Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening er grundlagt i

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening er grundlagt i"— Præsentationens transcript:

1 Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening er grundlagt i 1962.
Foreningens formål Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening er grundlagt i 1962. Foreningens formål er: Indsamling af genstande og billedmateriale fra området, herunder vedligeholdelse af lokalhistorisk arkiv i overensstemmelse med de retningslinier der udstikkes af Helsingør Kommunes museer. Bevarelse af bygninger og bymiljøer, herunder drift og vedligeholdelse af Hammermøllen, Proberhuset og andre lejede bygninger Afholdelse af udstillinger og foredrag, samt udgivelse af årbog Foreningen har i dag ca. 310 husstande som medlemmer Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 1

2 Bestyrelse Morten Steen Petersen (formand)
Geert Petersen (Næstformand) Gerda Brøgger (Kasserer) Anders Møller (Sekretær) Christian Ejlers Erik Fritzbøger Peter Uldum Torben Bak-Jensen (repræsentant for Hammermøllens venner) Lars Bjørn Madsen (Repræsentant for Helsingør kommunes museer) Jesper Godvin Hansen (Suppleant) Flemming Holm (Suppleant) Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 2

3 Arkivet og udstillingen
Foreningens arkivarbejde varetages af: Anders Møller, Erik Trolle, Flemming Holm, Peter Uldum og Ralf Nielsen Den permanente udstilling omfatter malerier og genstande med relation til geværfabrikken. Vi har vist to særudstillinger: Hammermøllens Teatergruppe 25 år og Folkeskolen 200 år, billeder fra Hellebæk skole. Især den sidste udstilling har været meget velbesøgt, og mange navne er tilføjet billederne. Tak til Arkivfolkene. Vi har en del omvisninger, der primært varetages af Geert, Peter og Morten. Geert koordinerer disse. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 3

4 Sommermøde og sommertur
Sommermødet med Frank Allan Rasmussen: Forskelle og ligheder mellem de militære fabrikker i Frederiksværk og Hellebæk Sommerturen gik til Frederiskværk, hvor vi fik forevist byen og krudtværket. På vejen hjem besøgte vi Laugø Smedje og Broder Rus kælder på Esrum kloster. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 4

5 Årbog og andre aktiviteter
Årbogen for 2014 var udarbejdet af Carina Søby Madsen og Søren Gullmann. Den handlede om sygruppen i Helsingør og sammenfattede sygruppens arbejde på en spændende og interessant måde. Tak til korrekturlæsere på arkivet og Christian Ejlers der var dybt involveret i opsætning og trykning af bogen. 15. februar holdt vi fastelavn på Møllen. Tak til alle der medvirkede i begivenheden, der i øvrigt gav et fint overskud. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 5

6 Andre aktiviteter Vi mister hvert år nogle medlemmer, og de erstattes ikke af nye. Derfor sætter vi en kampagne i gang for at få flere medlemmer. Det betyder noget, når vi skal snakke med kommunen, og det betyder noget når der skal løftes på opgaver, der undertiden kan være rigtig omfattende. Vi har anmodet vore medlemmer om at levere adresser til os. Derved kan vi hurtigere gøre opmærksom på begivenheder, og vi kan sende breve ud uden at det koster en formue. Vi har oplevet et fald i entreindtægter og har forsøgt at rette op på det ved at gøre det meget tydeligt at det koster 10 kr at besøge samlingen og smedjen. Det er selvfølgelig gratis for medlemmer. Vi har fået mobilepay, og vi har sat rundvisningsprisen op til 40 kr. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 6

7 Hammermøllens drift omfatter både økonomi og praktisk arbejde
Driftsøkonomien omfatter: Forbrugsafgifter (vand, el, varme og renovation) Huset er Naturstyrelsens ejendom. Vi lejer den mod at holde bygningen vedlige. Vi er også forpligtet til at holde området omkring Hammermøllen i pæn stand. Derudover vedligeholder vi Proberhuset, Turbinehuset, skovladen og et par mindre bygninger ved Hammermøllen. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 7

8 Hammermøllens drift Vi har i 2014 bøvlet med de økonomiske efterveer af vandbruddet i Alt i alt blev der tale om en ekstraregning på ca kr. Den er nu betalt, men det er selvfølgelig ærgerlige penge at miste. Turbinen kører igen efter udbedring af forskellige defekter, og vi nyder, når elmåleren kører baglæns. Der er masser af vand, men af hensyn til ålene, må vi ikke køre med turbinen efter d. 1. april. I 2014 flyttede hvor mangeårige vicevært på plejehjem, og han afgik ved døden ca. 1 måned efter. Lejligheden er sat i stand, og vi har fundet en ny vicevært, Steen Hansen, der nu ser efter møllen. Det forventer vi os en hel del af. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 8

