Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videndeling og digital kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videndeling og digital kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Videndeling og digital kommunikation
Mellem en borger og dennes kommunikationspartnere

2 Hvem er vi ? Ragnhild Engen Jacob Lykke Sørensen Tale-hørepædagog
Master i IKT og Læring Jacob Lykke Sørensen EDB programmør Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

3 Præsentation af oplæg Jacob Lykke Sørensen: Ragnhild Engen:
Præsentere sig selv Årsager til udvikling af ” Bruger hjælper info” Gennemgang af ” Bruger hjælper info” Ragnhild Engen: Præsentation af ide til masterprojekt Resultater af pilotundersøgelse Hvor langt er vi ? Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

4 Jacob Lykke Sørensen Mit navn er Jacob Lykke Sørensen, jeg er 42 år
Jeg har i år 10 års ALS jubilæum – hurra hurra Jeg skal fortælle lidt om, hvordan jeg betjener kørestolen og computeren samt brugen af Communicator og Bruger Hjælper Info Datter på 11 år Jeg har seks hjælpere ansat

5

6 17-09-2012 Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

7 Betjening af kørestolen og computeren
Jeg betjener computeren og kørestolen med hagejoysticket, og ikke som mine mange ALS venner som bruger øjenstyring Når jeg bruger computeren med hagestyring, så sker det via et infrarødt signal mellem kørestolen og computeren Under min højre fod har jeg en 0/1 kontakt, som jeg primært bruger til at komme ud af computer styringen og over i kørestols styring Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

8 Hagestyring kontra øjenstyring
Jeg syntes der er nogle fordele ved at bruge hagestyring i stedet for øjenstyring Bedre udsyn Kan køre kørestolen Ingen kalibrering Bedre præcision så man kan bruge alle Windows programmer som med en almindelig mus Til gengæld kan man skrive hurtigere med øjnene, end jeg kan Måske skulle man tilbyde brugeren en hagestyring inden øjenstyring Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

9 Communicator 4 Bruger Dragger32 eller MagicCursor til automatisk museklik Bruger Communicator 4 som er et skærmtastatur med utrolig mange funktioner Til SMS bruger jeg Communicator, men til bruger jeg Microsoft Outlook Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

10 Hvordan opstod Bruger Hjælper Info?
Jeg har de sidste 8 år haft hjælpere ansat men haft store problemer med at kommunikere med dem Det er besværligt at skulle forklare mange forskellige hjælpere den samme information Hjælperne skrev i en dagbog men havde problemer med at læse hinandens kragetæer Dagbogen og vagtplanen var ikke tilgængelig for mig, da jeg ikke kan holde på en bog eller papir… Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

11 …Hvordan opstod Bruger Hjælper Info?
Hjælperne vidste aldrig hvad der skulle ske af aktiviteter i løbet af dagen Det var også svært for hjælperne at vide hvilke opgaver der skulle laves og på hvilken dage Et andet stort problem for mig var når der kom vikarer og under oplæring af nye hjælpere. Hvordan skal en helt grøn hjælper vide hvad der skal gøres og hvornår? For at løse de her problemer lavede jeg programmet og det har løftet kommunikationen betydeligt Jeg har en baggrund som programmør Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

12 17-09-2012 Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

13 Demonstration af programmet
Ragnhild vil nu vise jer, hvordan programmet fungere Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

14 17-09-2012 Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

15 Fordele ved at bruge programmet
Alle er klar over hvad der skal ske i løbet af dagen/ugen Bruger og hjælperne kan skrive informationer til hinanden Vikarer og nye hjælpere kan få en udskrift af lange arbejdsopgaver hvor man skal huske mange ting Bruger Hjælper Info er nemt at betjene Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

16 Vi har sammensat 2 program pakker: Pakke 1
En licens af programmet Bruger og hjælperne betjener programmet på den samme computer support Prisen er 450 kroner for denne program pakke Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

