Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hygiejniske retningslinjer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hygiejniske retningslinjer"— Præsentationens transcript:

1 Hygiejniske retningslinjer
Varde Kommune

2 Hygiejneorganisationen i Varde Kommune
Hygiejnestyregruppen (repræsentanter for de enkelte områder) Hygiejneansvarlige (lederne) Hygiejnekontaktpersoner (udpeget på de enkelte enheder af den hygiejneansvarlige) Sag: 14/2093 Dok: Maj 2015 / SAMO Telefonrådgivning fra Infektionshygiejnisk Enhed på Sydvestjysk Sygehus Kontakten til SVS skal ske gennem hygiejneansvarlige eller hygiejnekontaktpersoner. De hygiejniske retningslinjer er tilgængelige i den elektroniske håndbog under ”Hygiejne”

3 Smittecirklen – hvad kan vi gøre?
Smittekilde Inaktivere Smitte- kim Fjerne Afbryde Smittevej Styrke modstandskraft Mod-tagelighed Inaktivere : minimere deres vilkår for at formere sig Fjerne Smittemodtager Smitteport

4 Smitteveje – to typer Indirekte kontaktsmitte Dråbesmitte
Smitte gennem luften kan også blive til indirekte kontakt smitte… Forebyggelse: Håndhygiejne (efter hoste, nys og næsepudsning) 1 arms længde Aftørring af overflader Sker ved at modtageren får overført bakterier via et mellemled: Personalets hænder Medicinsk udstyr og utensilier Forebyggelse: Tilstrækkelig udført håndhygiejne Rengøring, desinfektion og/eller sterilisation af udstyr Daglig rengøring

5 Generelle infektionshygiejniske forholdsregler
Skal efterleves i alle situationer, uanset om man kender borgerens smittestatus eller ej. De er gældende for procedurer, hvor der er risiko for udsættelse for smitte med organisk materiale som blod, sekreter og ekskreter. Udsættelsen kan ske ved: kontakt stænk og sprøjt stik-, snit- eller skæreuheld

6 Generelle infektionshygiejniske forholdsregler
Blod og udskillelser skal altid betragtes som mulig smittefarligt Derfor skal personalet beskytte sig ved hjælp af: Håndhygiejne Værnemidler handsker ved risiko for forurening med blod, sekret og ekskret. engangsplastforklæde eller engangsovertrækskittel ved tæt længerevarende kontakt med borgeren og borgerens nære omgivelser (fx seng, sengebord). maske/beskyttelsesbriller eller maske med visir ved risiko for stænk og sprøjt i ansigtet.

7 Beklædning for personale
Har korte ærmer det vil sige over albue. Kan suppleres med vest og udendørs jakke. Hår må ikke hænge ud over arbejdsdragten og langt hår samles. Tørklæder sidestilles med hår, hvorfor egne tørklæder kan benyttes. Ringe, armbånd og armbåndsur må ikke bæres sammen med arbejdsdragten/eget tøj som arbejdsdragt. Halskæder skal være korte, og øre smykker skal være fastsiddende. Ved arbejdets start tages rent tøj på. Ved endt arbejdsdag lægges tøjet til vask.

8 Korrekt håndhygiejne kan kun udføres, når ærmerne er korte (over albuer), hænder og underarme er uden smykker, håndskinner og lignende.

9 Håndhygiejnesituationer
Før og efter alle omsorgs- og plejeopgaver Før og efter måltider, samt ved håndtering af fødevarer Efter toiletbesøg, hoste, nys eller næsepudsning Efter anvendelse af handsker Efter håndtering af urent vasketøj Før håndtering af rene redskaber, eksempelvis sprøjter, bestik osv. Efter håndtering af urene redskaber, eksempelvis snavsetøjskurve osv. Før håndtering af medicin

10 Metoder Hvornår Hvordan
Hånddesinfektion foretages på ren og tør hud Før ren procedure / opgave Efter uren procedure / opgave Efter brug af handsker Efter håndvask Fordel og indgnid håndspritten på håndflader, hver finger, mellem fingrene, fingerspidser og negle, håndryg og håndled/underarme Tag nok håndsprit til indgnidning i 30 sekunder Indgnid til tørhed er opnået (mindst 30 sek.) Håndvask med hånddesinfektion Ved synlig forurening Efter brug af handsker, hvor hænderne er våde Efter kontakt med patienter/omgivelser med Roskilde-syge/Norovirus eller Clostridium difficile Skyl hænder og håndled med tempereret Påfør sæben (1 pump) Indgnid sæben på håndflader, hver finger, mellem fingrene, fingerspidser og negle, håndryg og håndled/underarme (mindst 15 sek.) Skyl sæben grundigt af Tør hænderne med engangs–håndklæde til de er helt tørre Luk håndbetjent vandhane med engangshåndklæde Efterfølges af hånddesinfektion

