Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digital videoformidling Fredag 11/3 9 – 10: Status og opsamling på opgave 10 – 12: Pitch / fremlæggelse –Gruppedannelse (ansvarsområder) 13 – 14: Basic.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digital videoformidling Fredag 11/3 9 – 10: Status og opsamling på opgave 10 – 12: Pitch / fremlæggelse –Gruppedannelse (ansvarsområder) 13 – 14: Basic."— Præsentationens transcript:

1 Digital videoformidling Fredag 11/3 9 – 10: Status og opsamling på opgave 10 – 12: Pitch / fremlæggelse –Gruppedannelse (ansvarsområder) 13 – 14: Basic editing part 2 14 – 15: Klippe øvelser 15 – 16: Produktionsplanlægning (skemaer)

2 Digital videoformidling Status Kommentarer omkring –struktur, vinkling og fokus Følgende skal være på plads: –De grundlæggende klippeprincipper –De grundlæggende journalistiske principper –De grundlæggende filmbegreber

3 Digital videoformidling Eksempler på løsninger

4 Digital videoformidling Stil ”Style is 80 percent determined by how a film is shot. You’re in trouble if you have to impose some sort of style that’s not inherrent in what the film material already is” Curtiss Clayton

5 Digital videoformidling Audiovisuel stil En systematisk anvendelse af de audiovisuelle virkemidler: –Farver –Tekstur –Lys –Komposition –Objektfylde –Klipning –Kamerabevægelser –lyd (musik, real- og effektlyd)

6 Digital videoformidling Brugercentreret Design og videoformidling

7 Digital videoformidling Design ? Usynligt – skal bare virke uden vi lægger mærke til det Synligt udtryk for samhørighed (genre) Synlig udtryk for individualisme (stil) Når vi taler om design, taler vi om intentionalitet – at der er tænkt over den sammenhæng produktet indgår i Design handler om problemløsning og ikke udelukkende om formgivning

8 Digital videoformidling Krise USA efter 2. Verdenskrig –Systematisering, statistiske metoder i erhvervslivet –Æstetik skaber ikke værdi –Kunsthåndværket var under pres –Redefinition af design som en form for problemløsning med udgangspunkt i videnskabelige metoder

9 Digital videoformidling Kompetenceklynger Vækst foregår i klynger, hvor tværfaglighed og innovation dominerer Indenfor design/IT dominerer –Silicon Valley(SF,LA) –Iværksætterkultur (Markedsorienteret) –Kreativ/Design kultur (modsat få ’genier’) –Faglig diversitet (fra ingeniører til antropologer)

10 Digital videoformidling Human factors –Studiet af forbrugeren dækkes ikke af Human factors metode udelukkende –Emotionelle, kulturelle og sociale faktorer er fx. væsentlige når –Nye kvalitative metoder tages i brug (observation og inteview) –Objektivitet og generelle lovmæssigheder er ikke længere i fokus –Afdækning af brugernes praksis og livsstil i stedet

11 Digital videoformidling Definitioner Human factors (Meister) –US Militærindustri - design af våben –Kobling af Psykologi, ingeniør- og ergonomisk- (fysiognomi,arbejde) videnskab –Senere effektivisering af arbejdspladsen –Løsning af bestemte opgaver (Taylorism/Fordism) –Den menneskelige funktionsmåde: Fysiologisk, psykologisk og socialt Arbejdssociologi og menneske/maskine interaktion Moderne nyorientering -Fra adfærdspsykologi (behaviorisme) mod sociologi -Fra effektive soldater mod forbrugere af design!

12 Digital videoformidling Mod brugercentrering Fra Human factors mod brugercentrering –Paradigmeskift i akademisk forskning –Bredere perspektiv end tidligere –Menneskers valg og motivationer bliver sat i centrum Individuelt påvirkelige (kanyleteori) Rationalisme (tid/penge) Socialt påvirkelige (tilhørsforhold) –Sociale aber Både mennesker og genstande bliver redskaber for identitetsdannelse (reklame) Hvad er brugbare værdier/genstande i denne proces ?