17 Vi har sammensat 2 program pakker: Pakke 2
Netværkspakke To licenser af programmet Et program til at synkronisere informationerne på de to computere Jeg installere programmet på de to computere via en fjernforbindelse support Prisen er 1450 kroner for denne program pakke Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

18 Bruger Hjælper Info hjemmesiden
Du kan læse mere om programmet på hjemmesiden Downloade programmet fra hjemmesiden. En demo version Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

19 Der er en brochure til at tage med hjem
Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

20 Pause Er der nogen spørgsmål?
Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

21 Årsag til valg af emne: Min familie Privat hjemmepleje Kommunal
Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

22 17-09-2012 Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

23 Masterprojekt juni 2010 Projektet undersøger! ”Hvordan kan et personlig lærings miljø (PLM) understøtte aktiv deltagelse og videndeling mellem en person, der har behov for rehabilitering, og de mennesker, slægtninge, fagprofessionelle, der omgiver denne person

24 Projektets valgte definition på rehabiliteringsbegrebet
” Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og / eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og videnbaseret indsats” (Hvidbogen. MarselisborgCenteret 2004) Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

25 Succesfuld rehabilitering!
Oplevelse af sammenhæng Aktiv deltagelse/ empowerment Meningsfyldt kommunikation Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

26 Projektets undersøgelse
Mit analysefelt Borger, pårørende og fagpersoners umiddelbare holdning til at anvende et ”virtuel personligt læringsmiljø”, når de er deltagere i en rehabiliteringsproces Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

27 Persona: Alice Hansen 17-09-2012 Jacob Sørensen og Ragnhild Engen
Kvinde ca.75 år, gift, kort eller ingen uddannelse. Har to børn som med deres familier bor 100 km væk. Har tidligere været tilknyttet arbejdsmarkedet indenfor service- eller omsorgsfagene. Interesser: hjemlig hygge, familien, ting der vedrøre familien, haven, madlavning, rejser, udeliv, oplevelser, blomsterbinding, håndarbejde m.m. Vil gerne kunne følge med i det der sker i verden. Bevarer så meget selvstændighed som muligt. Vil helst ikke være til belastning for sine pårørende Ønsker fortsat at kunne kommunikere med familie og venner , skrive og sende breve. Ønsker at møde andre med erfaring om sygdommen samt de førnævnte interesse momenter Er i rehabilitering på grund af en apopleksi. Kan stadig bruge en computer. Har problemer med at skrive med højre hånd, kan læse enkle tekster. Lider af en moderat afasi. Udtrættes hurtigt og er modløs og føler at andre tager beslutninger på hendes vegne Er motiveret for at lære nyt, men er bekymret for om hun magter det. Er usikker på sig selv og har en ide om, at kvinder ikke kan noget med mekanik og teknik Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

28 Et eksempel en personlig portal
Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

29 Metode Fokusgruppeinterview: Borgere der er i rehabilitering
Pårørende til en slægtning i rehabilitering Fagpersoner som arbejder med mennesker der er i rehabilitering Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

30 Hvad sagde informanterne om ideen?
” I går brugte jeg faktisk to timer på at arkivere alle mulige papirer brugsvejledninger til kørestol og rollator og manualer. Vi kan ikke finde det halve af det, vi skal, så den ville jo være genial. Også den med døgnrytme ville være rigtig smart” ( Anni, borger) En anden sagde: ”Jeg høre meget af det du siger, men hvem skal stå for det - for det er jo en stor opgave” (Ditte, borger) Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

31 Fokusgruppe med mine kolleger fra mobilitets afdelingen
” Jeg tænker, jo mere vi sidder og snakker om det, synes jeg, det er en rigtig god ide – som et tilbud. Der er jo ingen der siger man behøver at udfylde fx livsportrættet, man kan bare bruge det til sine personlige papirer. Tanken er god, ideen er god.” (Vivi, Fagperson) Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

32 Kommunikation/videndeling
” Vores problem var dengang, at man ikke var så interesseret i at høre på os. Det var nok den sværeste proces, synes jeg, at få dem til at se os pårørende som en ressource, opfattede de mig som om, jeg var irriterende, at jeg blandede mig. ” (Bodil, slægtning) Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

