Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetenceudvikling og Teamsamarbejde Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” - når vejen dertil er gennem vores pædagogiske praksis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetenceudvikling og Teamsamarbejde Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” - når vejen dertil er gennem vores pædagogiske praksis."— Præsentationens transcript:

1 Kompetenceudvikling og Teamsamarbejde Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” - når vejen dertil er gennem vores pædagogiske praksis

2 Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw”
Fusion og sammenflytning KULTUREN/PÆDAGOGIKKEN/SAMARBEJDET Inklusionspædagogikken

3 værdierne! Trivselsmøde + MUS-samtaler Behov for samskabelse
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Trivselsmøde + MUS-samtaler Behov for samskabelse Fokus: Alt vokser ud fra værdierne!

4 Forsinket – men alligevel i rette tid:
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Forsinket – men alligevel i rette tid: Invitation til ”Kompetenceudvikling og Teamsamarbejde” VIDENDELING SYSTEMATIK REFLEKSION I TEAM Projektet som den nødvendige katalysator for kompetenceudvikling! Første opgave for enhedens Udviklingsteam – repræsentanter fra enhedens 3 team og lederen.

5 Alt vokser ud fra pædagogisk praksis
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Nyt fokus: Alt vokser ud fra pædagogisk praksis

6 Praksisfortællinger Mål
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Praksisfortællinger Mål Målet med at arbejde med praksisfortællinger er, at vi gennem refleksion over hverdagens oplevelser og udfordringer, sammen udvikler kompetencer som er med til at fremme inkluderende fælleskaber.

7 - Introduktion af praksisfortællinger. - Introduktion af modeller:
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Tiltag - Introduktion af praksisfortællinger. - Introduktion af modeller: - Inklusionsmatricen og Analysemodel - 3 arbejdsgrupper - ½ team fra en afdeling arbejder sammen med et ½ team fra en anden afdeling. I hver gruppe er en medarbejder fra udviklingsteamet. Vi arbejder med praksisfortællinger henholdsvis mandag, tirsdag og torsdag i alle ulige uger. - Alle grupper får besøg af inklusionsmedarbejderne to gange.

8 Skabelon for praksisfortællinger: 1. Fremlæggelse af fortælling
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Skabelon for praksisfortællinger: 1. Fremlæggelse af fortælling 2. Analysere fortællingen ved hjælp af de 2 skabeloner. I arbejdet med praksisfortællinger er der i Analysemodellen har fokus på: Opfattelser af barnet Barneperspektiv Pædagogik

9 Skabelon for praksisfortællinger - fortsat:
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Skabelon for praksisfortællinger - fortsat: Inklusionsmatricen har fokus på: Udsatte positioner Meningsfuld deltagelse Pædagogiske dilemmaer Pædagogiske og organisatoriske alternativer Dokumentation - Logbog

10 Praksisfortællinger medvirker til refleksion.
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Praksisfortællinger Konklusioner 1  Praksisfortællinger medvirker til refleksion. Praksisfortællinger øger vores bevidsthed om, at vores opfattelse af barnet, præger vores handlinger overfor barnet. Når vi arbejder med praksisfortællinger, kommer vi til at se situationen fra nye og forskellige vinkler. Medvirker til nye handlemåder i praksis. Vi skal øve os i at skrive ned i vores logbog.

11 Praksisfortællinger giver mulighed for vidensdeling.
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Praksisfortællinger Konklusioner 2 I huset er der kommet fokus på, hvordan vi via vores handlinger både kan være med til at inkludere og ekskludere børn. Medarbejdere i huset fortæller, at de synes det er spændende og lærerigt at arbejde med praksisfortællinger. Praksisfortællinger giver mulighed for vidensdeling. Medarbejderne i huset oplever, at det er godt at arbejde på tværs af teams - øger samarbejdet i hele huset.

12 Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw”
Læsegrupper Mål: At etablere en kontekst, hvor der læses og bearbejdes faglig aktuelt litteratur om det pædagogiske arbejde med inklusion i et anerkendende systemisk og narrativt perspektiv.

13 Vi har samlet et kompendium af artikler.
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Tiltag Vi har samlet et kompendium af artikler. Læsegruppen samles 1 gang om måneden. Vi læser 1-2 artikler pr. gang. Referater af vores refleksioner skrives ind i en logbog udfærdiget efter en fast skabelon.

14 Et kortsammenfattende referat af læsegruppens refleksioner og dialog.
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Skabelon Et kortsammenfattende referat af læsegruppens refleksioner og dialog. En central pointe vedrørende tekstens berøringsflader med temaet ”kompetenceudvikling”. En central pointe vedrørende tekstens berøringsflader med temaet ”teams samarbejde”. En kort sammenfattende tekst, om hvad læsningen af teksten, kan komme til at betyde, for det pædagogiske arbejde i praksis, dels for teamet, dels for den enkelte medarbejder med fokus på dilemmaer og det innovative perspektiv.

15 Læsegrupper Konklusioner 1 Fælles sprog. Åbenhed og dialog.
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Læsegrupper Konklusioner 1 Fælles sprog. Åbenhed og dialog. Læsegruppen skaber nye relationer, og det er med til at skabe udvikling i hele huset. Artiklerne og refleksionen er med til, at personalet agerer anderledes i det pædagogiske arbejde med børnene, ved at der bliver spurgt mere nysgerrig ind til tingene, og at man blevet mere bevidst om sin egen rolle.

16 Motivationen stiger ligeledes ved at man får gang i dialogen.
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Læsegrupper Konklusioner 2 En oplevelse af tryghed tilstede – alle er interesseret i at lære/udvikle vores praksis/hinanden Højner fagligheden Motivationen stiger ligeledes ved at man får gang i dialogen.

17 Projektets struktur og systematik
Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” Projektets struktur og systematik Udfordrer og bidrager til den enkelte medarbejders personlige læring og refleksion. Rammesætter teamsamarbejdet. Styrker læringsmiljøet i enheden – læring og videndeling i den daglige pædagogiske praksis, på team-møder, personalemøder, i samarbejdet på tværs i enheden – og spirende i samarbejdet med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere.

18 Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw”
Fra projekt …

19 Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw”
… til læringsmiljø!


Download ppt "Kompetenceudvikling og Teamsamarbejde Projekt ”Fælles Værdier – Fælles Fodslaw” - når vejen dertil er gennem vores pædagogiske praksis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google