Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 17. Maj 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 17. Maj 2006."— Præsentationens transcript:

1 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 17. Maj 2006

2 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 2 Dagens program: Afrunding af IV: Rygning og fødselsvægt. Afrunding og perspektivering af Økonometri 1.  Opfølgning af introduktionsforelæsningen.  Wooldridge, kapitel 19: Carrying out an Empirical Project  Oversigt over økonometriske metoder Information og spørgsmål vedr. eksamen

3 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 3 Målsætning for Økonometri 1 Værdsætte betydning af relevante og pålidelige data. Forstå en række af de problemstillinger, der knytter sig til passivt observerede data, der fremkommer som resultat af økonomiske agenters valg. Kunne implementere løsninger på disse problemstillinger indenfor en relativt simpel, men alligevel anvendelig ramme: Modeller for uafhængige data eller paneldata. Indse styrken af en empirisk analyse, hvor økonomisk teori, data og statistiske metoder går op i en højere enhed.

4 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 4 Data: Betydningen af pålidelige og relevante målinger Relevans:  Teorigrundlaget giver et sæt af ”ideelle” målinger, men: Udeladte variabler: ”ability” (kap. 3, 9, 15) Proxy-variabler (kap. 9): IQ i stedet for ”ability”: Konsistens (?)  I praksis: Databeskrivelse (u.s. 1, 6, 10, 11), sortering (u.s. 6) og splejsning af datasæt fra forskellige kilder (u.s. 8) Pålidelighed:  Målefejl i forklarende variabler (kap. 9): Problem!  Betydningen af ekstreme observationer og ikke-tilfældige stikprøver (kap. 9).  I praksis: Beskriv de vigtigste karakteristika ved datasæt (u.s. 1, 6, 10, 11).

5 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 5 Passiv observation contra aktiv eksperimentering

6 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 6 Passiv observation: Afkast af uddannelse

7 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 7 Eksperiment: Udbyttet af sojabønner

8 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 8 Implementere løsninger Grundredskab: Multipel lineær regressionsmodel  Teknik om OLS-estimatoren: Mekaniske egenskaber (kap. 3, u.s. 3, 6) Statistiske egenskaber i en konkret specificeret statistisk model (MLR.1-4,5,6) (kapitel 3,4,5, u.s. 4, 5, 8)  Check af forudsætningerne: MLR.5 (Varianshomogenitet): Whites test, B-P test, grafiske check (kap. 8. u.s. 9 og 10). MLR.1 (Lineær model): Test af funktionel form, grafiske check (kap. 9). MLR.4 (Betinget middelværdi): Test af exogenitet (kap 15, u.s. 13).  Løsninger: WLS, FGLS ved heteroskedasticitet (Kap. 8, u.s. 9, 10) Paneldata estimation ved udeladte tids-invariante variabler (kap. 13- 14, u.s. 11) IV ved problemer med endogenitet (Kap. 15, u.s. 12, 13) Vigtigste begrænsning: Lineær i parametrene

9 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 9 Oversigt over økonometriske metoder i Økonometri 1(dækker ikke alt i pensum) Økono- metrisk metode OLS Robust std. fejl WLSFGLSIV (2SLS) Paneldata metoder Model- Karakter- stik Lin.reg. model (kap. 2,3,4,5) Heteroskedasticitet (kap 8) Endogenitet (kap 15) Flere obs. for samme individ (kap. 13-14) Hypo- tese prøv. t-test F-test LM-test Robust t- og Wald- og LM- test t-test F-test t-test F-test t-test F-test t-test F-test Specifika tionstest RESET test Breusch-Pagan White Grafisk test Test af exogenitet Test af overident. Restriktioner Efter transformation: Som ved OLS/FGLS

10 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 10 Status Styrken af den empiriske analyse:  Relevant teorigrundlag  Pålidelige data (helst mange)  Statistiske gyldighed af resultaterne: Konsistens! Efficiens Økonometri 1:  Forståelse og de vigtigste redskaber indenfor en simpel modelramme.  Modeller for uafhængige data og paneldata (med få perioder). Økonometri 2 og fag på kandidatstudiet:  Afhængige data (tidsrækker, mere om paneldata)  Andre estimationsmetoder (MLE, GMM, ikke-parametrisk estimation)

