Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LÆRING, DER SES!.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LÆRING, DER SES!."— Præsentationens transcript:

1 LÆRING, DER SES!

2 HVAD ER FORMÅLET – VORES STORE HVORFOR?
1) At øge elevernes læring via udvikling af mere inkluderende og differentierede læringsfællesskaber 2) At ændre den pædagogiske og didaktisk praksis – i teamet og i læringsrummet gennem : Klare målsætninger for læring En tydelig sammenhæng mellem målstyring, inklusion, feedback, progressionsvurdering, differentiering i læringsformer og differentiering i læringsrum samt evaluering 3) En skolekultur, hvor dette er grundlaget for skolernes læringsaktiviteter og de professionelles faglige og didaktiske samskabelses- og refleksionsprocesser.

3 Projektets faglige omdrejningspunkter
Læringsmålstyret undervisning Feedback Progressionsvurdering Evaluering Differentiering i læringsrum og læringsformer Inkluderende læringsmiljøer I projektet kalder vi dem parametre – og de er i praksis helt tæt forbundne og hinandens gensidige forudsætninger…

4 Fase 3 (forår og efterår 2016):
Projektets tidsplan Fase 1 (forår 2015): Udarbejdelse af indikatorer for kvalitet i den målstyrede undervisning. Udvikling af materialer til og plan for kompetence-udviklingsforløbene. Afklaring af skolernes udgangspunkt/baseline. Fase 2 (efterår 2015): Uddannelse af ledere og didaktiske vejvisere Fase 3 (forår og efterår 2016): Supervision og didaktiske samtaler for ledere samt medarbejdere på mellemtrinnet med afsæt i projektets parametre

5 KOMPETENCEFORLØBENE FASE 2
De didaktiske læringsvejvisere: 6 kursusgange med fokus på Vejviserrollen - faglighed samt relations – og proceskompetencer ift. at igangsætte udviklings- og refleksionsarbejde i teamet De 6 parametre – viden og praksisnære færdigheder med afsæt i den fælles inspirationsramme Brug af skolens eksisterende elev- og læringsdata som feedback til underviseren Drøftelse af skolens leder-didaktisk vejviser organisering. 4 praksisnære sparringssamtaler med fokus på Afprøvninger fra egen praksis medtages og drøftes Læringsrum, inspiration og videndeling Udvikling af skole-portfolio med eksempler på god praksis

6 KOMPETENCEFORLØBENE FASE 2
De deltagende ledere: 2 kursusgange sammen med de didaktiske vejvisere (Første og sidste kursusgang – 6 timer pr gang) De 6 parametre – intro til de 6 faglige parametre med deres respektive kendetegn Drøftelse af skolens organisering/struktur for leder-vejviser samarbejde. 4 praksisnære sparringssamtaler sammen med vejviserne (3 timer pr. gang) Afprøvninger fra egen praksis medtages og drøftes Læringsrum, inspiration og videndeling Drøftelse af udfordringer, der kræver ledelse 2 kursusgange kun for ledere (2 dage á 5½ time) med fokus på: Stilladsering af de didaktiske vejvisere gennem narrative ledelsesredskaber, kulturskabelse- og kulturforandring, organisering og distribution af ledelse, systematisk brug af data til udvikling af den pædagogiske praksis. Anvendelsesorienterede redskabet til faglig ledelse, herunder faglige problem-samtaler, dyb problemløsning, sparringssamtaler med fokus på projektets indikatorer og tegn på læring.

7 KOMPETENCEFORLØBENE FASE 3
Fagligt oplæg på hver skole med afsæt i projektets 6 parametre Observation og feedback/sparring ved konsulenter fra Metropol/UCC: Observation og feedback af ledernes arbejde med læringsledelse tæt på praksis – i teams og klasserum Observation og feedback af de didaktiske vejviseres arbejde med læringsvejledning tæt på praksis i teams og klasserum Ledere og didaktiske vejvisere gennemføres supervisionsforløb for lærere og pædagoger /teams på mellemtrinnet

8 ORGANISERING

9 HVAD ER DET NÆSTE? …Fælles Kick-off for alle 243 didaktiske vejvisere og 82 ledere den 15. juni KL ……invitation følger… ….Opstart af kompetenceforløb ultimo august/primo februar ….At vi sammen bliver klogere – og dygtigere  God sommer!

10 SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER…


Download ppt "LÆRING, DER SES!."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google