13 Digital videoformidling 5 trins Model

14 Digital videoformidling Nye roller Trad. Opfattes design som en kunstform –Designskoler, designvirksomheder Ny brugercentreret designrolle –Systematisk og lyttende medspiller –Videnskabelig og kreativ problemløser Opfattelsen er designeren som kunstner bliver udfordret i USA –Sammenlign med Sovjet Konstruktivisme, Dansk møbeldesign m.fl.

15 Digital videoformidling Metoder Både Marketing og design benytter kvalitative metoder –Fokusgrupper og semi-strukturerede interviews er mest velegnede til markedsundersøgelser og lign. –Observation og dybdeinterview er mest velegnede til innovationsprocesser –Mennesker har svært ved at forestille sig / formulere mulige innovationer (Man siger ét, og gør noget andet) –Kodeordet er: Lær at lytte / observere (systematisk)

16 Digital videoformidling Eksempel Human Factor vinkel på mobiltelefonen –Fokus på interface og software (logik/teknik) Human Centered vinkel –Den skal imødekomme umiddelbare menneskelige behov (at kunne tale sammen) –Usability og funktionalisme User Centered vinkel (Brugercentreret) –Skifter fra generelle menneskelige behov til brugerens individuelle behov –Nokias telefoner udfyldte sociale behov (signalværdi) bedre end konkurrenternes

17 Digital videoformidling Spørgsmål Hvordan skal vi forstå brugeren ? Hvilke valg træffer brugeren ? Hvad vil det sige at produkter er ’brugbare’ eller ’værdifulde’ Svaret på disse, afhænger altså af det teoretiske framework –Er vi individuelt påvirkelige (Kanyle) –Er vi identitetssøgende –Er vi socialt afhængige –Er vi beregnende (Rationalisme) –Er vi indirekte påvirkelige (Autonomi)

18 Digital videoformidling Et sammensat begreb Brugercentreret design er det bredest mulige (tværdisciplinære) begreb der dækker over –Human Factor, Human Centered og User Centered Definition: –Studiet af menneskers fysiske, psykiske, emotionelle, kognitive, sociale og kulturelle behov, begrænsninger og præferencer

19 Digital videoformidling Form og funktion æstetik Forretningsmål Bruger perspektiv Kompetencer/præferencer

20 Digital videoformidling Pitch Hvert projekt får max. 10 min. –Motivation (hvorfor) –Analyse (hvad) –Praktiske omstændigheder (hvordan) –Gruppedannelse (hvem) Idéudvikling og analyse som vigtige elementer i videoformidling –Kvantitet fremfor kvalitet i næste fase

21 Digital videoformidling Pitch

22 Digital videoformidling Basic editing Part 2

23 Digital videoformidling Timeline editing I modsætning til ’trim-editing’ er timeline editing mere simpel og intuitiv Single track –Alle klip kan byttes om (swap = Alt+drag) –Ripple/roll edit (R eller RR) –Transitions kræver at klippene er på samme spor (modsat premiere!) A/B roll - alternerende mønster –klip er overskuelige, cutaways er nemme at flytte –Kræves der ’cross-dissolve’ kan denne metode bruges i råklip, derefter flyttes klippene sammen og tilføres transition

24 Digital videoformidling Editing style Overwrite edit –Vil ’sletter’ et evt. klip i tidslinjen i modsætning til at ’skubbe det frem’ –Som at overspille VHS-bånd (hvis der er noget på båndet i forvejen, slettes der indtil du stopper) –’Target tracks’ bestemmer på hvilket spor, klippet havner på (V1,V2,A1,A2 etc.) –Keyboard shortcut (F10) Ændres i ’Keyboard layout’ Husk at klikke på ’lås op’ ikonet

