Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digital produktion og Didaktiske designere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digital produktion og Didaktiske designere"— Præsentationens transcript:

1 Digital produktion og Didaktiske designere
  Evaluering som integreret del af læringskulturen Karin Levinsen ResearchLab: ICT and Design for Learning En udfordring for sprogundervisning MERE KOMMUNIKATION /sprog MERE TALE MERE LYTTE

2 Viden fra forskningsprojekter
Didaktiske principper - elevproduktion og eleven som didaktisk designer Om at udvikle it-didaktisk design kompetence

3 Projekter I folkeskolen
Samtale Refleksion Meningsforhandling GØRE TALE LYTTE LÆSE /SKRIVE TÆNKE

4 Projekter I folkeskolen
Samtale Refleksion Meningsforhandling GØRE TALE LYTTE LÆSE /SKRIVE TÆNKE Move Eat Learn projekt med skole i Kenya

5 Projekter med inklusion - sprog ordblinde /sprog
Samtale Refleksion Meningsforhandling GØRE TALE LYTTE LÆSE /OVERSÆTTE TÆNKE

6 Projekter med inklusion - sprog ordblinde /sprog
PRODUKTION Refleksion Meningsforhandling Udvikle ny viden (konsolidering) Plads til uformelle strategier REPRODUKTION Træning Konsolidering Formelle strategier Gjedde, Misfeldt & Levinsen 2012

7 Digital produktion og læring
med konstruktionsressourcer Skaber stærke praksisser om læring Elever får plads til / lærer at tage medansvar for planlægning og organisering af egne læringsprocesser Giver plads til kreative løsninger Lærerdesignet ramme der støtter og udvider Elevers handlerum Elevers praksis Elevers refleksion

8 Generelle mekanismer - digital produktion
Det at konstruere Handling Undersøge & kombinere Afprøve (Om)arrangere materialitet Læringspraksis Refleksion Vurdering/evaluering Viden transformeres (Gen)forhandle mening Produktion WYSIWIG Intuitiv interaktion Multimodalitet Tilgængelighed Information Kommunikation Manipulation Samarbejde Dele ressourcer Hjælp /inspiration Eksternalisering - dialog og refleksion Tanke / sprog <=> repræsentation Teste / Simuling = afprøve i sikker kontekst Fejlretning bliver til forbedring Kreativitet og innovation Hvad teknologien tilbyder / Inspirerer til

9 Hvad kan sprogcentre lære af andre projekter?
Kombinationen Digital produktion har vist læringseffekt NYT Lærere som didaktiske designere Elever som didaktiske designere Evaluering som læringspraksis Samtale Refleksion Meningsforhandling GØRE TALE LYTTE LÆSE /OVERSÆTTE TÆNKE Ny viden POTENTIALE Konsolidering

10 Didaktiske principper
Udviklet på grundlag af Projektet Elevernes egenproduktion og elevinddragelse (delvis upublicerede) Lærere som didaktiske designere Elever som didaktiske designere Evaluering som læringspraksis

11 Lærer og elever som didaktiske designere
NE Dale: didaktisk kompetencemode Lærernes domæne NE Dale: didaktisk kompetencemodel Vores videreudvikling (Sørensen & Levinsen 2012) Imens: Praksis - gennemføre elever lærer Før: Planlægning elever lærer IMENS: Refleksion om praksis/ i praksis elever lærer Efter: Teoribaseret kritisk refleksion lærer Imens: Praksis - gennemføre Før: Planlægning Efter: Teoribaseret kritisk refleksion

12 Lærerrollen i produktionsprocesser
Fra Planlægger Formidler Evaluator Til Rammesætter Vejleder Medlærer Facilitator Videnleder Horisontal vertikal lærerposition Tilstedeværende lærerposition

13 + Læreren og didaktisk design Helikopter-syn Reflekteret overblik
(Levinsen, 2010) Helikopter-syn Reflekteret overblik Løbende evaluering Løbende tilpasning + Kombinere formative og summative metoder Horisontal-vertikal lærer FASTSÆTTE: Rammer for processer Scenarie-planlægning Hvad nu hvis … Favne Intervenere Facilitere Planlægning Processer GØRES Evaluering Didaktisk design Didaktisk design FØR EFTER Processer GØRES Dynamisk formgivning IMENS Tilstede og fagligt nærværende lærer

