Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Plastik Optagt til materialet til karnevallet Birgitte Lund Jensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Plastik Optagt til materialet til karnevallet Birgitte Lund Jensen."— Præsentationens transcript:

1 Plastik Optagt til materialet til karnevallet Birgitte Lund Jensen

2 Plastik Ordet plast er en forkortelse af eng. plastic, af fr. plastique 'formbar', af gr. plastikos, afledn. af plassein 'forme, danne'. plast, plastic, materiale, der som en væsentlig del indeholder en højpolymer, og som på et stadium under forarbejdningen kan formes under flydning. Man inddeler plast i to hovedtyper: termoplast og hærdeplast. Termoplast kan blødgøres ved opvarmning og størkner ved afkøling, et forhold af betydning ved forarbejdning og formgivning. Hærdeplast derimod overgår ved varme- eller anden påvirkning til en usmeltelig og uopløselig tilstand. http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kem i/Kunststoffer,_polymerkemi,_plast_og_gummi/plasthttp://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kem i/Kunststoffer,_polymerkemi,_plast_og_gummi/plast 12/3-15 Birgitte Lund Jensen

3 Fremstilling og forarbejdning Polymerer, som er basismaterialer til plastproduktion, fremstilles ud fra råolie og naturgas, ofte i tilknytning til olieraffinaderier. Udvalget af polymerer spænder vidt, fra de billige og meget udbredte polyolefiner (polyethylen, polypropylen og polystyren) til specialpolymerer med særlige kemiske, elektriske eller termiske egenskaber som fx polytetrafluorethylen, polyvinylkarbazol og flydende krystallinske polymerer. Ofte anvendes blandinger af polymerer, og i de fleste tilfælde tilsættes en række additiver eller fyldstoffer, som har betydning for produktionsprocessen eller giver plasten en særlig egenskab. Til de vigtigste additiver hører antioxidanter og stabilisatorer, som beskytter plast mod termisk og oxidativ nedbrydning under forarbejdning og i anvendelse. Birgitte Lund Jensen

4 Historie Det første plastlignende materiale blev fremstillet ca. 1855 af den britiske kemiker og opfinder A. Parkes. Det dannedes ud fra cellulosenitrat, amerikansk olie og kamfer og fik navnet parkesine. Det blev forløberen for det første egentlige plastmateriale, celluloid, som blev fremstillet i 1869 af den amerikanske opfinder J.W. Hyatt. Celluloid er cellulosenitrat, som er blødgjort med kamfer. Motivationen for at udvikle dette nye materiale var at erstatte elfenben til fremstilling af billardkugler http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Kunststoffer,_polymerkemi,_plast_og_gummi /plasthttp://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Kunststoffer,_polymerkemi,_plast_og_gummi /plast 12/3-15 Læs videre her hvis du vil se mere om udviklingen af plast Birgitte Lund Jensen

5 Hvert år udledes 10 millioner tons plast til verdenshavene. Forbruget er stigende, og menneskers levevis betyder, at havet ofte er endestationen for plastik, der oftest er designet til kun at blive brugt én gang. Typiske eksempler på plastikprodukter i havet er vandflasker og six pack holdere, der i det salte miljø holder 400 år. Verdens vind- og strømsystemer fører plastikken til fem primære havområder, hvor plastikken koncentrerer sig og nedbrydes ved fysisk nedbrydning og solens UV stråling. Disse områder med store koncentrationer af plastik findes i det nordlige og sydlige Stillehav, i det nordlige og sydlige Atlanterhav samt i Det Indiske Ocean. I nogle områder er mængden af plastik fem gange højere end mængden af plankton. Tilsammen udgør arealerne med store koncentrationer af nedbrudt plastik et areal på størrelse med Afrika. Birgitte Lund Jensen

6

7 Plastik øerne Birgitte Lund Jensen

8 http://www.plasticchange.org/dk/om-plastic-change/http://www.plasticchange.org/dk/om-plastic-change/ 12/3-15 Vi har påbegyndt en ekspedition fra Danmark til Hawaii og Midway. Mere end 16.000 sømil skal tilbagelægges. På ekspeditionen sætter vi hver dag i nogle timer et specielt trawl for at indsamle plastik i havet. Disse vandprøver vil indgå i et stort globalt datasæt over plastikforureningen. Sammen med 5Gyres instituttet i USA vil resultaterne blive udgivet i videnskabelige tidsskrifter, så politikerne kan få bedre redskaber for at regulere plastikforureningen. En af partnerne i dette projekt er Nordkaperen. Troels Kløvedal indvilgede i, at Nordkaperen på sejladsen fra Danmark til Grækenland i sommeren 2014 trawler plastik med videnskabeligt øjemed. Birgitte Lund Jensen

