Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kombinationer & tværfaglighed på datalogi & TIT Oplæg ved semesteropstarten September 2004 Niels Jørgensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kombinationer & tværfaglighed på datalogi & TIT Oplæg ved semesteropstarten September 2004 Niels Jørgensen."— Præsentationens transcript:

1 Kombinationer & tværfaglighed på datalogi & TIT Oplæg ved semesteropstarten September 2004 Niels Jørgensen

2 Fire prioriterede kombinationer af datalogi med andre fag/fagområder Kommunikation (toningsuddannelse) Forvaltning (off. adm., virks.studier), geografi, molekylærbiologi (kombinationsuddanennelser) Hvad har vi gjort: –Pjecer, websider, lærer-ansvarlige –Pjecer rettet mod kommende studerende –Område- og studieforløbsbeskrivelser –Et enkelt kursus: digital forvaltning Opgaver: –Evt. nye kurser –Systematisk understøttelse af tværgående projektarbejde

3 .. hvad med studerende der ikke læser de fire kombinationer ? Datalogistuderende som læser andre fag TITere som har andre bachelorfag Inspiration –Hvordan anvender man datalogi på andre områder ? –Spændende projektemner selv om det ikke er jeres primære interesseområde

4 Hvorfor tværfaglighed ? Mange spændende problemstillinger er i deres natur tværfaglige Der er behov for tværfaglige kompetencer Vi gør en dyd ud af nødvendigheden Datalogi: Alle studerende har et andet fag TIT: Næsten alle studerende har bachelor uden for datalogi

5 De fire kombinationer Interaktive medier - toningsuddannelse: Eksamenspapir, krav til studieforløb, toningsudvalg Fagområder: design i organisatorisk kontekst, computer-medieret komm., videndeling og informationssøgning, it-baseret læring Digital forvaltning – fagområde/studieforløbsbeskrivelse for datalogi-del: Anvendelse af systemudvikling, projektledelse, CSCW, it-arkitektur, sikkerhed

6 De fire kombinationer (fortsat) Geoinformatik - integreret fagområdebeskrivelse: Repræsentation af geogr. fænomener, analyse og modellering af geogr. data, præsentation af geogr. data, organisatoriske aspekter, systemarkitektur og datamodellering i geoinformatik Bioinformatik – studieforløb på begge fag: Molekylærbio.: biokemi, laboratorieintro., ”bioinf.”, teoretisk valgkursus Datalogi: vægt på programmmering+algoritmik, databaser, kunstig intelligens

7 Hvordan understøtte kombinationer og tværfaglighed ? Kursus i digital forvaltning Eventuelt yderligere kurser Men reelt usikkert om der er nok studerende Derfor, uanset om det er udvalgt kombination eller ej: Primært understøtte tværfagligt projektarbejde: Tværfaglige projekter på datalogi/TIT Kombinerede projekter

8 Eksempel: netbanker Sikkerhed / Brugervenlighed af netbanker

9 Eksempel: netbanker Design en webgrænseflade for en netbank som bedst muligt guider brugeren igennem generering og installation af signaturfil Datalogi Forvaltning netb anke r Sikkerhed Usability, ease-of-use Bank-ydelser Finanssektor: Rationalisering, ansvar, lukkethed, sml. digital forvaltning

10 Det gode tværfaglige projekt Understøttelse af tværfaglighed betyder: 1)Det er lovligt at ”gå på tværs” - men hvor går grænserne ? 2)Vejledning - fagligt (udvalgte områder)- proces (metodisk baseret)

11 Hvad må man ? Datalogi netbanker Indre faglighed, etablerede discipliner, deres kombination Bred faglighed: anvendelse i / inddragelse af andre fag – brancher - metoder Sikkerhed vs. ease-of-use som generel diskussion er ”indre datalogisk” Faget indeholder dets anvendelser Sikkerhed -> sikker ebanking Ease-of-use -> easy-to-use ebanking Beskrivelse af udvikling i finanssektor Tæller med i bedømmelsen Kontekst for anvendelse Ikke del af faget (end ikke i bred forstand)

12 Hvordan gør man det godt ? Datalogi Indre faglighed, etablerede discipliner, deres kombination Bred faglighed: anvendelse i / inddragelse af andre fag – brancher - metoder Så vidt muligt anvende eksisterende teorier og metoder Skelne mellem nye/kendte problemstillinger Kendte: brug, byg videre på det andre har lavet –Ofte er det tværfaglige område etableret (fx bioinformatik) –Netbanker: Metodisk (heuristisk evaluering, cognitive walkthrough) Markedsundersøgelser: ”Sikkerhed er største barriere for netbankers udbredelse” Mål for usable security: ”users are reliably made aware of the security tasks they need to perform” Nye –?

13 På tværs ? På tværs af (uden for) universitetsfag i snæver forstand Datalogi, kommunikation, forvaltning, geografi, molekylærbiologi,.. Fagligt kriterium –Etablerede systemer af viden og erfaringer.. –Teori, metode, pragmatisk viden.. –Eksisterer opdelt i mindre enheder: discipliner, traditioner,.. Organisatorisk/sociologisk kriterium –Tilfældigt i forhold til virkelighedens problemstillinger –Men uanset deres tilfældige og/eller historiske karakter, er fagene ramme om teoridannelse, begrebsafklaring m.m. ”På tværs” = i høj grad inden for faget i bred forstand Inklusive anvendelser i andre fag/områder, brug af andre fags metoder Kan også være relevant at gå helt uden for faget -> tæller med men kan ikke bære projektet


Download ppt "Kombinationer & tværfaglighed på datalogi & TIT Oplæg ved semesteropstarten September 2004 Niels Jørgensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google