Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

V. hospitalsledelsen, HEV

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "V. hospitalsledelsen, HEV"— Præsentationens transcript:

1 V. hospitalsledelsen, HEV
Spareplan Dias ved offentliggørelsen den 27. april Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV

2 Hvor er ”sagen” lige nu? Forslaget sendes i høring
Koncernledelsens forslag Forslaget sendes i høring Ikke kendt af politikerne før i dag HL i alle grupper. Endelig udgave i går 11.52 Indlagt råderum til politikerne på 25. mio. Politikerne kan vælge noget helt andet Hospitalsenheden VEST ▪

3 Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier Øget leasingfinansiering (psyk) og nye forudsætninger om finansiering Hospitalsenheden VEST ▪

4 Baggrund og rammer for spareplan 1519
Effektiviseringsgevinster på 6-8% fordelt på perioder og hospitaler * I det oprindelige sparemål er fordelingen i 2019: - Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger: 205 mio. kr. Effektiviseringskrav ved byggerier: 337 mio. kr. Øget leasingfinansiering og forudsætninger og forudsætninger om finansiering: 118 mio. kr. Hospitalsenheden VEST ▪

5 Opdaterede sparemål for 2016-2019
Hospitalsenheden VEST ▪

6 Budget- og omstillingsvirkning af besparelserne
Korrigeret for ikke fordelte besparelser (Der er aftalt besparelser for 81,2 mio. kr., hvor det endnu ikke er aftalt hvordan de skal fordeles, så i skemaet er de fordelt forholdsvis med 13,7 mio. kr. til HEV.) Bruttobudget 2015 Budgetvirkning 2019 Omstillingsvirkning 2019 Mio. kr. Mio.kr. i % HE Horsens* 927 -33,8 3,6% -40,4 4,4% RH Randers* 1.011 -15,1 1,5% -45,1 4,5% HE Vest* 2.126 -118,3 5,6% -85,2 4,0% Hospitalsenhed Midt* 2.440 -175,2 7,2% -138,0 5,7% AUH* 6.123 -202,3 3,3% -220,5 Præhospitalet 918 -3,1 0,3% -5,8 0,6% Psykiatri* 1.749 -53,6 3,1% -53,4 Fælles puljer 2.314 -48,7 2,1% -44,1 1,9% Hospitalsmedicin 1.646 -37,0 2,2% Praksissektoren 3.249 -49,2 -38,6 1,2% Tilskudsmedicin 1.177 -22,3 Centrale stabe og fællesfunktioner 496 -29,0 5,8% -57,3 11,6% Akutbiler akutlægebiler -36,4 Gennemsnitlig besparelse 3,4% Total 24.177 -824,0 * Hospitalerne ekskl. medicin Hospitalsenheden VEST ▪

7 Hospitalsenheden Vest
Tilførsler: Overtager øre-næse-hals ambulatorium fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest. Nyrecancerbehandling flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest. Socialmedicin flyttes fra Center for Kvalitetsudvikling til Hospitalsenheden Vest. Hospitalsenheden VEST ▪

8 Hospitalsenheden Vest
Reduktioner: Ændring af akutklinikkerne i Ringkøbing og Holstebro Der etableres ikke som planlagt akutklinik i Lemvig. Mammakirurgisk fællesfunktion flyttes til Regionshospitalet Viborg. Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau flyttes til Hospitalsenhed Midt Klinisk Mikrobiologi flyttes til Aarhus Universitetshospital. Ikke-akut klinisk immunologi flyttes til Aarhus Universitetshospital Patologien flyttes til Regionshospitalet Randers. Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital. Hospitalsenheden VEST ▪

9 Om tidsler og roser i spareplan 1519
HEVs andel er større end budgetandel (mindre end HEM og større end øst) Der er roser i buketten Men rigeligt med tidsler Hospitalsenheden VEST ▪