25 Digital videoformidling Insert edit –’skubber’ indholdet på ’target track’ frem, hvilket kan medføre sync. problemer Hvis audio og video ikke ’klippes sammen’ –Insert edit har indflydelse på alle andre klip i tidslinjen (Ripple ) –Bruges fx. til at indsætte en intro eller breaker midt i en færdig sequence

26 Digital videoformidling 3 punkts editering ’A / B roll’ metafor Korte klip samles som ’perler på en snor’ –Source in/out + record in (automatisk rec. Out) Dækbilleder af bestemt varighed –Sæt rec. In/out (fx. 5 sek. I et interview i timelinen) –Vælg enten source in eller out (kun et punkt er nødvendigt, da klippet skal vare 5 sek.!)

27 Digital videoformidling 4 punkter –’Fit to fill’ –Lad os antage at vi markerer in/out i et interviewklip (5 sek.) –Når vi markerer in/out i vores source (vieweren) er klippet kun 4 sek. Record source in out in out Løsning: ’Fit to fill’ vælges som ’editing style’ - i dette eks. vil det betyde ’slowmotion’

28 Digital videoformidling Brug VideoCV interview og et dækbillede Brug hhv. 3 og 4 punkt metoden til at lave et dækbillede på nøjagtig 4 sek. I første version sættes I/O i timeline, mens kun In sættes for source (Gem som ’3punkt’) Dernæst markeres der både I/O for source og Timeline (4 punkt) således at dækbilledet bliver Slow-motion (Fit-to-fill) (Gem som ’4punkt’) Øvelse

29 Digital videoformidling markers Markér steder i et klip eller i en sequence –Clip markers vil følge med fra viewer til timeline –Timeline markers følger med over i DVD st pro –Når CTI rammer en marker vil en tekst vises enten i viewer eller canvas, men ikke under afspilning –I browseren vil markers vises som underkategori til klippet (fig. 5.13) –Hvis der er tale om et lang klip, kan ’DV start/stop’ benyttes til at sætte automatiske markers, hvor en indstilling begynder –Åbn et længere klip i vieweren, hvor kameraet har været stoppet/startet -> vælg ’Mark’ -> ’DV start/stop detect’

30 Digital videoformidling Linking Da audio og video skal være i sync. bliver de opfattet som et spor En indstilling hvor video og audio er i sync, kaldes ofte bare en ’sync’ (talking head, hvor billede og lyd følges ad) Med ’unlink’ (shift+L) kan video og audio splittes og giver mulighed for J og L cuts Benyttes insert edit på ’unlinkede’ klip vil sync. skride (røde tal markere dette) Benyttes ’ripple’ edit på enten audio eller video vil sync. Skride (røde tal) – det må aldrig ske når man kan se læberne/mundbevægelser og høre lyden samtidigt !

31 Digital videoformidling Øvelse Brug talkinghead og et dækbillede (med lyd!) fra CV Dækbillede lægges først i timelinen I vieweren sættes In og en marker på det sted hvor ’sync’ skal komme ind Benyt ’unlink’ og roll-edit værktøjet til at lave J edit. Brug clipmarker til at ramme præcist (med snapping)

32 Digital videoformidling Storyboard ThumbnaiIs i stedet for listview –Lav et nyt ’project’ –Opret en ny sequence > navngives ’storyboard’ –Luk evt. alle andre sequences (højreklik) –Importér klip fra ’interview-øvelsen’ i en ny bin –Dobb. Klik på den nye bin –Højreklik på ’name’ og vælg ’view as large icons’ –Vælg ’scrub tool’ (hånd) –Klik og hold på forstørrelsesglasset –Der vises nu flere ikoner, bl.a en hånd (scrub)

33 Digital videoformidling Klik og træk på et klip –Nu hele klippet gennemses (scubbing) –Hold ctrl nede, slip musen og slip ctrl –Nu er den aktuelle frame markeret som posterframe, dvs. klippets ikon Det mest repræsentative still vælges Er der flere indstillinger i klippet oprettes subclips

34 Digital videoformidling Alternativt kan der dobb.klikkes med scrub tool (hånd) I vieweren gennemses klippet Mark > set posterframe (ctrl+P) Nu er ikonet sat til den aktuelle frame Nu kan storyboardet arrangeres (tryk A for at vælge selection tool igen) Ikonerne skal være på række !

