Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lokale lønforhandlinger for funktionærer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lokale lønforhandlinger for funktionærer"— Præsentationens transcript:

1 Lokale lønforhandlinger for funktionærer
Underdirektør Steen Nielsen, Chefkonsulent Maj Svolgaard, Chefkonsulent, Advokat Stephan Gheysen,

2 Program Konjunkturer, lønudvikling og konkurrenceevne Pause Lønforhandling, jobløn, bonus m.v Spørgsmål og afrunding

3 Konjunkturer

4 Udsigt til øget dansk vækst

5 Positive forventninger til eksporten

6 Ny fremgang i det private forbrug

7 Tiltagende vækst i verdensøkonomien

8 Arbejdsmarked

9 Fortsat fremgang i beskæftigelsen

10 Faldende ledighed

11 Positive beskæftigelsesforventninger

12 Lønudvikling

13 Reallønnen stiger fortsat

14 Fortsat lave lønstigningstakter

15 Lavere lønstigninger end i udlandet

16 Lidt højere stigninger for funktionærer

17 Ledere og almindelige lønmodtagere

18 Akademikere og andre funktionærer

19 Ingeniører og andre funktionærer

20 Fortsat afdæmpede lokale lønreguleringer

21 Færre nulreguleringer i 2014

22 3 pct. af funktionærerne har fået nul i regulering i 2014

23 10 pct. af timelønnede har fået nul i regulering i 2014

24 Omkostninger vedrørende funktionærer
Bidraget til fritvalgslønkontoen øges fra 1,3 til 1,7 pct. i 2015. Øger omkostningerne med 0,4 pct. Bidraget til uddannelses- og samarbejdsfonden øges med 5 øre pr. time. Hvis timelønnen fx gennemsnitligt udgør 165 kr., ligger de samlede medarbejderomkostninger omkring 250 kr., og så koster 5 øre 0,02 pct. I eksemplet øges omkostningerne i alt med 0,42 pct.

25 Omkostningsprofil i offentlige overenskomster Pct.

26

27 Konkurrenceevne

28 Høje arbejdsomkostninger inden for fremstilling

29 Stadig et efterslæb på konkurrenceevnen

30 Pause

31 Lønforhandling, jobløn, bonus m.v.
Chefkonsulent Maj Svolgaard, Chefkonsulent, Advokat Stephan Gheysen,

32 Program Lønforhandlingen DI Taskforce Produktivitet Jobløn Bonus Andre muligheder DI Dokumentgenerator Spørgsmål

33 Lønforhandlingen - reglerne
Individuel forhandling Generelt "Ethvert personale har - uanset størrelsen - ret til gennem sin organisation at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn- og arbejdsvilkår” (Funktionærlovens § 10, stk. 2) Overenskomst ”Vurdering og eventuel regulering af medarbejderens lønforhold sker individuelt mindst én gang året” (Industriens Funktionæroverenskomst § 3, stk. 3) ”Hvis den enkelte medarbejder ønsker det, kan TR forhandle individuelle løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderen” (Industriens Funktionæroverenskomst § 19, stk. 5)

34 Lønforhandlingen – reglerne
Kollektive forhandlinger Funktionærer udenfor overenskomst Funktionærlovens § 10, stk. 2 "Ethvert personale har - uanset størrelsen - ret til gennem sin organisation at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn- og arbejdsvilkår” Funktionærer indenfor overenskomst TR kan kræve forhandlinger med ledelsen om generelle løn- og ansættelsesvilkår Intet krav om enighed – mødes og lytte - men I bestemmer

35 Lønvurdering – kriterier
Udenfor overenskomst – ingen faste kriterier Indenfor overenskomst, f.eks. ”Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar.” (Industriens Funktionæroverenskomst § 3, stk. 2) Vurderingen skal afspejle medarbejderens individuelle forhold, men virksomhedens økonomiske situation er en naturlig afgørende faktor for, om der reguleres i lønnen.

36 Krav på lønregulering? ”Vurdering og eventuel regulering af medarbejderens lønforhold sker individuelt mindst en gang om året” (Industriens Funktionæroverenskomst § 3, stk. 3) Pligt til vurdering men ikke regulering Husk alle medarbejdere!

