Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremtidens velfærdsrelationer og offentlig værdiskabelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremtidens velfærdsrelationer og offentlig værdiskabelse"— Præsentationens transcript:

1 Fremtidens velfærdsrelationer og offentlig værdiskabelse
Konference om Fremtidens Velfærdsrelationer 19. Marts 2015

2 Indhold Omlægning af velfærd Værdi og værdikonfigurationer Modsigelser inden for styring og ledelse Bud på syntese: Et rigere sprog for den værdi, vi skaber sammen

3 Velfærd i bevægelse Fra ret til ydelse – til ret til deltagelse
Vi udvikler fællesskaber, der udvikler velfærd Fællesskabsudvikling Samproduktion Vi skaber ydelsen sammen med dig Service Vi leverer ydelsen

4 Tre fortællinger om udviklingen
Nødvendig pga af få ressourcer Skaber unikke værdier sammen Overgreb på borger og professionelle Konsekvens: Sætte grænser (fokus på struktur) eller undersøge synergier (fokus på indhold)?

5 Værdiskabelse Brug for et mere præcist sprog for den værdi og de synergier, vi vil opnå ved at samarbejde: Mit bud: Værdi = Deltagelsesmuligheder for borgeren Synergi= Nye deltagelsesmuligheder, der opstår ved, at forskellige ressourcer fra forskellige fag og sektorer kombineres

6 Styre efter værdikonfigurationer
Værdi-netværk Kompleks forandrings- teori Værdiværksted Lineær forandringsteori Værdikæde

7 Værdikæden Evaluering: Afprøvning af kausale hypoteser Politik og rammer Koalition Mål Ressourcer Professionel organisering: Team Ressource- personer Møde med borgeren Metoder Arbejds-former Effekt Læring Fokus på målstyret praksis, koordinering af leverancer, stringent organisering Tværprofessionelt samarbejde understøttet af metodeprogrammer/evidens

8 Organisatorisk infrastruktur
Værdi-værkstedet: Evaluering: Identificere og forstå det, der bliver til Problemløsnings- cyklus Profes-sionelle Bor-gere Dømmekraft Effekt som emergerende Organisatorisk infrastruktur

9 Institutionen som spilfordeler
Værdi-netværket Evaluering: Forfølge forgreningsmulighederne Børn Ældre Foreninger Offentlige tilbud Unge Virksomheder Boligområder Erhvervsaktive Institutionen som spilfordeler

10 Udfordrer organisationens værdidæt
Indadvendt Udadvendt Fleksibel Fokuseret Hierarki Klan Adhoc-krati Marked Kilde: Cameron & Quinn 2006

11 Skaber usikre handlerum
Forskellige opfattelser af velfærd og værdiskabelse Konkurrerende værdisæt og kulturer Fra personligt dilemma til fælles paradoks

12 RESSOURCEMOBILISERING RESULTATBASERET STYRING
Kan det hænge sammen? KNAPPE RESSOURCER FOKUSERING RESSOURCEMOBILISERING UDFORSKNING RESULTATBASERET STYRING Effektmål Forandringsteori Indikatorer Incitamenter NETVÆRKS- STYRING Partnerskaber Empowerment Hands-off styring Innovation Rammesættende forvaltning Faciliterende forvaltning Holdes hver for sig – eller kobles?

13 Vægtes med blik for den værdi, vi skaber
Værdi-netværk UDFORSKNING Netværksstyring Værdiværksted dialektik FOKUS Resultatbaseret styring Værdikæde

14 Bud på en syntese? Partnerskaber Forhandling Innovation
Resultatbaseret styring Effektmål Forandringsteori Data/evidens Indikatorer Incitamenter Netværks- styring Partnerskaber Forhandling Innovation Hands-off styring Sprog for værdiskabelse

15 Befordrende kontekst Enkel styring Få mål Fair proces Tydelig og ikke-ydmygende feedback Organisér efter værdikonfiguation Oprigtig dialog Fællesgøre dilemmaer Forpligtende videndeling Fokus på værdiskabelse Drop abstrakte grænsediskussioner


Download ppt "Fremtidens velfærdsrelationer og offentlig værdiskabelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google