Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovation og entreprenørskab Lars Goldschmidt 3.okt. 13 Innovation og entreprenørskab Et uddannelsesperspektiv Lars Goldschmidt DI.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovation og entreprenørskab Lars Goldschmidt 3.okt. 13 Innovation og entreprenørskab Et uddannelsesperspektiv Lars Goldschmidt DI."— Præsentationens transcript:

1 Innovation og entreprenørskab Lars Goldschmidt 3.okt. 13 Innovation og entreprenørskab Et uddannelsesperspektiv Lars Goldschmidt DI

2 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Produkter og services dør Forretningsmodeller dør Virksomheder dør Derfor er der brug for : Innovation og Entreprenørskab 2

3 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Disposition Min baggrund Definitioner Hvad lever vi af At skabe oplevet værdi Fornyelseskompetence Forretningskompetence Frisættelse og begrundet tillid 3

4 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt 4 Dansk Industri DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, der repræsenterer 10.000 virksomheder. DI arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet. DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, uddannelse, skat, klima og integration. DI forhandler de største kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked.

5 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Innovation og entreprenørskab Innovation er hele processen fra tilvejebringelse af ideer og viden over implementering til ny forretning Videnhjemtagning er processen fra identifikation af relevant viden, overførsel af denne viden til at den gøres tilgængelig i modtagerorganisationen Entreprenørskab er evne og vilje til at skabe nye forretninger og forretningsprocesser 5

6 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Oplevet værdi i en foranderlig verden Vi lever af at skabe oplevet værdi for andre mennesker over hele verden i samarbejde med mennesker, der er forskellige fra os selv, i konkurrence med dygtige mennesker fra hele verden, på basis af viden fra hele verden I vidensamfundet skaber viden værdi når den møder kunden i en for kunden anvendelig fremtrædelsesform Arbejdspladser forudsætter konkurrencekraft KK = S * Rb * Rs / O Snedighed Rammebetingelser Råstyrke Omkostninger Sammenhængende dele af værdikæden 6

7 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Forny eller forsvind De globale forandringsdagsordner Klima Urbanisering og demografi Knappe ressourcer økonomiske og materielle Nye markedsbalancer Voldsom global viden- og kompetenceproduktion Skaber marked for nye produkter og serviceydelser og afliver de gamle 7

8 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Værdikæder – fra ide til produkt Maskinindustri Ide – koncept – design – prototype – testserie – massetilpasning – masseproduktion – bottom of the pyramid produktion Medicinalindustri Ide – laboratorieudvikling – test – myndighedsinteraktion – pilot produktion – opskalering – masseproduktion under patentbeskyttelse – masseproduktion efter patentudløb Byggeri Ide – tegning – detaljeret design – konstruktion – idriftsætning – drift – nedtagning Underholdning Ide – organisering – produktion - formidling 8

9 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Konsekvens Danmark kan lade sig gøre Forny eller forsvind Adgang til viden og tempo er afgørende Produkter og serviceydelser vil få meget korte levetider Det vi ved - vores mentale modeller- får stadig kortere gyldighed Grøn vækst er mulig men forudsætter at grøn viden omsættes til produkter og service der produceres i Danmark

10 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Vores høje produktivitet giver plads til høj løn og velstand 10

11 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Vi kan ikke følge med de andre lande… 11

12 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Frem mod bæredygtig vækst Uden vækst nulsum Vækst i oplevet værdi kan afkobles fra ressourceforbrug Miljøbeskyttelse og ressourcebevarelse forudsætter investeringer i fornyelse Deltagelse på arbejdsmarkedet en væsentlig forudsætning for social velfærd 12

13 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt At skabe oplevet værdi Forståelse af hvad andre der er forskellige fra dig selv kan tillægge værdi Mestring af de processer hvormed du skaber værdi sammen med andre der er forskellige fra dig selv Prioritering af at andre og deres oplevelse har betydning Forståelse af at en del af fagenes mening er at de kan anvendes Mestring af fagene i en anvendelsessammenhæng Løsning af opgaver der ikke er løst før Det hjælper ikke at metoden er rigtig hvis det resultat der ender hos den anden er forkert 13

14 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt I konkurrence med andre over hele verden der er meget dygtige Fremragende faglighed Fuld udfoldelse af den enkeltes potentiale Flid Begejstring og kampgejst At gøre hvad der skal til ikke kun hvad man skal Ro i egen identitet og kompetence 14