37 Lønforhandling – gode råd
Det er virksomhedens situation, der er afgørende for puljen Kommunikation om økonomien/situationen Brug ikke statistik, anciennitet, skat, købekraft som argumenter osv. Brug statistik som forberedelse Tag udgangspunkt i den pågældende og ikke i kollegaers præstationer Anerkend med saglige argumenter arbejdsindsatsen Vær forberedt på, at fagforbund og tillidsrepræsentanter altid gerne vil opnå noget mere Husk hvad der allerede er givet, f. eks. via overenskomst Utilfredshed går som regel hurtigt over.

38 DI Taskforce Produktivitet
Taskforce udfordrer vanetænkningen Fokus på løn og arbejdstid som værktøj til at forbedre produktiviteten og dermed konkurrenceevnen Gennemført flere hundrede forløb Mentorordningen

39 Mulighederne Jobløn / Funktionsløn Bonus Andet

40 Jobløn / Funktionsløn Overarbejde inkluderet i lønnen Funktionærer uden for overenskomst - Ikke reguleret ”Der kan ved lønfastsættelsen indgås aftale om funktionsløn under behørig iagttagelse af principperne i § 3, stk. 2. Ved sådan aftale kan det bestemmes, at lønnen også omfatter betaling for overarbejde med den virkning, at der ikke ydes overarbejdsbetaling. Aftalen skal stå i forhold til løn, stillingsindhold og overarbejdets omfang og kan behandles fagretligt i overensstemmelse med § 3, stk. 5, jf. § 24.” (Industriens Funktionæroverenskomst § 11, stk. 5)

41 Funktionsløn – fortsat
Betaling for overarbejde skal afspejles i lønnen Ikke krav om at overarbejde, der inkluderes i lønnen, skal honoreres ud fra en time for time betragtning Husk at ændre ansættelseskontrakten!

42 Bonus Et alternativ til at lade den faste løn stige
Målret medarbejdernes indsats! Sørg for at bonusmålene er gennemsigtige - medarbejderens forståelse af målene er afgørende for succesen Sælgerbonus - Eksempler på målepunkter: Omsætning Dækningsbidrag Antal kundebesøg Antal nye kunder Antal udsendte tilbud Kundetilfredshed Interne reklamationer Få hjælp til udformning af bonusmål hos DI’s lønkonsulenter Skabeloner til bonusaftaler og inspiration til mål på di.dk

43 Bonus – funktionærlovens § 17a
”Såfremt en funktionær, der ifølge aftale eller sædvane delvis vederlægges med tantieme, gratiale eller lignende ydelser, fratræder sin stilling i et løbende regnskabsår, tilkommer der ham en i forhold til hans ansættelsestid i regnskabsåret afpasset andel af den ydelse, han ville have fået udbetalt, dersom han havde været ansat i virksomheden ved regnskabsårets afslutning eller på det tidspunkt, ydelserne i øvrigt udbetales.” Afgørende er, om der er tale om udbetalinger, der udbetales regelmæssigt efter enten faste eller skønsmæssige kriterier – og som derfor skaber en berettiget forventning. Husk ansættelseskontrakten!

44 Andre muligheder Engangssum Opgavebestemt tillæg Højere ugentlig arbejdstid VUAT – varierende ugentlig arbejdstid Flextid

45 Personalejura - funktionær
DI har en ekspertenhed, som rådgiver om ansættelsesvilkår for funktionærer. Hos DI’s eksperter i funktionærret kan du bl.a.: få skræddersyet dine ansættelsesaftaler finde viden om advarsler, opsigelser og bortvisninger få mere at vide om lønfastsættelse få rådgivning om ligebehandling og forskelsbehandling få indblik i reglerne om konkurrence- og kundeklausuler søge råd om funktionæroverenskomster og Lederaftalen Læs mere på di.dk/funktionaerjura eller kontakt os på tlf eller mail Abonnér på PersonaleUpdate!

46 di.dk/Funktionaerjura

47

48 Lokale lønforhandlinger for funktionærer
Underdirektør Steen Nielsen, Chefkonsulent Maj Svolgaard, Chefkonsulent, Advokat Stephan Gheysen,


Download ppt "Lokale lønforhandlinger for funktionærer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google