9 Det praktiske arbejde udføres af:
Hammermøllens drift Det praktiske arbejde udføres af: Vore håndværkere. For øjeblikket trækker vi på en tømrer og en murer, samt en alt-mulig mand der holder området smukt. Og nu også vores nye vicevært. Os selv på arbejdsdage. Vi har blandt andet sørget for at vandhjulene er blevet hegnet, og at der er lagt nye sten ud på cafearealet. En stor tak til de altid villige medlemmer. Indhyrede håndværksvirksomheder. Og i år helt overvejende Nicolaj Sneum. Naturstyrelsens medarbejdere, der holder vandløb oprensede og vejen i god stand. Naturstyrelsen har også udlagt grus omkring møllehjulene, således at man kan gå og cykle forbi. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 9

10 Hammermøllens drift Hvem finansierer det?
Kommunen giver et tilskud på til forbrugsafgifter og til løn og håndværkere. Forpagteren af cafeen betaler sit eget forbrug og en forpagtningsafgift til foreningen. Denne anvendes dels til forbrug, dels til vedligeholdelse. Viceværten betaler husleje. Denne husleje går også til forbrug og vedligeholdelse. Større udgifter til renovering og vedligeholdelse søger vi støtte til fra forskellige fonde og Hammermøllens Venner. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 10

11 Tilskud til større arbejder og drift fra eksterne kilder
Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 11

12 Derudover har vi forholdt os til:
Projekter Årets altoverskyggende projekt har været renovering af mølleværket og de store møllehjul. Derudover har vi forholdt os til: Natur- Kulturstien Hammermøllen Flynderupgård Informationstavler om vandkraftens udnyttelse i Hellebæk Natur- og kultur genopretningsplan for Hellebæk Hammermølle skov og Teglstrup Hegn – Kulturlandskabet omkring Hellebæk Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 12

13 Mølleværkets vedligeholdelse
Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 13

14 Mølleværkets vedligeholdelse
Foreningen har fået renoveret fundamenter, malekarm og dele af møllehjulene på Hammermøllen. Arbejdet er udført af Nikolaj Sneum. Arbejdet har kostet ca kr. Der er ydet støtte fra Hammermøllens Venner, Helsingør kommune, mange fonde og Naturstyrelsen, der har sponsoreret en del af træet. Fondene der har støtte er: A.P.Møller fondet, Håndværk- og Industrifond 2000, Brødrene Hartmanns fond, Otto Bruuns fond, Realdania fonden, Åge og Johanne Louis-Hansen fondet, Fonden til støtte for området Ålsgårde-Hellebæks Egnshistorie Tak til alle vore sponsorer Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 14

15 Den grønne kile 21 september indviede vi Natur-kulturstien mellem Hammermøllen og Flynderupgård. Her indvier Sanne Grangaard cykel/vandre-ruten. På dagen var en række poster bemandede Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 15

16 Vandkraftens udnyttelse
Plancherne omkring vandrestien er nu i orden, og vi havde regnet med at indvie ruten d. 10. maj. Sådan bliver det ikke. Vi venter på Naturstyrelsen, der finder en dato. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 16

17 Natur- og kultur genopretningsplan for Hellebæk
Vi arbejder fortsat med ansøgninger til dette projekt. Der er modtaget kr i fondsstøtte, hvoraf de kr er anvendt til et skitseprojekt i forbindelse med ”Rigtige job”. Men der kom ikke noget ud af det. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 17

18 Cafe Hammermøllen Cafe Hammermøllen er en vigtig del af Hammermøllen. Faktisk er det derfor mange mennesker kommer på møllen. Baseret på omsætningstal betjenes der ca besøgende om året. En stor tak til Ninna og hendes medarbejdere for den gode drift. Vi er bekymrede for driftens udvikling nu hvor Hellebækvej skal lukkes, og har indledt drøftelser med Helsingør kommune om hvorledes tilgængeligheden fortsat kan sikres, også for dem der ikke er på cykel gennem Kohaven. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 18

19 Hammermøllen 250 år d. 14. juni fejrer vi Hammermøllens 250 års jubilæum. Det bliver med taler, spidstegt pattegris, salutering med fabrikkens geværer, probering af bøsseløb, smedning af bøsseløb og underholdning med Hammermøllens Teatergruppe, der synger sange fra sommerens egnsspil. Kom og vær med. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 19

20 Sidste planche Sidst men ikke mindst:
Tak til vore trofaste medlemmer. Uden en stor medlemsskare har vi ingen gennemslagskraft. Men vi kan bruge flere medlemmer. En stor tak også til vore trofaste støtter i Hammermøllefonden og i Hammermøllens venner. Deres støtte kan vi slet ikke undvære. Endelig en stor tak fra min side til bestyrelse og forretningsudvalg. Det er meget vidende og dygtige folk jeg er omgivet af. Det gør det meget let at være formand. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings Generalforsamling 2015 Side 20


Download ppt "Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening er grundlagt i"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google