Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

19-06-20151 / 30 ETNOGRAFIC FIELD METHODS - and their relation to design.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "19-06-20151 / 30 ETNOGRAFIC FIELD METHODS - and their relation to design."— Præsentationens transcript:

1 19-06-20151 / 30 ETNOGRAFIC FIELD METHODS - and their relation to design

2 19-06-20152 / 30 Præsentation Traditionelle brugerinddragelsesmetoder Den etnografiske tilgang Kontraster mellem traditionelle og etnografiske metoder

3 19-06-20153 / 30 Traditionelle metoder Kundeundersøgelse Usabilitytest Fokusgruppe Virksomhedsbesøg

4 19-06-20154 / 30 Kundeundersøgelse Spørgeskema Afdækning af kundens/brugeren arbejde Fokus på: –Anvendte teknologier –Hvordan de anvendes? –Deres syn på nye teknologier Resultat: sammendrag af indsamlet viden

5 19-06-20155 / 30 Usabilitytest Prototypetest Potentielle brugere Sent i udviklingsfasen Vurderes på: –Udførselstid –Succesfrekvens –Fundne fejl Resultat: statistik, liste over fejl og forslag til løsning

6 19-06-20156 / 30 Fokusgruppe Udvalgte fra kunde/brugerkredse Evaluere prototype/koncept Udføres af analytikere Mock-ups, scenarier, storyboard Afdækning af relevans af teknologi  hvordan kan det støtte arbejdet Problemer: Vanskeligt at forklare en teknologi, så brugerne kan forstå mulighederne hermed.

7 19-06-20157 / 30 Virksomhedsbesøg Besøg: –Gøre udviklerne bekendte med, hvordan produktet skal anvendes. Test: –Efter systemet er taget i brug –Hjælpe systemet på vej, forbedre.

8 19-06-20158 / 30 Generelle problemer Brugerne inddrages sent Designerne i høj grad ikke i kontakt med brugerne

9 19-06-20159 / 30 Motivation for etnografisk tilgang Ændring af fokus Fra: Teknologi understøtter individuelle opgaver Til: Aktiviteter udføres overvejende i samarbejde med andre Brug for nye værktøjer

10 19-06-201510 / 30 Den etnografiske tilgang

11 19-06-201511 / 30 Etnografi Feltstudier Involveret i brugernes hverdag Beskrivelse af aktiviteter Fortolkning og betydning

12 19-06-201512 / 30 Etnografiske Principper Vante omgivelser –feltstudier Holisme –Relationer som helhed Beskrivende –Observere! Brugerens synsvinkel –Deres ord

13 19-06-201513 / 30 Observation Ideel adfærd –Burde gøre Manifesterende adfærd –Virkelighed

14 19-06-201514 / 30 Observantens rolle Observerende deltager eller Deltagende observant InsiderOutsider

15 19-06-201515 / 30 Observation Hvornår Hvad Hvor Hvornår er det nok?

16 19-06-201516 / 30 Fokus Event focus –Møder Person focus –Individer Place focus –Aktiviteter omkring et punkt Object focus –Et dokuments levetid

17 19-06-201517 / 30 Noter Understøtte oplevelser Minimum –Dato –Tid –Sted –Tilstedeværende

18 19-06-201518 / 30 Interview Start uformel Lær teminologien Så bred respondentgruppe som muligt

19 19-06-201519 / 30 Location Lokalt –Deltager er i vante omgivelser –Tilgang til medarbejdere og genstande –! privat

20 19-06-201520 / 30 Contextual interview Respondent –igang med aktivitet Interviewer –Afbryder på baggrund af observation Påvirkning?

21 19-06-201521 / 30 Tommelfinger regler Aktiv respondent –Skal have lov til at deltage Ikke afbryde unødigt –Chance for at lære mere om respondenten Ikke insistere på et svar –Ret til ikke at svare Målet er at lære hvad respondenten ved –Ikke finde det korrekte svar

22 19-06-201522 / 30 Video Umulig at observere alt –Aktiviteter –Gestikulation Billeder siger mere end ord Tilgængelig for ikke tilstedeværende Ikke påtrængende –Kan observere ”ubemærket”

23 19-06-201523 / 30 Video ÷Stor mængde data ÷Tidskonsumerende ÷Begrænset FOV ÷Støj niveau ÷”taste, smell and feel”

24 19-06-201524 / 30 Så derfor... Observation InterviewVideo

25 19-06-201525 / 30 Kontraster mellem traditionelle og etnografiske metoder

26 19-06-201526 / 30 Traditionelle metoder Lidt/intet samarbejde med brugere Samarbejde med brugere sker i laboratorier Fokus på teknologi Designet bygger på designerens evne til at forestille sig brugernes arbejdssituation (antagelser/fordomme)

27 19-06-201527 / 30 Etnografiske metoder Brugere inddrages i højere grad gennem hele designprocessen Samarbejdet foregår i brugernes ”naturlige” omgivelser Gensidig læring/forståelse mellem designere og brugere Design bygger på designerens førstehåndsoplevelser i brugernes omgivelser

28 19-06-201528 / 30 Syn på forandring Teknisk udvikling Brugere er informanter Økonomisk ansvar i forhold til sponsor Indgriben i brugernes hverdag Brugere er samarbejdspartnere Etisk ansvar overfor brugerne vejer tungere end andre interesser Traditionelt synEtnografisk syn

29 19-06-201529 / 30 Konklusion Etnografiske metoder kan skabe en bedre forståelse af brugernes hverdag hos designeren Etnografiske metoder kan bruges til at skabe en kontekst hvor brugere ses som samarbejdspartnere Etnografiske metoder skal ”oversættes” så resultaterne fra dem kan bruges i en designproces (Forundersøgelse)

30 19-06-201530 / 30 Dagens Opgaver Del jer op i grupper á to 14 minutter til hver opgave Mødes her igen og diskuterer


Download ppt "19-06-20151 / 30 ETNOGRAFIC FIELD METHODS - and their relation to design."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google