Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjemmeværnskompagni Sjælsø 1. & 2. Bevogtningsdeling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjemmeværnskompagni Sjælsø 1. & 2. Bevogtningsdeling"— Præsentationens transcript:

1 Hjemmeværnskompagni Sjælsø 1. & 2. Bevogtningsdeling
Velkommen til Hjemmeværnskompagni Sjælsø 1. & 2. Bevogtningsdeling

2 Program Velkommen til. Præsentations runde DF1 og DF2.
Uddannelsesplan / -program. Hvorledes gør vi (aktivitet / fremmøde / afhængighed) Aftale

3 Hvem er jeg Dyre Sønnicksen Født 1968 Opvokset i Vedbæk
Efter folkeskole HF. Medlemskab af HVK 6210 ( ) Meldt mig som kadetaspirant og kom ind i forsvaret i 6. juli 1987. Sendt til Livgarden som SG og blev PNINF. Grundet ansættelsesstop blev jeg hjemsendt i juli 1989. Men fik kontrakt ved Bornholms Værn i nov 1989 Blev DF/FSDEL, GF/MOTPVR Forflyttet til SJLR i 1991 NK/DEL-PNINF, sendt på VUT-I (OS-skole), uddannet FSBM, sendt til UNPROFOR om FSBM i aug 1993 – feb 1994. Overført til Livgarden mar 1994.

4 Hvem er jeg Startede ved Livgarden mar 1994.
NK/DEL-MOTINF, 4/I-LG, FSBM 4/I-LG. Søgte Jægeraspirant feb 1995 (ryg overbelastning i 8. uge) Faglærer FUT 6/II-LG Søgte Jægeraspirant feb 1996 (”knækkede” en ankel i 14½ uge) FSBM 4/I-LG, DF/VEDLDEL, SG instruktør 2/I-LG, KDOBM 1/I-LG. Sendt på VUT-II (SSG-skole) Stoppede i forsvaret nov 1999 og gik ind i politiet dec 1999. Gennemført grunduddannelse ved Helsingør politi. Foto-/ridsmand, sekretariat, efterforsker, Teknisk tjeneste. Overført til Rigspolitiet aug 2009. Er ved Nationalt Operations Center. Min funktion er øvrige myndigheder samt beredskabsparathed og CBRNE. Fritid: Trail- og ultraløb, ski og militær historie. Familieliv: Gift og har 2 børn

5 Hvem er jeg Jeg har været GF/MOTINF i RUA. Nu er jeg tilbage…… (uhaaa). Min opgave: At opbygge en stærk BEVDEL til løsning af opgaver m/u våben. Støtte LG i deres uddannelse/operationer Hverve nye soldater, til alle funktioner Få gang i en hundetjeneste ved SJS Ordet over til DF-2.

6 Hvem er jeg Til DF-2

7 Hvem er jeg Til DF-2

8 Hvem er jeg Til DF-2

9 Uddannelsesprogram/plan
HVK SJS målsætning En KDODEL To BVDEL – med mindst 2 fuldt operative grupper i slutning 2015 med høj aktivitet (4 grupper i 2016) SJS skal have en enhed med høj standart og kvalitet Have styr på vores Qer (så vi får tildelt flere midler fra Distriktet) BEVDEL skal ud og ”jage” opgaver og anerkendelse SJS ønsker flere enheder/funktioner…… (INF/SAN/PO/MOTOV/HUNDE/FINSKYTTER) SJS organisation…….

10 HVK SJS 1/4/25 KC BVDEL 1/1/1 x DEL KDODEL SIG / FS / STØTTE / SAN
1. GRP 0/1/8 2. GRP 3. GRP 1/4/25 NK/KMP KBM

11 HVK SJS Organisation Bevogtningsdeling DELTROP BVGRP x 3
Delingsfører (LT) NK/DEL (OS) Signalmand/kører (Kontorhjælper) Finskytte-/observationsteam BVGRP x 3 1 Gruppefører (SG) 1 NK-gruppe / Geværskytte (KP) 1 Sygehjælper / Geværskytte 2 Let støttevåbenskytter 1 Hundefører / Geværskytte 2 Geværskytter 1 Geværskytte / kører (2 Geværskytter (UDD))

12 Hvorledes gør vi?? Enkeltmandsuddannelse Funktionsuddannelse
Vi er soldater og skal have disse færdigheder i topform. Det er min intention at få alle på niveau. Vi når længst hvis ALLE ved hvad vi taler om. Funktionsuddannelse Vi har en organisation med udpeget funktioner. Vi skal hurtigst muligt have fyldt de sidste funktioner. Her vil blive uddannelse på tværs af GRP/DEL. Enhedsuddannelse Her skal vi til at fungere som en sammentømret GRP/DEL. Vi blander disse tre uddanneler – målet at løfte vores niveau mod mere krævende aktiviteter. Specialuddannelse Her kommer de fede og sjove ting. Hvad er bevogtning... Her kommer de ekstra ting på….