14 Lærer som didaktiske designer
Organisering af rammen over tid Læreren designer rammen Læringsmål, fag, indhold, organisering, læringsressourcer og evalueringer Rammen tillader elever at agere som didaktiske designere Elever agerer som diaktiske designere indeni rammen Feedforward

15 Læreren som didaktisk designer
Lærer-initierede timeouts løbende evaluering / vurdering Feedback og feed-forward Procesorientering Iterative læringsloop konsolidering <=> ny viden Helikopter position og rammetilpasning

16 Elever som producenter Elever som didaktiske designere
Eleverne som didaktiske designere Læringspraksis Produktive reflektioner og praksis Elever som producenter Elever som didaktiske designere Lærer-initerede og Lærerstyrede selv- , peer & lærerevalueringer

17 Elever som producenter Elever som didaktiske designere
Læringsmål / evaluering som læringspraksis Lærer og elever verbaliserer i ELEVSPROG Fagfaglige læringsmål - klare målkriterier Mål for produktionen - klare målkriterier Elever som producenter Elever som didaktiske designere Verbaliserede mål i ELEVSPROG - målkriterier Stiladserer elevernes ejerskab til mål Stiladserer elevernes focus

18 To modstridende discourser
Om evaluering Evaluering Summativ og formativ Praksis med et formål Gøres af både lærer og elever Formål Stimulere elevers faglige og generelle læring og udvikling Støtte elevers empowerment og handling To praksisformer Summativ Ser tilbage, produktorienteret - feedback Formativ Ser både frem og tilbage Procesorientereret - feedforward De to former er komplementære Vores positionering Generelt To modstridende discourser Formativ før summativ Summativ før formativ

19 Elever som producenter Elever som didaktiske designere
Læringsmål / evaluering som læringspraksis Lærer-initierede ad hoc evalueringer Elever som producenter Elever som didaktiske designere Elev-initierede ad hoc evalueringer Elev-initierede Planlagte evalueringer Lærer-initerede og lærerstyrede selv- , peer & lærerevalueringer

20 Eksempel Remediering af eventyr - 1ste klasse
Læringsmål som produktionskrav Fagsprog ELEVSPROG Karakterer Andre kan se, hvem der er hvem Følelser Andre kan se, hvordan de har det Stedet Andre kan se, hvor det foregår Narrativ form Andre kan forstå, hvad der foregår Opfyld mål tjek om alt er som det skal være

21 Eksempel Remediering af eventyr - 1ste klasse
Læringsmål som evalueringskriterier Kan andre (5te klasse) se, hvem det er og hvordan de har det?

22 Eksempel Remediering af eventyr - 1ste klasse
Læringsmål som peer forslag Hvis vi ser et closeup af Hans der holder pinden .... Så kan vi bedre forstå, hvad der foregår Hvis heksen bliver drejet lidt .... Så kan vi se, hvordan hun har det (vred)

23 Eksempel Remediering af eventyr - 1ste klasse
Læringsmål som summative evalueringskriterier Formuleret af 1st klasse Kan i se hvem det er? Hvordan har Hans det? Hvorfor har han det sådan? Hvor foregår scenen? Hvorfor har de en kniv? Kan du genfortælle historien? 5te klasse er målgruppen

24 Læringsmål - målkriterier - evaluering - multible former
Læringsmål som summative evalueringskriterier Læringsmål som produktionskrav Fagsprog ELEVSPROG Læringsmål som evalueringskriterier i produktionsprocessen Læringsmål som peer forslag til forbedringer

25 Om at udvikle it-didaktisk design Kompetence
TOPDOWN: Et ledelsesansvar BUTTOM UP: Et medarbejderansvar

26 at kunne håndtere foranderlighed
Det handler om at kunne håndtere foranderlighed Industrisamfundets forståelse Vidensamfundets forståelse Forudsigelighed Faste steder Retning Stabilitet Faste mål Uforudsigelighed Flydende kontekst Bevægelse Midlertidig Stabilitet Flytbare mål

