Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevhåndbog - essay.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevhåndbog - essay."— Præsentationens transcript:

1 Elevhåndbog - essay

2 Et billede af et essay

3

4 Hvad er et essay? Ordet essay stammer fra fransk, hvor det første gang blev brugt om en skriftlig genre af Michel de Montaigne i 1580. Ordet betyder nærmest "forøg", "udkast" eller "Øvelse”. I et essay søger man sandheden; man skriver det for at forsøge at finde ud af noget, ikke for at fremlægge en sandhed, man allerede har fundet. I et essay kan forfatteren godt gå ind i en art debat med sig selv. Han kan lægge argumenter frem for og imod og afprøve forskellige løsninger. Det betyder, at sproget ikke behøver at være fint og højtideligt. Men trods det er der ikke noget løst og slapt over et godt essay. Forfatteren tænker så det knager og gør sig umage med at finde klarhed. Han begrunder og dokumenterer, så godt han kan, finder eksempler og modeksempler - for at se, hvor han ender. På den måde kan man sige, at "der sker noget" i et godt essay, og derfor kan det være underholdende læsning.

5 Essaygenren og kendetegn
Du skal se You Tube – klip om genren: Essay Kippet hedder: Essay som genre Hvad er et essay? Hvad kan du kende et essay på? Hvilke elementer indeholder et essay?

6 Om essay Essayet er en kort, afrundet prosatekst, der kan læses i ét stræk. Essayet giver udtryk for den skrivendes (= essayistens) subjektive forhold til sit emne, der kan være et hvilket som helst. Emnet er anledning til forfatterens personlige fremstilling af sine indtryk, erfaringer, tanker og forestillinger. Disse melder sig tilsyneladende spontant, de synes at blive til undervejs, mens essayet skrives. Forfatteren er en amatør, umiddelbart og kærligt optaget af sit emne, gerne på en søgende, spørgende, undrende måde. Emnebehandlingen er let og elegant. Den er ikke systematisk. Den er engageret, men ikke udtømmende. Den er øjebliksbestemt, derfor undertiden springende, omkringdansende. Beretning og beskrivelse kan indgå på linje med ræsonnement. Essayet ønsker at fascinere og udfordre læseren med overraskende formuleringer, sammenstillinger og synspunkter. Essayet vil ikke give læseren entydige svar. Det vil ikke servere færdige løsninger. Essayet er en opdagelsesfærd, hvor læseren betragtes som en jævnbyrdig og fortrolig, der indbydes til at følge med forfatteren i al uhøjtidelighed.

7 Illustration af indhold i et essay
① Afsæt Indledning Hjemme Kan indeholde Beskrivelse Erindring Skal indeholde Refleksion skift i planer Diskussion og argumentation Sprog: Beskrivende, argumenterende, lyrisk, sansende Skal indeholde Ræsonnement Afslutning - Hjemme Essay – Emne Opgaveforlæg Hjemme - Ude - Hjemme

8 Essay i skemaform Genre Emne Fremstillingsform Fortæller Komposition
Planer Fortalt tid Sanserne Sprog Billedsprog Non fiktion: Sagprosa ASM Alt Store livsspørgsmål,: livet, døden, ansvar, selvmord, Gud, Helvede, synd, skyld….. Ting: Sko, vin, ferie, fodbold, kvinder, porcelæn, sten, hunde, heste, hårlak, vand, kager……… Lakridspiber Hår Vand Hindbærsnitter Sko Vin Noget oplevet: Fodboldkamp, Københavns brand….. Det oplevede, det erindrede, det beskrivende det reflekterede, det ræsonnerede Jeg, man, vi Springende, afhænger af fremstillingsform Kan være svær at fastsætte, da essayet springer i tid. I forlængel-se af det erindrede, oplevede, tænkte, reflekterede og ræsonnerede springes frem og tilbage i planerne Kan være svær at fastsætte, da essayet springer i tid. Vigtigt at sætte tiden i stå. Kan forløbe over ½ time til et liv. Skriv til sanserne: Syn, lugt, hørelse, følelse, smag… Person- ligt. Beskriven-de: Navneord og tillægsord. Sansende Sammenligninger. Personifikationer. Besjælinger. Metaforer Fiktion: opdigtet X

