overraskelse. Første skridt er at kunne identificere en uhensigtsmæssig forflytning, – næste skridt er, at vide hvilke forhold man kan justere på for at mindske belastningen i den uhensigtsmæssige forflytning. Kilde: Per Halvor Lunde. Forflytningskundskab Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. Gads Forlag, 2010.

19 Risikoanalyse Risiko analysens 3 punkter:
Hvordan ser det naturlige bevægemønster ud her? – Hvad gør raske folk i denne situation? Hvad er afvigelsen fra det naturlige bevægemønster for denne borger? – Hvilke konsekvenser får det for, hvad vi skal gøre? I hvilken fase af forflytningen kan det gå galt? – Hvad kan gå galt? – Hvad er årsagen/årsagerne til at det kan gå galt? Hvad kan jeg gøre for at minimere risikoen for at det går galt? Kilde: Per Halvor Lunde. Forflytningskundskab Aktivering, hjælp og træning ved forflytning. Gads Forlag, 2010.

20 Forflytningens 12 bud Hensigtsmæssig påklædning Gå tæt på byrden
Stå med front mod byrden Anvend bredstående / gang - bredstående arbejdsstilling Vurder byrden Overfør arbejdsbyrden til benene Bevar ryggens sikkerhedsstilling Hold bækkenbunden spændt ved forflytningen Lav strategi med borger og evt. kollega. Planlæg forflytningen sammen Brug borgerens ressourcer Brug de fysiske love HUSK DET NATURLIGE BEVÆGELSES-MØNSTER.

21 Hvor kan du hente mere viden?
(nyhedsbrev) (arbejdstilsynet) (Hjælpemiddelbasen)


Download ppt "Bliv stærk i forflytning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google