27 3. 2. 1. Hvad er det man skal kunne?
Digital kompetence /digital dannelse At kunne forny sig selv, være selvhjulpen, bruge andre Personlig tilgang, innovation og kreativitet 3. Digital transformation Digitalt repertoire Repertoire af tilgange, metoder, transfer 2. Digital uses Grundlæggende færdigheder Færdigheder, begreber, metoder og holdninger 1. Digital competence Allan Martin (2009) eLearning Papers • • 1 Nº 12

28 1. Hvad er det man skal kunne? Digital kompetence /digital dannelse
At komme igang Grundlæggende færdigheder Færdigheder, begreber, metoder og holdninger 1. Digital competence Allan Martin (2009) eLearning Papers • • 1 Nº 12

29 2. 1. Hvad er det man skal kunne? Digital kompetence /digital dannelse
At komme igang Her stoppes normalt Digitalt repertoire Repertoire af tilgange, metoder, transfer 2. Digital uses Digitalt professions-repertoire Grundlæggende færdigheder Færdigheder, begreber, metoder og holdninger 1. Digital competence Allan Martin (2009) eLearning Papers • • 1 Nº 12

30 3. 2. 1. Hvad er det man skal kunne?
Digital kompetence /digital dannelse At komme igang At kunne forny sig selv, være selvhjulpen, bruge andre Personlig tilgang, innovation og kreativitet 3. Digital transformation Digitalt repertoire Repertoire af tilgange, metoder, transfer 2. Digital uses Digitalt professions-repertoire Grundlæggende færdigheder Færdigheder, begreber, metoder og holdninger 1. Digital competence Allan Martin (2009) eLearning Papers • • 1 Nº 12

31 3. 1. Hvad er det man skal kunne? Digital kompetence /digital dannelse
Personlig udvikling At kunne forny sig selv, være selvhjulpen, bruge andre Personlig tilgang, innovation og kreativitet 3. Digital transformation Grundlæggende færdigheder Færdigheder, begreber, metoder og holdninger 1. Digital competence Allan Martin (2009) eLearning Papers • • 1 Nº 12

32 3. 2. 1. Hvad er det man skal kunne?
Digital kompetence /digital dannelse Personlig udvikling At kunne forny sig selv, være selvhjulpen, bruge andre Personlig tilgang, innovation og kreativitet 3. Digital transformation Kollegial videndeling Digitalt repertoire Repertoire af tilgange, metoder, transfer 2. Digital uses Digitalt og it-didaktisk professions-repertoire Grundlæggende færdigheder Færdigheder, begreber, metoder og holdninger 1. Digital competence Allan Martin (2009) eLearning Papers • • 1 Nº 12

33 3. 2. 1. Hvad er det man skal kunne?
Digital kompetence /digital dannelse Professionel organisationsudvikling At kunne forny sig selv, være selvhjulpen, bruge andre Personlig tilgang, innovation og kreativitet 3. Digital transformation Organiserede rammer Digitalt og it-didaktisk professions-repertoire Repertoire af tilgange, metoder, transfer 2. Digital uses Grundlæggende færdigheder Færdigheder, begreber, metoder og holdninger 1. Digital competence Allan Martin (2009) eLearning Papers • • 1 Nº 12

34 3. 2. 1. Hvad er det man skal kunne?
Digital kompetence /digital dannelse Buttom Up Top Down At komme igang Professionel organisationsudvikling Personlig udvikling At kunne forny sig selv, være selvhjulpen, bruge andre Personlig tilgang, innovation og kreativitet 3. Digital transformation At komme godt igang Her stoppes normalt Kollegial videndeling Organiserede rammer Digitalt repertoire Repertoire af tilgange, metoder, transfer 2. Digital uses Digitalt og didaktisk professions-repertoire Grundlæggende færdigheder Færdigheder, begreber, metoder og holdninger 1. Digital competence Allan Martin (2009) eLearning Papers • • 1 Nº 12

35 Rogers Adoptation / Innovation Curve – En typologi
Voksnes forudsætninger - villighed og modstand Rogers, E. (1983) Diffusion of innovation (3 ed.) Rogers Adoptation / Innovation Curve – En typologi 16% Lærer uformelt Gør det umiddelbart ”Af sig selv” 68% Lærer formelt Vil gerne på kursus 16% Vil typisk sige nej

