Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Retorik Retorikkens grundbegreber Historisk baggrund

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Retorik Retorikkens grundbegreber Historisk baggrund"— Præsentationens transcript:

1 Retorik Retorikkens grundbegreber Historisk baggrund
Persuasio – indtryk Mundtlighed De fem forarbejdningsfaser Inventio Dispositio Elocutio Aptum Puritas Perspicuitas Ornatus Memoria Actio Artikulation Tempo og pausering Styrke Melodik Klang

2 Retorik Retorik var mulighed for magt og indflydelse
Vellykket tale: adressaten oplever det som forståelig og vedkommende Det defineres som: Læren om den hensigtsmæssige udformning af et givet tankeindhold – i tale eller skrift. NB! Retorik er et vidt begreb, så definitionen er kun baseret på vores fremlæggelse Retorikken kendes helt fra: Retorikkens historie

3 Retorik Retorikkens grundbegreber Den juridiske tale
Genus iudicale Tager udgangspunkt i fortiden Den politiske tale Genus deliberativum Tager udgangspunkt i fremtiden Den påvisende tale Genus demonstrativum Tager udgangspunkt i nutiden I dag findes der flere genrer som prædiker, foredrag osv.

4 Retorik Persuasio Peitho (græsk)
Persuasio er blevet teoretiseret siden oldtiden. Sprogets evnen til at overtale, overbevise eller gøre indtryk på adressanten

5 Persuasio Persuasio Logos Ethos Pathos Hovedformer Aristoteles har delt har delt peitho ind i de tre hovedformer: Logos Ethos Pathos

6 Logos Persuasio Betyder på græsk ’ord’ og ’tanke’.
Ethos Pathos Betyder på græsk ’ord’ og ’tanke’. Overbeviser ved at appellere til adressatens fornuft ved at fremlægge logiske/dokumenterede argumenter.

7 Ethos Persuasio Appellerer til adressatens følelse til taleren.
Logos Ethos Pathos Appellerer til adressatens følelse til taleren. Graden af overbevisningen afhænger af den tillid man føler for taleren: Talerens udstråling. Image, ry, omdømme.

8 Persuasio Pathos Logos Ethos Pathos Appellerer til adressatens følelser vha. emotive udtryk. Sprogvalg, eksempler, anekdoter, historier. Juridisk tale, hvor man ser historien fra den tiltaltes perspektiv, vækker sympati hos adressaten for den tiltalte.

9 Mundtlighed Essentielt for alle slags taler er, at adressanten forstår den. Tage hensyn til adressaten når man vælger fx ord og stil. Ukomplicerede konstruktioner Korte sætninger Begrænset brug af ledsætninger. Sammenhæng ml. indhold og sprog.

10 De 5 forarbejdningsfaser – Rhetoricas partes
Inventio - Forberedelse Dispositio - Organisering Elocutio - Sproglig udformning Memoria - Udenadslæren Actio - Fremførelse

11 De 5 forarbejdningsfaser
Inventio Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio ”Invention” - Brainstorm Emner og argumenter Toulmins argumentmodel Påstand, belæg og hjemmel Underbygning Dokumentation Eksempler Videre perspektivering

12 De 5 forarbejdningsfaser
Dispositio Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio ”Læren om den hensigtsbestemte udvælgelse og anordning af det stof, som inventio’en har skaffet til veje” (Fafner)

13 Exordium (Indledning)
Narratio (Sagsfremlæggelse) Corpus Argumentatio Peroratio (Afslutning)

14 De 5 forarbejdningsfaser
Elocutio Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio Sproglig udformning Aptum Formålstjenlighed, relevans Puritas Sprogrigtighed Perspicuitas Klarhed, forståelighed Ornatus Stilistisk kvalitet

15 De 5 forarbejdningsfaser
Aptum Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio Tekstens tilpasning til alle de forhold, der har betydning for, om afsenderen opnår sit mål Emne Afsender Adressat Sprogbrug Kontekst

16 Cicero ”Måske verdens største taler nogensinde”

17 Puritas De 5 forarbejdningsfaser Grammatik Udtale Stavning Etc.
Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio Sproglig ’renhed’ og sprogrigtighed Grammatik Udtale Stavning Etc. Sprogkvalitet er relativt!

18 De 5 forarbejdningsfaser
Perspicuitas Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio Tekstens sproglige klarhed og gennemskuelighed Fagord og fremmedord Kompliceret syntaks Hypotakse Syntetiske konstruktioner Sprogligt fyld

19 De 5 forarbejdningsfaser
Ornatus Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio Sproglig udsmykning, der skal gøre sproget mere levende, personligt og vedkommende. Har været skyld i stor kritik for retorikken, da den giver en opfattelse af retorik som tom snak, der lyder godt 3 stilniveauer: 1. Genus sublime (høj stil) 2. Genus mediale (neutral stil) 3. Genus subtil (lav stil)

20 De 5 forarbejdningsfaser
Ornatus Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio Man bruger stillistiske virkemidler opdelt i kategorierne: Ordvalg Syntaks Troper og figurer

21 De 5 forarbejdningsfaser
Ornatus Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio Troper: Ord der bruges i overført betydning Figurer: Sproglige skabeloner Eks. gentagelser, retoriske spørgsmål og direkte henvendelse til publikum

22 De 5 forarbejdningsfaser
Memoria Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio ”Memoria er sindets faste greb om ord og ting for at erkendelsen kan fastholdes (Cicero)

23 De 5 forarbejdningsfaser
Actio Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio Artikulation Tempo og pausering Styrke Melodik Klang

24 Opsummering Persuasio Teksten evne til at gøre indtryk
Logos, Pathos og Ethos De fem forarbejdningsfaser: Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio


Download ppt "Retorik Retorikkens grundbegreber Historisk baggrund"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google