Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jordkøb og jordfordeling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jordkøb og jordfordeling"— Præsentationens transcript:

1 Jordkøb og jordfordeling
Informationsmøde om Lavbundsordningen 18. juni 2015

2 Jordkøb og jordfordeling
Hvad er jordfordeling En god ansøgning Lodsejerforhandlinger Projektaftaler Myndighedsforhold

3 Jordfordeling som redskab ved naturprojekter
Jordfordeling er unikt redskab, der skal hjælpe til med at tilgodese lodsejernes ønsker om erstatningsjord for det jord der bliver berørt af projektet Den eneste måde at håndtere mange samtidige jordhandler på ét dokument. Det sker ved frivillig aftale Det er billigt for lodsejerne

4

5

6 Jordfordelingsoverenskomst
En overenskomst er et bindende tilbud fra lodsejerne og bliver til en endelig økonomisk handel: 1. Når der ligger en samlet plan for alle lodsejere 2. Når der foreligger underskrevne overenskomster fra alle lodsejere 3. Når alle nettokøbere har stillet garanti for nettokøbesummen. 4. Når jordfordelingskommission ved kendelse har godkendt jordfordelingsplanen.

7

8 En god ansøgning Forundersøgelser Stil krav til entreprenører
Lodsejerliste Ejendomsliste Opsummering på særlige lodsejerkrav (kan de efterkommes) Projektgrænse og afvandingskort. Kendt og accepteret af lodsejerne Kontrol af højdemodel Nær matrikelskel = matrikelskel Arrondering

9 En god ansøgning Budget Budget for jordkøb og fastholdelse
Projektomkostning Jordkøb: kr. – kr. = kr. Fastholdelse: * 3500 = kr. Forskel kr. Udgiftsramme Jordkøb kr. Fastholdelse kr. Forskel kr.

10 Jordfordelingsbudget
En god ansøgning Jordfordelingsbudget Budget for jordfordeling Hvor mange lodsejere ønsker at sælge projektjord Hvor mange ha ønsker de at sælge i alt Hvor mange lodsejere ønsker at købe erstatningsjord Hvor mange ha ønsker de at købe i alt

11 Opstartsmøde Se hinanden i øjnene Planlægge Afstemme forventninger
Løftet et niveau over det daglige samarbejde.

12 Indledende Møde Vigtigt for det fremtidige forhandlingsklima
Velforberedt mht. projekt, påvirkning, kompensation Afvejet salgstale Gerne politisk deltagelse og opbakning Fint med presse til optakten

13 Lodsejerforhandlinger
Sammen eller hver for sig Spørgsmål eller ønsker fra lodsejerne Projektgrænsen Begrænsninger for udvidelse af husdyrbrug Aftaler i forbindelse med jordfordelingen Samtidighed

14 Udfordringer for jordfordelingen
Lodsejere i økonomisk spændetrøje Værdiløse bygninger følger med Lodsejere med skattegæld Lave renter og høje forpagtningspriser Jordfordelingen trækker i retning af sælgers marked Landbruget føler sig klemt af regulering og restriktioner

15 Projektaftaler Vi kan levere kortmateriale. Påvirkninger i anlægsfasen
Påvirkninger uden for projektgrænsen Angivelse af kompensationsomfang Tidsplan og konsekvenser af udskydelse.

16 Myndighedsforhold VVM Ophævning eller ændring af pumpelag
Ophør med opkrævning af pumpebidrag via skattebillet. Fremtidigt vandløbsregulativ Opretholdelse af projekttiltag Opdatering af projektgrænse til NST (lavbundsområder)


Download ppt "Jordkøb og jordfordeling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google