11

12 Krav til hud og negle Huden skal holdes intakt
Negle skal være rene og kortklippede og uden neglelak. Kunstige negle må ikke bruges. Neglefalse og – bånd skal holdes hele og glatte

13 Brug af handsker Handsker skal bæres ved enhver risiko for kontakt med blod, sekreter og ekskreter.                                        

14 Engangshandsker Latexhandsker
Anvendes normalt til personlig pleje og praktisk bistand Nitrilhandsker Ved latexallergi hos patienter eller personale. Ved olieholdige cremer og salver indeholdende medicin. Som beskyttelseshandske ved anvendelse af visse desinfektionsmidler fx i klorklude. Medicinske engangshandsker skal være CE mærkede, i det de så opfylder sundhedsministeriets bekendtgørelse om medicinsk udstyr. Medicinske engangshandsker af latex har en god barriereegenskab overfor mikroorganismer Handsker skal være pudderfri. Øger risikoen for latexallergi. Øger infektionsrisikoen, idet pudderet er et fremmedlegeme. Latexhandsker har den bedste pasform, den bedste stræk- og slidstyrke under brug.

15 Engangshandsker Hænder og håndled skal være rene og tørre før handsken tages på Handsken tages straks af, når arbejdsopgaven er afsluttet Efter aftagning udføres hånddesinfektion Handskeskift: Mellem hver beboer/borger og efter hver procedure hos samme beboer/borger Hvis der er hul i handsken Fjern handsken ved at krænge fra manchet ud over resten af hånden, således at indersiden vender ud ad.

16 Udstyr/hjælpemidler Éngangsudstyr Flergangsudstyr
Single-patient-only udstyr Krav Engangsudstyr betragtes som sådan Flergangsudstyr rengøres / desinficeres / steriliseres efter brug Synlig forurening → (maskin)rengøring med vand og sæbe + desinfektion Synlig ren → desinfektion (maskine, Ethanol 70% eller Klor)

17 Vasketøj Rent og urent tøj skal håndteres adskilt.
Der skal anvendes handsker ved håndtering af urent vasketøj. Der foretages håndhygiejne efter aftagning af handsker. Synligt forurenet vasketøj skal vaskes hurtigst muligt. Såfremt der er vasket synligt forurenet tøj i maskinen på temperaturer under 80 grader anbefales der efterfølgende en vask ved minimum 80 grader i mindst 10 minutter. Særligt for plejecenter/bosteder Synligt forurenet vasketøj puttes i en vandopløselig vaskepose, der anbringes direkte i vaskemaskinen. Urent vasketøj vaskes separat for hver borger. Der anvendes så høje grader, som tøjet tåler. Fællesvask for flere beboere kræver vasketemperatur på minimum 80 grader.

18 Spild af blod, urin, afføring og opkast
Ved risiko for at komme i kontakt med blod, urin, afføring og opkast anvendes engangshandsker. Spild med blod, urin, afføring og opkast fjernes med cellstof/køkkenrulle/toiletpapir, der skylles ud i toilettet. Området afvaskes efterfølgende med vand og sæbe med cellstof/køkkenrulle/toiletpapir, der skylles ud i toilettet. Der foretages desinfektion af området med spild med 70% Ethanol eller klorklud. Ved Gastroenteritis /Norovirus og Clostridium difficile skal der anvendes klorklud.

19 Stik og skæreuheld Indstiksstedet/hudlæsion vaskes grundigt med sæbe og vand og aftørres Indstiksstedet/hudlæsion desinficeres 2 gange med sprit Huden tørrer mellem påføringerne Kontakt skadestue inden for 24 timer (Ved mulig HIV eller Hepatitis eksposition skal behandlingen helst påbegyndes inden for 24 timer efter eksposition) Skaden skal anmeldes som arbejdsskade hurtigst muligt og inden 9 dage via Insubiz.

20 Supplerende infektionshygiejniske forholdsregler
Visse sygdomme er særlig smitsomme og/eller konsekvensen af at blive smittet kan være stor. For at øge smittebarrieren suppleres de generelle hygiejniske forholdsregler i nogle situationer af supplerende forholdsregler. Supplerende forholdsregler anvendes ved mistanke om/påvisning af: MRSA Clostridium difficile Antibiotikaresistente tarmbakterier (ESBL-producerende og/eller Gentamicin-resistente enterobakterier) Mave/tarminfektion (Gastroenteritis og Norovirus) Fnat

21


Download ppt "Hygiejniske retningslinjer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google