10 TEMAGRUPPE 1 (99,1 mio. kr. i 2019) Mio. kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område 0,0 -79,7 -96,1 -99,1 01 Omlægning til subakutte tider og udvikling af tværsektorielle indsatser -10,0 02 Reducere akutklinikkernes åbningstider og bemanding -10,3 03 Reduktion af udgifterne til det medicinske område på Hospitalsenhed Midt -3,9 04 Samling af modtagelse af akutte patienter i Hospitalsenhed Midts optageområde gennem akutafdelingen i Viborg -5,9 05 Samling af intensiv kapacitet i Hospitalsenhed Midt + pulje til intensiv/NISA/RCV -7,0 06 Flytning af brokoperationer fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens -0,4 07 Samling af den midt-vestlige aktivitet på øre-næse-halsområdet på Hospitalsenhed Vest -2,8 08 Ambulancetjenestens indsats vedr. patienter i eget hjem -1,7 -4,6 09 Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri) -8,0 10A Ændring af struktur for akutlægebiler og akutbiler herunder nedlæggelse af 3 hjemmesygeplejerskeordninger- og 1 udrykningslægeordning -34,4 -36,4 11A Anvendelse af præhospitalt personale til interhospitale transporter -6,6 12 Afslutning af flere patienter med hastegrad B -3,2 Hospitalsenheden VEST ▪

11 TEMAGRUPPE 2 PLANLAGT (111,3 mio. kr. i 2019)
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tema 2: Planlagte forløb -3,1 -89,8 -99,8 -105,7 -111,3 01 Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland 0,0 -11,5 02 Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM -1,1 -3,3 03 Urologi - decentralisering af budgetansvar -0,4 -1,9 04 Kirurgi - Samling af fedmekirurgi i Regionshospitalet Viborg -1,3 -3,6 05 Flytte mammakirurgisk fællesfunktion fra Regionshospitalet Holstebro til Regionshospitalet Viborg -2,1 06 Neurorehabilitering, samle og reducere antallet af regionsfunktionsniveausenge -9,0 07 Neurorehabilitering - højtspecialiseret niveau -5,0 08 Ortopædkirurgi - reducere variation i liggetid -17,7 09 Ortopædkirurgi - Idékatalog -10,0 10 Reducere operationsfrekvens på rygområdet -3,0 11 Nefrologi - flere patienter i hjemmedialyse i Region Midtjylland -1,6 -4,6 -6,0 12 Reduktion af klinisk ledelse -7,3 -15,8 -20,0 13 Kardiologi - Hjemtagning fra Hjertecenter Varde -0,3 -0,9 14 Kardiologi - flytning af aktivitet fra Aarhus Universitetshospital til regionshospitalerne -7,5 15 Flytning af aktivitet fra Aarhus Universitetshospital -5,6 16 Gråzoneaktivitet -2,8 17 Etablering af ét fælles Diagnostisk Center på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenheden VEST ▪

12 TEMAGRUPPE 3 PRAKSIS (50 mio. kr. i 2019)
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tema 3: Praksisområdet -14,2 -43,8 -55,2 -50,0 01 Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater 0,2 -4,0 02 Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse til de offentlige høreklinikker i Region Midtjylland 0,0 -2,0 03 Afvikling af lokal aftale om regional betaling af vederlagsfri fysioterapi -1,0 04 Akutaftalen 05 Genforhandling af lægevagtsaftalen 06 Omlægning af praksisområdets Projekt- og Udviklingspulje samt bevillingen til Praksisforskningsfonden -6,7 07 Inddragelse af uforbrugte midler i de regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg -10,0 -3,0 08 Omlægning fra fremmødetolkning til teletolkning (telefon og videotolkning) -0,5 -1,5 09 Tillægsydelse 2133 "Forsendelse af biologisk materiale ekskl. blodprøver" honoreres ikke -3,4 -10,3 10 Fjernelse af unødige analyser og dobbeltanalyser -9,6 11 Ambulatoriers rekvisition af blodprøver i almen praksis -13,4 12 Opkøb af speciallægepraksis Hospitalsenheden VEST ▪

