Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevers Rolle I Inklusion ERIS workshop Afprøvning af metoderne: Aktiv på tværs/Lege- og Læringsmakkere 12. maj 2015 Workshopvært: Karsten Juul-Olsen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevers Rolle I Inklusion ERIS workshop Afprøvning af metoderne: Aktiv på tværs/Lege- og Læringsmakkere 12. maj 2015 Workshopvært: Karsten Juul-Olsen,"— Præsentationens transcript:

1 Elevers Rolle I Inklusion ERIS workshop Afprøvning af metoderne: Aktiv på tværs/Lege- og Læringsmakkere 12. maj 2015 Workshopvært: Karsten Juul-Olsen, Cubion

2 Program 10.15Velkomst og rammesætning af workshoppen.  Introduktion af projekt ERIS bagrund og formål  Oplæg om forløb på Østre skole, Grindsted  Diskussion ved bordene  Opsamling på diskussionen 12.00:Workshoppen slutter

3 Identifikation af indsatser Ved hjælp af snowball metoden (Danske skoleelever, skole og forældre, Danske Handicaporganisationer, tilknyttede eksperter og Undervisningsministeriet) identificerede vi 51 skoler, der har igangsat inklusionstiltag med særligt fokus på elevernes roller Vi fik udvalgt og lavet aftaler om besøg på 9 skoler

4 Udvikling og implementering af nye metoder Vi har sammen med skolerne og tilknyttede eksperter udviklet/tildannet 3 metoder: Klassens spilleregler Aktiv på tværs/Lege- og Læringsmakkere Holddannelse, der skaber inklusion Ved hjælp af snowball metoden har vi identificeret 8 testskoler. 3 meldte desværre fra under forløbet pga. stress og sygemeldinger

5 Testforløb SkoleIndsats Østreskole, MiddelfartAktiv på tværs, LL- makkere Mårslet skoleAktiv på tværs Grindsted Søndre Skole Holddannelse der skaber inklusion Tønder overbygningsskole Holddannelse der skaber inklusion Sophienborgskolen, HillerødKlassens spilleregler

6 LL makkerer - 2 skoler – 2 vinkler Mårslet Skole har ca. 850 elever. Det er en næsten fuldt udbygget 4-sporet skole fra 0. - 9. årgang, hvoraf de fleste elever bor i skoledistriktet. Østre Skole er en overvejende 2-sporet skole. Der er 30 klasser fra 0.– 9. klasse, heraf 7 specialklasser og 2 modtagerhold. På Østre Skole i Middelfart har man gennem en årrække arbejdet med ”Aktiv på Tværs” i frikvartererne.

7 Maarslet Skole Træning af samarbejde for alle elever på 6. årgang. Træningen skal ske i minimum 3 timer, men med mulighed for selv at tilrettelægge mere i den enkelte klasse. Bevægelsesbånd for andre klasser. Læringsmål for indsatsen. Orientering af forældrene

8 Østre-skole I projektet Lærings- og Læsemakkere (LL) har man særligt fokuseret på, at understøtte og skabe øget trivsel og læring ved at opbygge og vedligeholde positive relationer mellem elever på tværs af klasser og klassetrin gennem læring og læsning. De har et dobbelt fokus på både at styrke trivsel og samarbejde på tværs af klasser. Lege og læringsmakkere (elever fra 8.-7.-6.-5.kl. Hjælper 2. kl.)

9 Østreskole, Middelfart

10 Evaluering Øget fagligt udbytte Øget læse motivation Øget arbejdsglæde (læse glæde) Afsmittende positiv effekt på klassekulturen

11 LL-makkere - fokus på tværfagligt indsats Metoden giver rig mulighed for lokale tilpasninger. Metoden kan tilsyneladende anvendes med vekslende ressourcer. Samarbejdet både i makkerpar og i grupper, kan have forskellig karakter og fagorientering, fx sprog - oplæsning, matematik – forståelse og løsning af opgaver, forståelse af regnearter mm Der er vide muligheder for at elever og lærere/pædagoger kan udvide form og indhold for samarbejde på tværs af klasser og fag.

12 Vigtige fokuspunkter Undervejs bytte makkere. Klarlægge kriterier for udvælgelse af læsemakkere. Lægge øvetid ind/ anvende IT. mulighed for, at hele oplæsergruppen kan mødes. Tidspunkt for læsning uden konkurrence med andre aktiviteter.(Venskabsklasser) Fastholde at forløbet er et afgrænset forløb. Overveje aldersforskellen i læsemakker parrene

13 Vigtige fokuspunkter Makkerpar i andre fag fx engelsk - oplæsning, matematik, idræt mv. Overveje graden af inddragelse af forældre, og udarbejde information i flere lag. Udvikle yderligere omkring anvendelse af medier som lydoptagelser, video, foto, lægge stemmer til tegnefilm, og senere optage video, spille teater osv. Øge kompetencerne blandt de deltagende pædagoger og lærere.

14 Udkommer d. 18/5 - Undervisningsministeriet

15 Gruppedrøftelser Hvad optog dig mest i forbindelse med præsentationen af LL-makkere på Østreskole? ER LL- makkere en metode som i finder anvendelig på andre skoler? Hvilke barrierer er der og hvilke ting kan fremme anvendelsen af LL- makkere?


Download ppt "Elevers Rolle I Inklusion ERIS workshop Afprøvning af metoderne: Aktiv på tværs/Lege- og Læringsmakkere 12. maj 2015 Workshopvært: Karsten Juul-Olsen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google