9

10 http://renuge.dk/groenne-tips/plastflasker-og-poser.aspxhttp://renuge.dk/groenne-tips/plastflasker-og-poser.aspx 12/3-15 Fakta: Vi bruger cirka 165.000 tons plastemballage i Danmark om året. Meget af det kan genanvendes. Alligevel er det kun ca. 25 %, der bliver genanvendt. Hvis man genanvender plast, sparer man den olie, der skulle være lavet ny plast af. Og man sparer også energi og kemikalier. Man regner med, at der går to kg olie til at lave et kg ren plast. Danskerne bruger omkring 450 millioner plastposer på et år. Og langt de fleste af dem får et ret kort liv, før de ender som affald. En undersøgelse viser, at en plastpose gennemsnitligt bliver anvendt i 20 minutter. Så lang tid tager affaldet om at forsvinde i naturen Appelsin- og bananskræller: 2-5 uger Aviser: 3-12 måneder Cigaretfilter: 1-5 år Tyggegummi: 5 år Øl- og sodavandsdåser: 10-500 år Plasticpose: 100-1.000 år Glasflaske: 4.000-1 million år Plastifkflaske op til 500 år Birgitte Lund Jensen

11 Mikroplastik i kosmetik produkter Flere hundrede tusinder stykker mikroplastik kan der gemme sig i en scrub cream og andre skønhedsprodukter, cremer, tandpasta med flere. Plastikken skaber farve eller giver en skrubbeeffekt. Internationale analyser viser, at rensningsanlæggene ikke tilbageholder mikroplastikken, men vi mangler at forstå, hvor det ender. Derfor analyserer vi også på slammet fra rensningsanlæggene. 50% af spildevandsslammet i Danmark spredes som gødning på de danske marker. Potentielt spredes mikroplastik på denne måde på markerne og kan derfra udvaskes til søer, vandløb og dermed havet. Birgitte Lund Jensen

12 http://www.kimointernational.org/Denmark.aspx http://www.kimointernational.org/Denmark.aspx 12/3-15 Den danske del af KIMO påberåber sig at repræsentere interesser i havområder og på de danske kyster, hos fiskere, hos forskellige kysterhverv og ikke mindst generelle turistinteresser, som er af stor betydning for kystkommunerne.Vi er afhængige af disse, og de er tæt forbundet med kravet om rene havområder og rene kyster. KIMO har derfor i en årrække arbejdet målrettet med: bl.a. at forbedre containertransporten for af undgå tab i havet, overlast mv. at få marint affald på den politiske dagsorden og påvise de mange miljømæssige konsekvenser af det, herunder mikroskopisk plastik i havmiljøet og forurening af miljøfremmede stoffer såsom paraffiner på kysten at forhindre dumpning af udtjente boreplatforme at undersøge miljøpåvirkning fra atomkraftværker og sikre betryggende transporter af radioaktivt affald, at undersøge udledning af kunstige østrogener, kemiske stoffer, tungmetaller mv. https://www.youtube.com/watch?v=017bBeXhYz 4https://www.youtube.com/watch?v=017bBeXhYz 4 12/3-15 Birgitte Lund Jensen

13 http://www.marlisco.eu/video- contest.da.html 12/3-15 http://www.marlisco.eu/video- contest.da.html Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon KIMO er en underorganisation af Marlisco Birgitte Lund Jensen

14 Pingu and the Litter https://www.youtube.com/watch?v=T_Lz yphrEEY 12/3-15 https://www.youtube.com/watch?v=T_Lz yphrEEY Birgitte Lund Jensen

15 Tor Nørretranders (1955) dansk faglitterær forfatter For yderlig læsning læs Tor Nørretranders bog ”Afskaf affald”, kan hentes her : http://www.danskaffaldsforening. dk/publikationer 12/3-15 http://www.danskaffaldsforening. dk/publikationer Tor Nørretranders hjemmeside: http://www.tor.dk/da/ 12/3-15 http://www.tor.dk/da/ Birgitte Lund Jensen


Download ppt "Plastik Optagt til materialet til karnevallet Birgitte Lund Jensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google