33 Tavs viden ” De laver om på systemerne, og så bliver den (kontaktbogen) ikke brugt, og så – det gamle kommer ikke ud og det nye bliver ikke opdateret. De har jo en masse forskellige systemer. - I løbet af halvandet år var den totalt overskuelig, og den blev lavet om flere gange, men det hjalp ikke, og så kunne man ikke bruge den til noget, og så forsvandt den, og jeg kunne godt mærke, at den ikke blev brugt. De der historier og det vi havde fortalt forsvandt. Ideen med bogen var jo god til at starte med, men efterhånden blev den for uoverskuelig. ” (Gitte, slægtning) Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

34 Livshistorie bare fordi man bliver alvorlig syg” (Michel, fagperson).
” Hvorfor tror alle, at man lige pludselig får et behov for at skrive sin livshistorie, bare fordi man bliver alvorlig syg” (Michel, fagperson). ”Det er godt, at man kender noget til personens baggrund som fagperson. - Det betyder noget på den måde, man går ind til personen på. Det kan bruges til at drage personen mere ind i samtalen” (Pia,fagperson.) Hvem skal opdatere? ”Hvordan skal man opdatere den? Bodil(slægtning): ”Det vil man gerne som pårørende, jeg vil gerne fortælle at min mor var en figther” (Poul, slægtning)

35 Tilgængelighed ” Jeg tænker, hvis den skal kunne bruges til noget, skal der være adgang for alle dem der kommer i hjemmet. Den skal være sådan en der skal være tilgængelig for alle. Det må ikke være bøvlet og besværlig at bruge så virker den ikke” (Anni, fagperson) Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

36 Konklusion af foranalysen
Foranalysen har vist, at ideen er god. Der er behov for at der skabes digital og synlig kommunikation mellem. Borgeren Offentlig instans Pårørende Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

37 At den tavse viden skriftlig- gøres og visualiseres via tekst,billeder og videos
Online kontaktbog iPad Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

38 At informationer bliver arkiveret digitalt og tilgængeligt for fagpersoner, borgeren og de pårørende
Aftaler og referater bliver tilgængelige Vejledninger til hjælpemidler

39 At borgerens livshistorie bliver nedskrevet
Gennemgåede var der positive indstillinger til at udarbejde af en livshistorie, livstestamente eller livsportræt. Alle disse betegnelser blev således nævnt i løbet af interviewene. Alle informanterne lægger stor vægt på at udarbejdelsen af en livshistorie skal ske sammen med den person, som er i rehabilitering, hvis det overhovedet er muligt. Nogle af de yngre havde lidt svært ved tanken, idet de sammenlignede livstestamente med en nekrolog. Flere var enige i, at det også var vigtig at beskrive en plan for dag og døgnrytme ved siden af livstestamente beskrivelsen. Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

40 At borgerens ønsker til plejeplan bliver skriftlig gjort
Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

41 Hvad er der sket !

42 KMD har som målsætning:
Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

43 Borgerportalen (KMD) Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

44 KMD 17-09-2012 Jacob Sørensen og Ragnhild Engen
Online Omsorg: Kerteminde kommune og Faaborg midtfyn Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

45 Privat initiativ http://www.dukapc.dk/ShowText.aspx?Key=WhatIs
Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

46 Borger Portalen Private behov Plejemæssige behov Kommune Familie
Hospital Stat Familie Venner Aktiviteter/beskæftigelse Jacob Sørensen og Ragnhild Engen

47 Borger Portalen Kommunikation, plejemæssige og private behov samlet under et Kommune Hospital Stat Familie Venner Aktiviteter/beskæftigelse Jacob Sørensen og Ragnhild Engen Ragnhild Engen CRS 47

48 Er der nogen spørgsmål Tak for i dag

49 http://www.rehabilitering-fyn.dk/wm231919 For i dag
Jacob Sørensen og Ragnhild Engen


Download ppt "Videndeling og digital kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google