Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation Oskar Kovacs Cand.merc. (jur.) Konsulent i DR.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation Oskar Kovacs Cand.merc. (jur.) Konsulent i DR."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation Oskar Kovacs Cand.merc. (jur.) Konsulent i DR

2 Spørgsmål fra sidste time
Hvad er aftalefrihed ? Svar: Aftale frihed betyder, at enkeltpersoner og virksomheder frit kan indgå de aftaler, de ønsker som retligt bindende aftaler, men ingen af aftalens parter har pligt til at indgå aftale med den anden part !

3 Dagens succeskriterier
Grundlæggende forståelse for beskyttelsesstrategiers betydning i erhvervsforhold ! Forståelse for ophavsrettens betydning for IT !

4 Afgrænsning Immaterialret Retlig regulering IT Retlig Immaterialret

5 Det immaterialretlige paradigme
Approprierings-problemet ! ”…Informations wants to be free …” ! Hvad er bedst for Samfundet ? Hvorfor har man Immaterialret ?

6 Kort præsentation af kendte Beskyttelsesstrategier
Økonomisk beskyttelsesteori ! Hemmeligholdelse eller standardisering som beskyttelsesstrategi ! Jura som beskyttelsesstrategi !

7 Juridiske beskyttelsesmuligheder
Patent som beskyttelsesstrategi ? Brugsmodel som beskyttelsesstrategi ? Mønsterbeskyttelse som beskyttelsesstrategi ? Varemærke som beskyttelsesstrategi ?

8 Ophavsret som juridisk beskyttelsesstrategi
”...Beskyttelsens objekt er ethvert litterært eller kunstnerisk værk, uanset udtryksform, herunder også kort, grafiske eller plastiske former og edb-programmer …”

9 Grundprincipper i dansk ophavsret
Retserhvervelse Både juridiske- og fysiske personer De væsentligste krav Originalitetskravet Kvalitetskrav Sanktioner

10 Ophavsret i forhold til edb-programmer 1
Edb-programmer som værkstype - § 1 stk. 3. Edb-program: Et sæt instruktioner på hvilket som helst medium, der fortæller computeren, hvad den skal gøre ! Kildekode: Det vi kan se ! Maskinkode: Det maskinen kan læse ! Algoritme: Programmets overordnede princip eller idé !

11 Ophavsret i forhold til edb-programmer 2
De væsentligste Beskyttelses-forudsætninger UfR H Beskyttelsens indhold Beskyttelsens bredde Beskyttelsens styrke

12 Særlige bestemmelser om edb-programmer
Edb-programmer frembragt i ansættelsesforhold - 59. Sikkerhedskopier kopiering og ændringer er lovlige, når det er nødvendigt for lovlig brug - § 36, stk. 1. Undersøgelse / afprøvning - § 36, stk. 3 Dekompilering - § 37.

13 Danske organisationer og de områder de forvalter
Copydan KODA Gramex Dansk Forfatterforening

14 Hvor læser man mere Primære kilder Sekundære kilder Peter overtager


Download ppt "Præsentation Oskar Kovacs Cand.merc. (jur.) Konsulent i DR."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google