Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mål- og resultatstyring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mål- og resultatstyring"— Præsentationens transcript:

1 Mål- og resultatstyring
Værktøj Fokus på indholdet Andre elementer end økonomiske Dialog-baseret

2 Mål(sætninger) skal være SMARTE
Specifikke Målbare Accepterede Realistiske (men ambitiøse) Tidsafgrænsede

3 Hvorfor mål- og resultatstyring?
Løbende vurdering af, om vi bevæger os i den ønskede retning med den ønskede hastighed. Det der bliver målt, bliver gjort Rette op på en uønsket udvikling i tide Øget viden og bedre beslutningsgrundlag Synligt hvad politikerne prioriterer – og ikke prioriterer Lære af egne og andres erfaringer Løbende udvikling og forbedring

4 Regeringens kvalitetsreform
Regeringen ønsker en offentlig sektor med: Klare og konkrete mål for service på de enkelte institutioner/områder Strategier for service og kvalitet, der udbredes til alle kommuner og gøres konkrete Åbenhed og gennemsigtighed mht. opnåede resultater i forhold til de opstillede mål Løbende dokumentation af resultater i forhold til ressourceforbrug og i forhold til andre sammenlignelige institutioner.

5 Pressemeddelelse fra socialministeren
Socialminister Eva Kjer Hansen vil bl.a. stille krav til kommunerne om, at de fra næste år kan vise: Hvor meget tid den ældre reelt får ud af hver enkelt plejetime De ældres tilfredshed med antallet af hjemmehjælpere i hjemmet Hvor mange hjemmehjælpsbesøg der bliver aflyst Hvor mange penge man bruger per beboer på plejehjem/plejebolig Årlige brugertilfredshedsundersøgelser

6 Retningslinier for beskæftigelsesplaner
Beskæftigelsesministeren vil hvert år udmelde et begrænset antal beskæftigelsespolitiske mål. De mål som beskæftigelsesministeren udmelder, skal indarbejdes i jobcentrets tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen. Jobcentret skal ligeledes have fokus på, at lovgivningen direkte eller indirekte sætter mål, som jobcentrene bliver nødt til at tage højde for i deres planlægning.

7 Mål- og resultatstyring i GK
Samlende lokale styringsmodel Kritiske styringsparametre Excellence-modellens resultatside

8 Excellence-modellen

9 Arbejdet med resultatstyring i GK
Fælles begrebsapparat Vejledning om målinger Forslag til styringsparametre Beslutning om styringsparametre Resultatkontrakter Målinger etableres Rapportering Opfølgning

10 1. princip: Enhedsorganisation
Hvert led ser sig selv som en del af kommunen Netværk og matrix-organisering Fælles værdimæssig og strategisk ramme for hele organisationen Store, fagligt bæredygtige enheder Funktioner dubleres ikke unødigt Støttefunktioner servicerer alle enheder.

11 Princip 2 og 3 2. Netværk Opgaveorienteret samspil på kryds og tværs
3. Integreret styring Sammenhæng mellem politiske/strategiske mål og målene i den daglige drift Sammenhæng mellem fx økonomiske og faglige mål Indsigt i sammenhænge mellem indsatser og resultater mv.

12 Princip 4-6 4. Mål- og resultatstyring 5. Løbende forbedringer
6. Evaluering og dokumentation


Download ppt "Mål- og resultatstyring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google