35 Digital videoformidling Selvstændige lydfiler kan ikke bruges Markér alle klip (eller æble+A) Klik + træk ned på tidslinjen –Slip når markøren ændres til Storyboardet kan lukkes (rød knap øverst) En hurtig måde at få overblik (råklip) Fokus på struktur og fortælling Især anvendelig i dokumentar sammenhæng

36 Digital videoformidling Overlays Titlesafe - actionsafe –Når output er analog tv, DVD etc. –Tekster og grafik skal placeres indenfor den inderste frame –Alt hvad der går ud over den yderste ’action safe’ frame vil ikke vises på alle tv Wireframe interaction –Canvas vinduet, til venstre for current time (tidskode) findes ’view options’ –Vælg ’image+wireframe’

37 Digital videoformidling Med wireframes kan du bl.a –Flytte billedet op/ned (klik i midten) –Stretch via hjørner –Rotere (når ikonet ændres til rotate) –Beskære (crop tool - C) Uden wireframe kan beskæring laves numerisk (under motion tab) –Forvrænge (distort tool - D)

38 Digital videoformidling øvelser Action cutting

39 Digital videoformidling Motion vectors Klip på bevægelse (action) –Kamerabevægelse –Skuespiller bevægelse Statister mm. –Objekter (bil, dør) Husk skærmretning –Screen direction –180 grader (center linje)

40 Digital videoformidling Opgave Hentes via kursushjemmeside under ’download’ Browncar_LS.a1.mov Browncar_MS.a2.mov Browncar_LS.a3.mov Clarice_MLS.mov –Codec: DV-PAL –Beskåret : 701 x 418 –D1/PAL pixels –25 fps (alle keyframes intakte) –Sequence settings skal matche disse, da vi har et ’ukendt’ videoformat –Alternativt kan ’render all’ vælges

41 Digital videoformidling a. Scene etablering Klassisk etablering –Establishing shot –Giver kontekst - ’Udefra og ind’ –LS til MS (evt. CU) –Mønster: a1, a2, a1, a2 –klip på kamerabevægelse (pan) –Klip på momentet : ’stop’ –Klip på bevægelsen: ud ad døren

42 Digital videoformidling b. Cutaway/POV Blikretning (Index vektor) –Etablerer et optisk POV –Clarice iagtager handlingen –Mønster: a2, clarice, a1, a2 Klip på blik (nul vektor)+ kam.bevægelse Klip på (blik) til stilstand (bil) klip på skuespiller bevægelse ud ad døren

43 Digital videoformidling c. kombination Kontekst og dynamik –Kamerabevægelse giver kontekst istedet for LS-MS klip –Mønster: a3, Clarice, a1, a2 Bil kører om hjørnet (mennesker i forgrund), clarice opdager bilen, bilen stopper og en ung mand træder ud Klip på kamerabevægelse, POV, dør der åbnes

44 Digital videoformidling opgave Opret et nyt project (actioncutting) Klip de tre versioner (a,b,c) Opret en ny sequence for hver Brug viewer I/O og ripple/roll edit i tidslinjen Klip evt. en alternativ version (d), dvs. find andre klippemuligheder Exportér gennem ’quicktime conversion’ -> MPEG4/Medium Navngivning ”navn_actioncutting”+abcd Uploades til din _publicmappe inden næste gang


Download ppt "Digital videoformidling Fredag 11/3 9 – 10: Status og opsamling på opgave 10 – 12: Pitch / fremlæggelse –Gruppedannelse (ansvarsområder) 13 – 14: Basic."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google