15 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt På basis af viden fra hele verden Voldsom produktion af ny viden Større produktion af vrøvl Verifikation af at viden er viden Introduktion af ny viden i rigide videnmiljøer Forny eller forsvind 15

16 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Det er nødvendig at blive fremragende Det er kun ”danskerne” der kan sikre værdiskabelse i Danmark Velfærd forudsætter velstand Hvis vi ikke hele tiden bliver bedre bliver vi ikke ved med at være gode De andre er dygtige og billige 16

17 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Fornyelseskompetence Evnen til at se og opsøge forskelle i behov og muligheder Evnen til at søge efter løsninger i et åbent løsningsunivers Evnen til at overskride og kombinere på en faglig kompetent måde Evnen til at introducere det nye og være fornyer og afviger i en organisation Tryghed i kompetencen til at møde nye udfordringer ikke i status quo Vildskab og begejstring Begejstret multikulturel empati 17

18 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Forretningskompetence (entreprenørskab) Hvad er en kunde? Hvad har værdi for kunden? Hvad er et salgbart produkt eller service? Hvad er en forretningsmodel? Hvad er kontrakt og betalingsrelationer? Hvad er markedsføring? Hvad er medarbejdere? Hvad er ledelse og medledelse? Administrativt bøvl og andre myndighedsrelationer. Beskyttelse af intellektuelle rettigheder 18

19 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Hvad kan vi selv gøre Forny eller forsvind - Undersøg dine kerneantagelser Sæt overliggeren op Lean, robust og adræt Bemyndigende ledelse Vær synlig og aktiv på uddannelsesområdet Hyperautomatisering - lønsum ned under 10% Sourcing med omtanke Reducer investeringsbehovet Fleksibel intelligens i alle dele af proces og produkter 19

20 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Adgang til viden Heterogene vidennetværk Samarbejde med videninstitutioner er stadig kulturudfordret Innovation med kunder og leverandører Åben innovation Brugeren som udvikler 20

21 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Bemyndigende ledelse Den professionelle som semiautonom aktør Tillid som grundlag for ledelse Loyal civil ulydighed Begejstring som håndværk 21

22 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Tillid Tillid dannes i relationen mellem den enkelte og arbejdspladsens øvrige aktører, - ledelse og kolleger og forekommer som gensidige positive forventninger om, at den anden part handler med forståelse for ens egne synspunkter og behov (Arbejdsmiljørådet) Begrundet tillid Værdi- og målfællesskab Viden om kompetencer og ressourcer hos modparten Erfaringer med handlinger hvor svigt havde været lettere Tillid i ledelse bør være begrundet 22

23 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Skabende versus forstående dannelse Dansk, matematik, naturfag fokuserer på at lære eleverne at forstå fagets emne og beherske dets metoder Håndværk, teknologi og kunst fokuserer på at beherske fagets metoder for at kunne skabe Sport og gymnastik fokuserer på evnen til at kunne præstere 23

24 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Potentialet i kunstnerisk dannelse Kunsthistorie et bidrag til historie og samfundsfag med henblik på at forstå vores plads i verden Kunstanalyse bidrager til at forstå kunsten, men bidrager derudover med evnen til at se forskelle og mulighederne i der nye og anderledes Kunstnerisk skaben er en udfoldelse af håndværk og kreativitet med henblik på at skabe det sublime og eller nye Kunstnerisk træning: Indeholder metoder der appellerer til andre intelligencer end de rationelle Understreger betydningen af træning og omhu og stræben efter det endnu bedre Indeholder andre samtaleformer end anden undervisning/ledelse Indeholder overvejelser om relationen til publikum/andre Skabe nyt fra intet – noget smukt – med krop og hjerne Produktion til papirkurven i 20 år 24

25 Innovation og entreprenørskab 3.okt. 13 Lars Goldschmidt Relationen til andre fag Fællesskab mellem de kunstneriske og teknologiske og håndværksmæssige fag Sætte faget i spil i forhold til andre fag Geometri, farvelære, formforståelse Matematisk, sproglig, translatorisk analfabetisme Det billedkunstfaglige – hvornår er det truet 25


Download ppt "Innovation og entreprenørskab Lars Goldschmidt 3.okt. 13 Innovation og entreprenørskab Et uddannelsesperspektiv Lars Goldschmidt DI."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google