Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landsseminar 2015 Workshop om Børn og Unge med hjertesygdom.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landsseminar 2015 Workshop om Børn og Unge med hjertesygdom."— Præsentationens transcript:

1

2 Landsseminar 2015 Workshop om Børn og Unge med hjertesygdom

3 Program Kort præsentationsrunde Introduktion til Børneklubben v/Næstformand Vibeke Kjeldgaard Introduktion til strategiudkast v/Mettine Due Gruppearbejde Præsentation af gruppearbejdet Afrunding

4 Strategi 2020 Strategier Børn- og ungeKommunikation Forebyggelse Rådgivning FrivilligForskning Fundraising og Marketing

5 Strategiproces Opstart 10. april Møde i tværgående arbejdsgruppe 13. april Møde med GUCH 14. april Møde med Børneklubben 29. april Møde med BK formand 4. maj Møde i tværgående arbejdsgruppe 9. maj Workshop på Lands- seminar 12. Maj Udkast til diskussion i Ledergruppen 4. juni Udkast diskuteres i BHF- bestyrelsen 19. juni Udkast diskuteres i Hovedbe- styrelsen Hovedbe- styrelsen godkende r strategi

6 Udfordringer og potentialer Aktiviteter Medlemmer Synlighed Organisering

7 Strategiske indsatser frem mod 2020 A. Hjerteforeningen bidrager til et bedre børne- og ungeliv med hjertesygdom Målsætning: 50% af medlemmerne i Børneklubben og GUCH har deltaget i en eller flere af de udbudte aktiviteter Herunder er følgende mål: Tilbyde alderssvarende sociale, netværks- og motionsaktiviteter for hjertesyge børn, unge og deres pårørende Støtte børn og unge med hjertesygdom samt deres pårørende med viden og rådgivning i at håndtere det at have en hjertesygdom eller være pårørende

8 B. Hjerteforeningen sikrer gode organisatoriske rammer for at understøtte børne- og ungeindsatsen Målsætning: Hjerteforeningen er stærkt forankret i alle regioner og medlemstallet i Børneklubben og GUCH er øget med 25% Herunder er følgende mål: Styrke repræsentationen af Børneklubben i Hjerteforeningens Repræsentantskab og sikre økonomisk understøttelse af Børneklubben regionalt byggende på samme principper som lokalkomiteerne Etablere GUCH som en selvstændig klub og sikre en målrettet indsats for øget rekruttering Understøtte og udarbejde værtøjer til at støtte de regionale frivillige aktiviteter Øge synlighed af og kendskabet til hjertesyge børn og unge gennem Hjerteforeningens egne medier, på sygehusene og i den offentlige debat Rekruttere og uddanne 200 frivillige til at gennemføre aktiviteter for børn og unge med hjertesygdomme

9 Punkter til diskussion Kommentarer til strategiudkast Er målsætningerne realistiske? Er målene dækkende for, hvad vi gerne vil lave og ser behov for? Samarbejde mellem Børneklubben og lokalkomiteerne Hvordan kan vi bruge hinanden? Har vi ideer til fælles projekter? Kan vi have gavn af fælles møder eller kurser?

10 Grupper Gruppe 1: Vibeke Kjeldgaard, Lillian Riber Rasmussen, Berit Sørensen, Kirsten Christensen, Karen Engvang Hansen og Betina E. Jensen Gruppe 2: Anette Garsdal, Iben Helth Louby, Palle Hansen, Morten Kargo, Britta Ege Christensen og Malene Ø. Ejlertsen Gruppe 3: Helle Meinhardt, John Suzuki Poulsen, Anja Bech Andersen, Sølva Funding og Mettine Due


Download ppt "Landsseminar 2015 Workshop om Børn og Unge med hjertesygdom."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google