Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GF 2 - sosu Udkast.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GF 2 - sosu Udkast."— Præsentationens transcript:

1 GF 2 - sosu Udkast

2 Indhold af GF 2- Sosu Undervisningen består af valgfag, grundfag, samt et uddannelsesspecifikt fag, og bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesspecifikt fag 12 uger Grundfag Naturfag E-niveau 4 uger  Valgfag: uger Dansk E-niveau (2 uger) Dansk D-niveau (2 uger) Bonusfag Støttefag

3 Generelt om tilrettelæggelsen
Undervisning tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret i temaer (1+4+1) Uddannelsen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og emner Der inddrages cases i gennem hele forløbet, også for at fremme refleksion (3 stk) Der er særligt fokus på elevens brug af fagsprog Der lægges særligt vægt på elevernes evne til at demonstrere praktiske færdigheder Bevægelse og motion vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning

4 Uddannelsens opbygning
Læringsaktivitet Varighed Tema 1: Den gode arbejdsplads 6 dage Tema 2: Mødet med sundhedsvæsenet 25 dage Tema 3: Mødet med borgere med kredsløbs og åndedræts lidelser 17 dage Tema 4: Mødet med borgere med diabetes 22 dage Tema 5: Mødet med borgere med demens 21 dage Tema 6: Afslutning af grundforløb 2 - Sosu 9 dage

5 Tema 1: Den gode arbejdsplads
Formål: Introduktion til grundforløbets 2. del, Social og sundhedsuddannelsen Opøve færdigheder i at deltage aktivt i teamsamarbejdet i klassen Opøve færdigheder i anvendelse af IT-værktøjer, som læringsredskaber Indhold: Elevplan, Videnzone, CD-ord, I-bog, bibliotek, informationssøgning, netetik, kildekritik, studieteknik, teamsamarbejde, klassen som arbejdsplads og kommunikation.

6 Tema 2: Mødet med sundhedsvæsenet
Formål: Introduktion til nogle af de grundlæggende begreber inden for sundhedsområdet Indhold: Sundhedsbegreber, sundhedsfremme og forebyggelse, KRAM faktorer, normal aldring, livskvalitet, levevilkår, livshistorie, etik og grundlæggende behov, Maslows behovspyramide, introduktion til arbejdsmetoden og case. Social og sundhedsvæsenets opbygning, sundhedslov, servicelov, kvalitetsstandarder, kompetenceprofil, delegation, tavshedspligt, fagsprog, den professionelle fagperson Ergonomi som begreb, ergonomiske principper i forhold til praktisk hjælp hos borgeren, forflytningsteknik, hjælpemidler. Sundhedsdag Opstille og arbejde med personlige sundhedsmål. Kan foregå som en del af den øvrige motion og bevægelse i hverdagen, og på sundhedsdagen Selvevaluering

7 Selvevaluering Efter tema 2+3+4+5: Indhold:
Evaluering af egen læring ud fra nogle af de præsenterede metoder Hvert tema afsluttes med en ”Stop op dag”, hvor teamsamarbejde, klassen som arbejdsplads og opfølgning på de personlige sundhedsmål vil være i fokus Den personlige uddannelsesplan vil indgå, og anvendes til evaluering af dine læringsmål. Indhold: Anvendelse af forskellige metoder til selvevaluering og evaluering af læring. Ex: CL-metoder, tests, socrative, personlige uddannelsesplan, log bog, port folio, SMTTE eller lign.

8 Tema 3: Mødet med borgere med kredsløbs- og åndedrætslidelser
Formål: Sundhedsfaglig indsats til borgere hjerte og lunge lidelser Indhold: Pleje og omsorg, etik og blufærdighed, hjerte og kredsløbslidelser, herunder hypertension, arteriosklerose, immunsystem, lunger, KOL, bevægelse og immobilitet Kommunale sundhedstilbud, evt. studie/virksomhedsbesøg Rehabiliteringsbegrebet Forskellige metoder til refleksion og træning af fagsprog Selvevaluering

9 Tema 4: Mødet med borgere med diabetes
Formål: Sundhedsfaglig indsats til borgere med diabetes type 2 Dokumentation af observationer og handlinger Øve metoder til at finde borgerens motivation til livsstilsændringer Indhold: Diabetes type 2, fordøjelsessystemet, diare og obstipation, nyrer og urinveje, blærebetændelse og inkontinens Dokumentation og dokumentationssystemer, observationer. Kulturforståelse i forhold til livsstil, indre og ydre motivation, angst-, lyst- og vækstmotivation, vejledning i forhold til sundhedsfremme, fremstilling af sund kost Øve og afprøve praktiske færdigheder, simulation – (4 dage) Selvevaluering

10 Tema 5: Mødet med borgere med demens
Formål: Demens og en rehabiliterende indsats til borgere med demens Kendskab til relevante velfærdsteknologiske hjælpemidler. Dokumentation af observationer og handlinger Øve metoder til at kommunikere med borgere med demens og deres pårørende Indsigt i arbejdsmiljøorganisering og betydningen af egen rolle som medarbejder og kollega Indhold: Nervesystemet, demens sygdomme og symptomer herpå Kommunikation med borgere og pårørende, Tom Kitwoods blomst Observationer og dokumentation, herunder sygeplejeplaner og døgnrytmeplaner Aktiviteter i forhold til demens Velfærdsteknologi inden for demens området, evt. virksomhedsbesøg Arbejdsmiljølov Arbejdsmiljøorganisation Arbejdspladsvurdering – APV Psykisk arbejdsmiljø i relation til arbejdet med borgere med demens Selvevaluering

11 Tema 6: Afslutning af grundforløb 2
Grundfagsprøve – dansk eller naturfag – 3 dage Grundforløbsprøve – 5 dage Afslutning på uddannelsen – 1 dag

12


Download ppt "GF 2 - sosu Udkast."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google