9 Spot på essay Et essay har en personlig tilgang til et bestemt emne, der er udgangspunkt for fordybelse. Et essay indeholder egne tanker, erfaringer, følelser, oplevelser, erindringer, forestillinger og indtryk. Et essay veksler mellem det personligt reflekterende plan. (jeg/man) Et essay har ikke nogen fast form; men er ofte springende i tid. Det styres af en tankerække og association; men med en rød tråd/idé. Et essay udfordrer læserens holdninger og synspunkter.

10 Trin for trin vejledning til essay
Du skal se trin for trin vejledning til essay på You Tube.

11 Dit essay ser således ud
Dit essay rummer følgende elementer Behandling af tekstforlægget, som dit essay tager sit udgangspunkt i. Inden du starter på din egen tekst, skal du i en slags indledning forholde dig til det tekstforlæg, du (som oftest) bedes tage udgangspunkt i. Du skal i denne sammenhæng - præsentere tekst og forfatter. - præsentere læseren for en række af tekstens hovedpointer.   og/eller de centrale synspunkter forfatteren giver udtryk for. - fortælle om, hvilke af disse pointer / synspunkter som har inspireret dig.  På denne måde kommer tekstforlægget til at danne optakt til dit selvstændige essay, som følger herefter. Din egen tekst / dit essay I din egen tekst skal du reflektere over det problem/de temaer/synspunkter mv., som du tidligere har trukket frem fra teksten. Som Montaigne siger, skal du i dit eget essay ikke slå sandheden fast men søge den gennem refleksion og selvstændige overvejelser. Du skal i dit essay demonstrere selvstændig tænkning, og du skal sørge for at begrunde dine synspunkter og dokumentere dine iagttagelser Som tidligere nævnt er et essay Et søgende og tænkende stykke prosa. Din konklusion Ræsonnement: Din logiske slutning efter det, du har ræsonneret. Her fokuserer du så på resultatet af din undersøgelse af emnet / temaet, som det kommer til udtryk i dit essay, og du gør dig overvejelser i relation til det tekstforlæg, du startede med. Har dine undersøgelse/refleksion - bekræftet de hovedtanker/påstande, som lå i tekstforlægget? - nuanceret forfatterens synspunkter; føjet nye til ? - sat spørgsmålstegn ved ét eller flere af synspunkterne/påstandene? - rejst nye spørgsmål som kræver nye undersøgelser og nye svar ?

12 Hvad skal det handle om - emnet? Hvad siger opgaveformuleringen?
Essay trin for trin Gennemlæsning 1. gang. Læs og forstå. Hvad skal det handle om - emnet? Hvad siger opgaveformuleringen? Gennemlæsning af tekst 2. gang. Hvordan kan jeg formulere, hvad jeg skal finde ud af? Hvad er mit eget afsæt for mit essay? Hvordan forholder teksten sig til emnet? ( Du skal ikke skrive referat; men få styr på tankerne.) Hvordan forholder jeg mig til emnet? Hvad er mine tanker, oplevelser, erindringer, refleksioner, argumenter om emnet? Lav mindmap og dit eget notepapir. Lav din egen disposition for emnet og opgaven. Nu er du klar til at skrive. Indledning - Hjemme Hoveddel - Ude Afslutning - Hjemme

13 Inden du begynder at skrive
Læs oplægget grundigt. Læs teksten grundigt. Arbejd med opgaveformuleringen. Lav mind map. Lav disposition. Skrivetænk!

14 Eksempler på essayopgaver

15


Download ppt "Elevhåndbog - essay."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google