Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hypermedia anvendelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hypermedia anvendelser"— Præsentationens transcript:

1 Hypermedia anvendelser
Eksempler på 4 forskellige anvendelsesområder: Fiktion/digt: Hypertextual Dynamics in A life Set for Two. Robert Kendall, Hypertext 96 Museum: Aesthetic and Rhetorical Aspects of Linking Video in Hypermedia. Liestøl, ECHT '94. Industriel design og produktion: Industrial Strength Hypermedia: .... Malcolm et al., Hypertext 91 Revision (finansiel): Hypertext Challenges in the Auditing Domain. DeYoung, Hypertext '89. andre: undervisning, advokatvirksomhed, teknisk dokumentation, ....

2 Fiktion/digt Kendall er forfatter og producerer selv hyperfiction/poetry taler om sit eget produkt som eksempel Målsætningen for Kendalls anvendelse af hypertext ønsker at give en fornemmelse af at tiden går og at læseprocessen er irreversibel giver en meget bogstavelig betydning til det at ”bogen var helt anderledes at læse anden gang” Virkemidlerne variable knuder ”kinetisk” præsentation - en linie af gangen flydende links - source endepunktet afhænger f.eks. af globale tilstande globale tilstande, der har betydning for valg af præsentation tilstande der ændrer sig for hver 1,5 sekund ”reading template” - en foreskrevet vej gennem en del af digtet

3 Eksempler Globale tilstande kan bruges til at angive temaer og humør
primær tilstand er en humør variabel (den ændres automatisk hvis ikke læseren ændrer den) sekundær tilstand er temaer der kan vælges Aflæsning af globale tilstande kan bruges på to måder til at skabe variable knuder valg af alternative varianter af en knude indlejrede variable, der tilordnes forskellige tekststrenge af hængig af tilstand Transitional variables: en variabel i toppen (eller bunden) af knuden, der ændrer sig afhængig af hvor man kommer fra Flydende links link icon der dukker op ovenpå knuden afhængig af tilstanden

4 Opsummering - Fiktion/digt
Giver en fornemmelse af en irreversibel process Det er vanskeligt (umuligt) at sikre sig, at man har ”læst” hele bogen/digtet Man kan ikke genlæse ”et kapitel” præcis som det så ud sidste gang man var der ”Read only”

5 Museum Liestøl er designer af et hypermedie system til KonTiki Museet i Oslo fokuserer på video-aspekterne af dette eksempel Målsætningen for Liestøls anvendelse af hypertext ønsker at lave et system der er intuitivt og nemt at gå til for besøgende, der måske kun kommer en gang i museet ønsker at gøre stort video, lyd og billedmateriale tilgængelig, uden at det bliver biografagtige visninger af lange sekvenser af video/lyd Virkemidlerne links mellem videosegmenter links mellem video og text Micons - ”Moving icons” ovenpå eller ved siden af video vinduet

6 Eksempler Links fra video Links fra video til tekst og tilbage igen
link iconer relateret til video vises som små knapper med miniature still billede ved siden af video vinduet icon animeres med zoom rektangel fra video Links fra video til tekst og tilbage igen teksten gøres til en strøm af ord og sætninger der dukker op i video vinduet kan opfattes på samme måde som rulletekster og ”speak” når en link følges fra til tekst til video udskiftes tekst blot med video igen diskontinuitet og spring opleves ikke

7 Opsummering - Museum meget homogen grænseflade - et fast skærmbillede
glidende overgang mellem knuder af forskellig type vanskeligt at lave ikonerne til full screen video ”read only”

8 Industriel design og produktion
Forfatterne er IT forskere på Boeing resultater baseret på empiriske studier på Boeing, der er en af verdens største produktionsvirksoheder indenfor højteknologi formulerer fremtidsscenarie for industriel anvendelse (1991) Målsætningen for industriel anvendelse af hypermedie integration af heterogene materialer og værktøjer støtte til samarbejde Virkemidlerne åben hypermedie kollaborativ hypermedie distribueret hypermedie skrevet før WWW blev udbredt og før åben hypermedie blev almen kendt

9 Krav for at kunne understøtte fremtidsscenariet
interoperabilitet fælles informationsrum interaktivitet - dvs. integreret forfatter og læseværktøj objekt attributter til filtrering af materiale anker mekanismer for de forskellige ingenør materialer, e.g. CAD link typer og links til beregninger private og offentlige links - links eksternt til dokumenter skabeloner med predefinerede links - undgå at lave alle links manuelt grafiske browsere over strukturer + query mekanismer konfigurationskontrol - varianter og versioner ”concurrency control” - undgå inkonsistente opdateringer fra flere brugere programmerbarhed - tilpasning af applikationer operativsystem til støtte for distribution

10 Opsummering - Industriel design og produktion
kravene er meget omfattende og dækker alt godt fra havet i HM forskning men en kombination af WWW og åben hypermedie ser ud til at være det de ønsker stemmer overens med EUROCODE projektets erfaringer fra Storebælt...

11 Finansiel revision DeYoung er IT designer i Price Waterhouse
igang med at designe et sytem EWP (Electronic Working Papers) for revision prototype udviklet på Mac Målsætningen for anvendelse af hypermedie i revision organisere Audit Working Papers koble ”work flow” til materialerne genbruge materialer fra år til år Virkemidlerne procedure beskrivelser integreret i hypermedie-systemet generel formular støtte integrere link-typologi støtte til linking i scannede dokumentet skrevet før WWW blev udbredt og før åben hypermedie blev almen kendt

12 Krav høj-opløsningsscanning så man kan behandle fysiske dokumenter elektronisk ankring i scannede dokumenter give fornemmelse af størrelsen af bunken som man mangler at komme igennem sikre at man ikke glemmer noget distribution og samarbejdsstøtte templates - genbruge dokumenter af samme type link typer: elaboration, summarization, annotation, summation, etch.

13 Opsummering - Revision
åben, kollaborativ, distribueret hypermedie + link typologi + workflow støtte + dokumentscanning

14 Generelt Elementerne i design af hypermedie-anvendelser
empirisk analyse af problemområdet participatory design med brugerne identificere abstraktionsmekanismer tilpasse den/de passende infrastrukturer designe brugergrænseflade De fleste anvendelsesområder har behov for en kombination af forskellige abstraktionsmekanismer denne gang har vi fokuseret på anvendelsområder (application domains) næste gang fokuseres der på strukturelle domæner (structural domains) Sådanne overvejelser er relevante i forhold til jeres eksamensprojekt!


Download ppt "Hypermedia anvendelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google