Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Begreber i systemudviklingsprocessen Udviklingsmodel Metode Beskrivelsesteknik Værktøj.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Begreber i systemudviklingsprocessen Udviklingsmodel Metode Beskrivelsesteknik Værktøj."— Præsentationens transcript:

1  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Begreber i systemudviklingsprocessen Udviklingsmodel Metode Beskrivelsesteknik Værktøj

2  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Livscyclus model –Illusterer systemets livscyclus Projektmodel –Definerer projektets milepæle og faser Procesmodel –består af processer der igen består af delprocesser og aktiviteter –beskriver alle relevante hovedaktiviteter i at udvikle et IT-system Delprocesser og aktiviteter –beskriver hvordan produkter udvikles Begreber i systemudvikling Projekt- model Analysis

3  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Projekt –Gennemløber alle relevante dele af en udviklingsproces Produkt –er resultatet af aktiviteter og processer Disciplin –specifikt fagligt område f.eks. test Roller –er de ansvarsområder personer har i forhold til udførelse af en given proces/aktivitet Begreber i systemudvikling P rodukt

4  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Begreber i systemudvikling Udviklingsmodel (Methodology) En model/framework for udviklingen af et konkret produkt –væsentligste karakteristika er scope hvor meget af produktets livsforløb en konkret systemudviklingsmodel dækker hvor mange aktiviteter og rollers indsats er adresseret –og anvendelsesimplikationer indeholder en ”weltanshaung”, herunder hvilke ”prioriteter” der optimeres for –predictability, agility, repeatability osv. flexibilitet / tilpasningsevne til konkret behov

5  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Elementer i en udviklings- model Bemærk dog også OMG standard - SPEM Process Techniques Tools Skills Roles Standards Quality Teams Products MilestonesActivities Regression tests Object model Project plan Use cases Microsoft Project 3month increments UML / OMT C++ Microsoft Project STP Envy/Developer Modeling Java programming JAD facilitation Personality Project manager Documenter Designer Tester MBWA Use cases CRC cards Methodology Values

6  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Begreber i systemudvikling Metode Detaljeret fremgangsmåde for at lave et bestemt produkt/løse en bestemt opgave –væsentligste karakteristika hvilke typer af opgaver/problemer metode kan bruges på hvilke aktiviteter der skal udføres og hvordan hvilke beskrivelsesteknikker der kan/skal anvendes

7  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Begreber i systemudvikling Beskrivelseteknik En opskrift på hvordan man skal lave en beskrivelse –væsentligste karakteristika indeholder et sæt regler for hvilke elementer der indgår og hvordan de må kombineres ser systemet fra et bestemt view/angrebsvinkel

8  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Modeller - views på systemet Begreber og struktur Interaktionsmodellerne binder struktur og funktionalitet sammen! Funktionalitet Ansvar og adfærd

9  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Begreber i systemudvikling Et værktøj er et fysisk hjælpemiddel der kan anvendes til at løse en konkret opgave –hammer, økse –pen/papir –ComputerAidedSoftwareEngineering-tool Et CASE-værktøj er et program/programsuite der kan anvendes til at udforme beskrivelser af og dokumenter software –ren hjælp til illustration er ikke CASE!

10  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Perspektiver på SU Alle systemudviklingsprocesser og metoder har et specifikt perspektiv –har et bestemt syn på systemudviklingsarbejdet Perspektivet kan afkodes ved at se på de anvendte metoder og beskrivelsesteknikker, herunder –hvad betragtes som de vigtigste arbejdsopgaver –hvem deltager i hvad (f.eks. graden af brugerinddragelse) –om det er produktet (systemet) der er målet eller udviklingsprocessen (organisationen) –hvilke(n) angrebsmåde(r) der indgår i SU

11  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Perspektiver på SU Eksempler på perspektiver Industriel/ingeniør disciplin –primært et spørgsmål om at automatisere og strømline en ”product line”, f.eks. RUP Organisationsudvikling –primært et spørgsmål om at analysere og forbedre organisationen, automatisering af forretningsgange er kun et element heri - f.eks. BPR

12  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Angrebsmåder/synsvinkler En angrebsmåde er udtryk for en konkret synsvinkel på systemet Resultatet af angrebsmåden er en model/et view af systemet set med den konkrete synsvinkel Eksempler på angrebsvinkler –funktionsorienteret - SA/SD –dataorienteret - E/R-modellering –objektorienteret - klassemodellering –rutineorienteret - UseCase-modellering –hændelsesorienteret - analyse af forretningsmæssige “triggere” –regelorienteret - hvilke regler gælder for hvilke medarbejdere i hvilke situationer (Hvis…så)

13  Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Angrebsmåder/synsvinkler Udviklingsmodeller kan anvende en eller flere angrebsvinkler –Dataanalyse (E/R modellering) - kun en angrebsvinkel –Unified Proces - rutine (UC), OO (CM), hændelser (tilstandsmodeller), ansvar/responsibility (interaktionsdiagrammer) m.m. Jo flere angrebsvinkler jo flere views af systemet, desto bedre mulighed for at analysere og forstå (kravene til) systemet


Download ppt " Astrid Lumbye 2002Objektorienteret systemudvikling Begreber i systemudviklingsprocessen Udviklingsmodel Metode Beskrivelsesteknik Værktøj."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google