36 Voksnes forudsætninger - villighed og modstand
Rogers, E. (1983) Diffusion of innovation (3 ed.) Differentierede tilgange til kompetenceudvikling Innovators Early adopt. Early major. Late major. Laggards Tilgang Adfærd Afprøver og udvikler dét nye, de mener har substans Afprøver gerne alternativer Accepterer indkøringsproblemer ”Det hører med” Åbne overfor nyt på formaliseret form Forventer at ting fungerer. Problemer er afviklingsproblemer ”Det L… Skal bare virke!” Bruger det nye når det er vedtaget at man skal Søger støtte – er usikker Problemer er personlige fejl ”Det var min skyld” Nysgerrige prøver alt nyt Tager chancer Er altid på det nyeste ”For sejt!” Stritter imod forandring Har svært ved at omstille sig ”Hvorfor sku’ jeg dog gøre det?”

37 Opsummering Digital produktion
Elever og lærere som didaktiske designere Evaluering som læringspraksis Lærerrolle: Fra Formidler til facilitator BUTTOM UP forandring - lærerne TOPDOWN organisationsforandring - ledelsen Forandringsledelse Skabe muligheder / anerkende modstand

38 Spørgsmål og diskussion

39 Synkron Videokonference
Online undervisning Synkron Videokonference Hvad kan man?

40 Didaktiske variationer Synkron/diakron
Parallel undervisning Hybrid af tilstedeværelse og distribueret deltagelse Desktop undervisning Didaktiske variationer Synkron/diakron Læringsrum – teknologi, fysisk rum En-til-en En-til-mange Gruppe (r) Mentor Sidemandsoplæring Vejledning, Gør noget og rekflekter over det faglige Forelæsning instruktion Faciliteret dialog Dialog Vejledning Reflektion, Co-design Udvikle og producere Pædagogik / Interaktionsform

41 Diakron Flipped classroom Streaming on demand Digitale læringsobjekter
Parallel undervisning Hybrid af tilstedeværelse og distribueret deltagelse Desktop undervisning Flipped classroom Streaming on demand Digitale læringsobjekter Diskussionsfora i Learning Management Systemer (LMS) Skriftlig vejledning Digital opgaveaflevering Digital bedømmelse Læringsrum – teknologi, fysisk rum En-til-en En-til-mange Gruppe (r) Pædagogik / Interaktionsform

42 Synkron Chat Deling: Google docs Delt software
Parallel undervisning Hybrid af tilstedeværelse og distribueret deltagelse Desktop undervisning Chat Deling: Google docs Delt software Læringsrum – teknologi, fysisk rum En-til-en En-til-mange Gruppe (r) Pædagogik / Interaktionsform

43 Synkron Oplæg Forelæsning Læringsrum – teknologi, fysisk rum
Parallel undervisning Hybrid af tilstedeværelse og distribueret deltagelse Desktop undervisning Oplæg Forelæsning Læringsrum – teknologi, fysisk rum En-til-en En-til-mange Gruppe (r) Pædagogik / Interaktionsform

44 Synkron Chat Deling: Google docs Delt software Samarbejde og
Fjern-elever kamera Parallel undervisning Hybrid af tilstedeværelse og distribueret deltagelse Desktop undervisning Samarbejde og videndeling Læringsrum – teknologi, fysisk rum Chat Deling: Google docs Delt software En-til-en En-til-mange Gruppe (r) Pædagogik / Interaktionsform

45 Synkron Breakout - rooms Læringsrum – teknologi, fysisk rum
Parallel undervisning Hybrid af tilstedeværelse og distribueret deltagelse Desktop undervisning Læringsrum – teknologi, fysisk rum En-til-en En-til-mange Gruppe (r) Pædagogik / Interaktionsform

46 Synkron Privat lærer-elev rum Breakout room
Parallel undervisning Hybrid af tilstedeværelse og distribueret deltagelse Desktop undervisning Læringsrum – teknologi, fysisk rum En-til-en En-til-mange Gruppe (r) Pædagogik / Interaktionsform Rikke Ørngreen & Karin Levinsen Research Lab: IT and Learning Design (ILD) Ó

47 Hos den hjemmestuderende
Rikke Ørngreen & Karin Levinsen Research Lab: IT and Learning Design (ILD) Ó


Download ppt "Digital produktion og Didaktiske designere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google