11 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 11 Empirisk projekt Kapitel 19 i Wooldridge behandler, hvordan man udfører et empirisk projekt Relevant både i forhold til eksamen i Økonometri 1 og til et BA-projekt/øvelsesoplæg/speciale. Oversigt over elementerne i et empirisk projekt:  Valg af emne og litteraturoversigt  Indsamling og behandling af data  Hvordan man udfører de økonometriske analyser  Vejledning i hvordan man skriver en rapport over et empirisk projekt

12 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 12 Valg af emnet for det empiriske projekt og litteraturgennemgang Relevant fx for et BA projekt (ikke for eksamen) Hvordan vælger man sit emne? Vigtigt at kunne stille et specifikt spørgsmål og få afgrænset emnet. Emnet kan være indenfor alle grene af økonomi (så længe man kan skaffe data):  Makroøkonomi, arbejdsmarkedsøkonomi, sundhedsøkonomi, udviklingsøkonomi, mikroøkonomi,…  For et BA-projekt bør man også sørge for, at det er let at få fat i de relevante data (ØI biblioteks hjemmeside, ”polit-data”) Et empirisk projekt bør indeholde en gennemgang af den mest relevante eksisterende litteratur Benyt fx Econ-lit eller Social Science Citations Index til at finde relevant litteratur. (ØI biblioteks hjemmeside)

13 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 13 Data Valg af et relevant datasæt  Sikre at relevante variabler er med i data  Indsamlet på en pålidelig måde Beskrivelse af data  Manglende observationer  Ekstreme værdier  Fejl i data  Hvilken type variabler (kvalitative/kvantitative) Deskriptiv analyse  Gennemsnit, varians  Min-Max (for at tjekke for fejlobservationer)  Grafer af data Hvordan skal modellen estimeres?

14 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 14 Økonometrisk analyse Valg af økonometrisk metode  Fra dette kursus: OLS, WLS, FGLS, IV, paneldata metoder  Undersøg om forudsætningerne for at anvende metoden er opfyldt (f.eks. Gauss-Markov antagelserne) Ting, som man bør tjekke og overveje:  MLR.4 (de forklarende variabler er eksogene): OLS. Ellers IV eller paneldata metoder.  Funktionel form, udeladte variabler  Typen af variabler (kvalitative variabler kan ofte med fordel laves til dummy variabler)  Målefejl i variablerne  Homoskedasticitet  Sample selektion  Følsomhedsanalyse (er estimationsresultaterne følsomme overfor et par ekstreme observationer)

15 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 15 Præsentation af resultater I kap. 19 eksempler på hvordan man præsenterer sine empiriske resultater Deskriptiv tabel Estimationsresultater Tabel til sammenligning af estimations-resultater

16 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 16 Hvad bliver det næste? Spørgetime: fredag den 9. juni kl. 14.15. Se hjemmesiden for lokale. Eksamen: mandag den 12. juni kl. 10.00. Opgaven vil ligge på fagets hjemmeside (og på www.ibt2.dk):www.ibt2.dk  Opgavetekst, bilag, data, programfiler (se prøveeksamen eller tidligere eksamener på hjemmesiden) 2 eksemplarer af den samlede rapport+bilag med SAS-output og SAS-program afleveres på fakultetskontoret SAS-programmer og datafil uploades til ISIS kursus hjemmesiden http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=23668&xslt=simple6 Alt afleveret materiale skal forsynes med eksamensnummer.

17 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 17 Regler for eksamen: Den er individuel! Hele opgaven skal besvares individuelt (både opgaven og SAS- programmerne). Se noten på hjemmesiden: http://www.econ.ku.dk/metrics/Okonometri1/eksamen/EksamenMetri cs1.pdf Det betyder blandt andet:  Man må ikke samarbejde med andre  Man må ikke få hjælp af andre  Man må ikke yde hjælp til andre Der er kun to undtagelser:  Man må få hjælp til generering af data af forelæserne  Man må få hjælp til at løse computertekniske problemer i IT- kælderen.

18 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 18 Tak for denne gang!


Download ppt "Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 17. Maj 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google