Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ORGANISERING OG LEDELSE AF MISBRUGSBEHANDLING TIL UNGE UNDER 18 ÅR Socialstyrelsens Konference om Unge og Rusmidler 27. april 2015 Oplæg v. Åse Kjøller,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ORGANISERING OG LEDELSE AF MISBRUGSBEHANDLING TIL UNGE UNDER 18 ÅR Socialstyrelsens Konference om Unge og Rusmidler 27. april 2015 Oplæg v. Åse Kjøller,"— Præsentationens transcript:

1 ORGANISERING OG LEDELSE AF MISBRUGSBEHANDLING TIL UNGE UNDER 18 ÅR Socialstyrelsens Konference om Unge og Rusmidler 27. april 2015 Oplæg v. Åse Kjøller, Odense Kommune & Hanne Dam, Aarhus Kommune UNGDOMSCENTRET, AARHUS KOMMUNE, SKANDERBORGVEJ 156, 8260 VIBY J. I Mail: ungdomscentret@aarhus.dk I Hjemmeside: www.aarhus.dk/uc

2 Hvorfor er en tidlig og sammenhængende indsats ift. til unges misbrug vigtig? Fordi unge med et problematisk brug/misbrug:  ikke er færdigudviklede kognitivt, følelsesmæssigt, socialt eller fysisk  ved brug af rusmidler mindsker tilegnelsen af kompetencer og copingstrategier,  komplicerer deres identitetsdannelse og selvstændiggørelse  er mindre motiverede for ophør  er mere sårbare i forhold til at styre rusmiddelbruget  har øget risiko for tilbagefald  er i risiko for at miste skolegang og relationer til familie og venner  har høje rater af dobbeltdiagnoser  har behov for intensiv behandling og mere fokus på kompetenceudvikling end på rehabilitering

3 U18-modellen for misbrugsbehandling - en særlig ungetilgang  Det kræver høj grad af samarbejde, tålmodighed, vedholdenhed og kontinuitet i behandlingsarbejdet at motivere og fastholde de unge.  Servicelovens børne- og ungebestemmelser, giver hjemmel til et bredt samarbejde med fokus på forældreinddragelse, skolegang m.v., men stiller på samme tid krav om en helhedsorienteret indsats, der bygger på en børnefaglig vurdering, og hvor man som myndighed er forpligtet til at iværksætte foranstaltninger, der matcher de unges behov, også når det er svært at motivere dem for at deltage.  U18-modellen forsøger at møde de unge, hvor de er, og ved at styrke dem i et bredt spekter af tilværelseskompetencer, giver dem mulighed for at skabe de forandringer, de oplever der skal til, for at de kan få et godt greb om livet, hvor rusmidler ikke griber forstyrrende ind i dette.  Tilbuddet består af :  Rådgivning LSS § 11  Udredning/Behandling LSS § 52, stk. 3 nr. 3  Behandlingsgaranti LSS § 101, stk. 3  Forældrekurser LSS § 11 Indsatsen vil som udgangspunkt indgå som en del af en helhedsorienteret indsats med behandler som det koordinerende led

4

5 Hvem kan være involveret, når en ung har brug for hjælp til et misbrug  Forældre  Myndighedssagsbehandlere  Venner/andet netværk  Skole/klub/Ungdomsskole  Opsøgende medarbejdere  Ungdomsuddannelser  UU-vejledere  SSP  PPR  Børne- og unge læger  Produktionsskoler  Boligsociale indsatser  Sociale indsatser  Misbrugsbehandling  Familiebehandling  Døgntilbud  Børne- og ungepsykiatrien  …

6 Udfordringer og dilemmaer i organisation og ledelse Misbrugsbehandling af unge er et tværkommunalt anliggende som let falder ned mellem flere stole  Hvem ”ejer” problemet?  Hvem ”ejer” løsningen?  Hvordan sikrer man reelt tværkommunalt (+regionalt) ejerskab?  Hvordan sikres unge-tilgang på misbrugsområdet?  Hvordan sikres misbrugs-tilgang på børne- og ungeområdet?  Bottom Up eller Top Down?

7 Ungeafdelingen, Behandlingscenter Odense En del af Socialcenteret, i Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen (voksensystemet) Dilemmaer i.f.m. organiseringen PRÆSENTATION

8 Bedre fastholdelse af de unge i behandlingen Flere færdigbehandlede Integration af unge og forældreindsats Hævet intensitet af behandlingsindsatsen Øgede faglige kompetencer VORES MÅL MED DELTAGELSEN

9 Behandlingen integreres i den eksisterende ungeindsats Overordnede ledelse forpligtiges til implementering i en overordnet rusmiddelpolitik Tværfagligt sammensat team (inkl. psykolog) Behandlingen skulle foregå som supplement til anden social indsats KRAV TIL KOMMUNERNE

10 Projekt ejer og faglig leder Følgegruppe Strategi for mere sundhed og mindre misbrug Særlig gruppe på tværs af forvaltninger (forebyggelse, tidlig indsats, behandling) Resultater Prioritering i Behandlingscenteret STRATEGISK LEDELSE

11 Antal indskrevne: 36 / 49 Færdigbehandlede: 14% / 29% Andet: 33% / 41% Udeblevne: 42% / 14% STATUS (2011/2014)

12 ODENSE: WWW.UNGEAFDELINGEN.DK AARHUS: WWW.AARHUS.DK/UNGEKONTAKTEN


Download ppt "ORGANISERING OG LEDELSE AF MISBRUGSBEHANDLING TIL UNGE UNDER 18 ÅR Socialstyrelsens Konference om Unge og Rusmidler 27. april 2015 Oplæg v. Åse Kjøller,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google