13 Enkeltmand - Hvad skal vi???
Sammenhold Hvad er en soldat og militær fremtræden Kommandotegn Signaltjeneste Våbenføring Sløring Dækning Bevægelse i terræn O-tjeneste, kort og kompas Førstehjælp Skydning (almindelig, action skydning, feltskydning – i samarbejde med skydeansvarlig) E-tjeneste Melding Fysisktræning (løb, styrke, o-løb, opgavemarch, forhindringsbane, svømning osv – tænker det indbygget i uddannelsen) Personlig beskyttelse Egen udrustning Forplejning og væske Sprængningstjeneste Materiel-, udstyrs-, køretøjs-, fly-/helikopter- kendskab Hvilke krav er der til en BV gruppe og til en BV deling Posttjeneste Vagttjeneste

14 Funk/Enhed - Hvad skal vi???
Anråb, nødret og nødværge Forbindelsespatruljer Indretning af et bevogtningsområde Indretning af et bevogtningspunkt Indretning af et beredskabsområde Spordisciplin (tydning af andres spor) Håndtering af alarmer Mørkekampmidler Afsøgning af et område/punkt, inden man sætter sig på det eller i forbindelse med mistanke om fjendtlig virksomhed Rensning af et område/punkt Kamp i by Kamp i skov Kamp fra stilling Bevogtning ved hjælp af en vejspærring Afsøgning af køretøjer og personel Bevogtning af særlige objekter (Broer, viadukter, elinstallationer, vandforsyning, særlige bygninger osv) Vandpassage Kendskab til CBRNE-tjeneste Brug af hunde (egne, fjendens) Samarbejde med andre enheder (i KMP, i HD NSJÆ, i HJV, andre myndigheder) MANGE TING AT NÅ…….. RIGTIG MANGE

15 Hvorledes gør vi?? Aktivitetsniveau Fremmøde Afhængighed
Vi mødes hver tirsdag i ulige uger. Dertil kommer KMP aktiviteter. Skydning + Distriktsøvelser (GRØN KRIGER). Fremmøde Det kommer til at gå stærkt….. Du skal møde for at føle med. Du skal træne/forberede dig mellem møderne…. Afhængighed Skal dette lykkedes er vi afhængige af hinanden. Vi når kun målet som en gruppe…. Falder man ud taber gruppen….. Træning/uddannelse GF uddanner i de håndværksmæssige fag (= faglærer og instruktører). DF i det taktiske fag (= sætter retning, ramme og operative niveau).

16 Tidsplanen Lek.nr Dato Tema Emne 00 05/05 Intro (+ eksercits og appel)
(Ret, rør, træd an, rette ind, rør fra fløjen, træd af, træd an flere geledder, fremkald og appel) 01 02/06 Grundlæggende M/95 – 1 Funktion, efterse, adskil/samling, lade/aflade, 02 16/06 Grundlæggende M/95 – 2 Sigte/aftræk, skydestl, ammo, bevæge med VB. 03 11/08 Klar til kamp Uniform, basis, hjelm, funktionsudrustning m.m. 04 25/08 Formationer GRP og DEL formationer

17 Tidsplanen Lek.nr Dato Tema Emne 05 08/09
Stillingsindtagelse og skifte 1 KANÆVEJFOSKI, AMAIFOKI, FADSUM, VAMUK 06 22/09 Stillingsindtagelse og skifte 2 Forhold over for fjenden. 07 06/10 Forskydning og fremrykning SIMUMFAHROF. 08 22/10 BSO Fremgangsmåder, indretning, etablering, ophold og opbrud 09 03/11 Afsøgning – 1 Skov og udendørs områder, sætte sig på afsøgte område, MIFFSREK 10 17/11 Afsøgning – 2 Bebyggelse, indbrud i bygning, sætte sig på afsøgte område, MIFFSREK

18 Hvad sigter du efter? Hvad siger I til det? Kan planen holde?
Opfylder det dine krav til en HJV-enhed med en militær profil? Det er din fritid, giver det mening og vil du prioritere det du ser? Hvordan bliver HVK SJS et godt sted at bruge sin tid? Andet.

19 Aftale Så er BEVDEL i gang.
Vi vil følge ovenstående i grove træk, og mener at den militære disciplin skal i fokus, jf. HJV fundament. Vi tænker at stramme op og stille store krav.

20 Så er det bare i gang… Klik her


Download ppt "Hjemmeværnskompagni Sjælsø 1. & 2. Bevogtningsdeling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google