Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frøstilling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frøstilling."— Præsentationens transcript:

1 Frøstilling

2 Fysioterapi til knæ- og hoftealloplastikker

3 Formål med operationen
SMERTEFRIHED AT PT. GENVINDER ET FUNKTIONSNIVEAU SOM IKKE BEGÆNSER PT. I ØNSKELIGE AKTIVITETER. ELIMENERE DYSFUNKTIONER SOM PÅ SIGT KAN GIVE PROBLEMER ANDRE STEDER I BEVÆGEAPPARATET.

4 Informationsmøde Under indlæggelse Efter udskrivelse

5 Informationsmødet Optræningsforløbet fra indlæggelse til fuld rehabiliteret. Instruktion i indledende øvelser til brug umiddelbart efter operationen. Udlevering og instruktion i brug af stokke Optræningsmæssige udfordringer Træningslære Illustrere hvad der mekanisk sker i hofteleddet ved ”frøstilling”.

6 Under indlæggelse At medvirke til at pt. hurtigst muligt bliver klar til udskrivelse. Træningsmæssigt klar til udskrivelse Fuld mobilitet med stokke og på trapper Højst mulig grad af selvhjulpenhed At pt. er i stand til at varetage den videre optræning selv At der er taget stilling til om pt. har behov for almen træningstilbud

7 Kontroller Hoftealloplastik Knæalloplastik 6 ugers individuel kontrol
4 ugers holdkontrol 3 md.s individuel kontrol

8 4 ugers kontrollen Vurdering af om optræningen forløber som den skal.
Instruktion i videre træning Behov for almen træningstilbud Socialt aspekt

9 3 mdr.s knækontrol 6 ugers hoftekontrol
Gang , muskelfunk., ledbevægelighed. Passiv stabilitet Hævelse/varme/rødme Cikatrise Smerter/smertestillende Vejledning i videre træning og evt. instruktion i øvelser.

10 6 ugers hoftekontrol Udmåling af eventuel benlængdeforskel

11 Dysfunktion Hofte Knæ Gluteus medius insufficiens Extensionsdefekt
Nedsat ledbevægelighed Knæsvigt efter præoperativ extensionsdefekt

12 Genoptræning efter sgh.indlæggelse
Kommunen har ansvaret for genoptræning af borgeren og bærer udgiften til genoptræningen. Specialiseret genoptræning. Almen genoptræning. Genoptræningsplan.

13

14


Download ppt "Frøstilling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google