13 TEMAGRUPPE 4 PSYKIATRI (45,2 mio. kr. i 2019)
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tema 4: Psykiatrien 0,0 -29,2 -45,2 1.1 Produktivitet og effektivitet -10,5 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt -1,5 -2,9 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov -1,2 -2,3 2.3 Samling af akutmodtagelse samt lukning og omlægning af senge i Regionspsykiatrien Vest -3,5 -7,0 2.4 Samling af beredskabsvagt -0,5 2.5 Lukning af ambulante satellitter i Hedensted og Odder -0,2 -0,3 3.1 Servicefunktioner -2,0 3.2 Besparelser på det administrative område -1,6 -3,2 3.3 Organisatoriske sammenlægninger -2,4 -4,7 3.4 Centrale puljer -1,0 3.5 Kørsel og mødeforplejning -0,9 4.1 Arbejdsgange og forenkling -3,4 -6,8 4.2 Logopædbetjeningen -0,4 5.1 Museum Ovartaci -1,7 Hospitalsenheden VEST ▪

14 TEMAGRUPPE 5 KLINISK SERVICE (63,9 mio. kr. i 2019)
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tema 5: Klinisk service 0,5 -56,0 -63,9 01 4 %-reduktion i driftsudgifterne på de klinisk biokemiske afdelinger samt etablering af driftsråd for regionshospitalernes kliniske biokemiske afdelinger 0,0 -17,8 02 Fusion af de Klinisk Mikrobiologiske afdelinger -7,0 03 Klinisk immunologiske funktioner -4,7 04 Fusion af Patologien på Regionshospitalerne i Region Midtjylland -3,6 05 Fælles beskriverenhed for CT- og MR-scanninger for Regionshospitalerne -3,8 06 Nedlæggelse af radiologisk vagt på akutklinikkerne uden for akutklinikkernes lukketid -1,1 07 Lokale initiativer inden for klinisk fysiologi & nuklearmedicin -1,8 08 Samling af fysikerområdet 09 Produktivitetsforbedring gennem kvoteforhøjelse på Klinisk Genetisk Afdeling 10 Hjemtagning af analyser fra Statens Seruminstitut -11,1 11 Hjemtagning af analyser fra andre eksterne laboratorier end Statens Seruminstitut -0,9 12 Reduktion af socialrådgivere på hospitalerne -4,4 13 Reduktion af diætister -6,8 14 Skeletrøntgen vagt til vagtlægerne Hospitalsenheden VEST ▪

15 TEMAGRUPPE 6 IKKE KLINISKE OMRÅDER (310 mio. kr. i 2019)
Fordeling af besparelser Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Administration -53,9 -61,2 -68,2 -74,9 Hospitalsadministrationerne -21,0 Centrale stabsfunktioner og fællesfunktioner -32,9 -40,2 -47,2 Indkøbsområdet -24,6 -44,0 -63,5 -82,9 Forsyninger -62,4 -56,1 -84,6 -85,6 Fælles puljer -79,6 -63,3 -85,2 -67,1 I alt -220,5 -224,6 -301,5 -310,5 Hospitalsenheden VEST ▪ 15 ▪ 15

16 TEMAGRUPPE 7 MEDICIN (58, 9 mio. kr. i 2019)
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tema 7: Medicin 0,0 -33,8 -46,5 -54,2 -58,9 1 Rationaler i medicinhåndtering -3,0 -8,0 -10,0 2 Fremme anvendelse af Easyhaler indenfor området Kol/Astma medicin -4,7 3 Anvendelse af blodfortyndende lægemidler i overensstemmelse med gældende retningslinjer -6,1 -8,8 -11,5 -13,2 4 Orientering om brug af biosimilært lægemiddel (erstatning for lægemidlet Remicade) -20,0 -25,0 -28,0 -31,0 5 Justeringer af organisationen på medicinområdet Hospitalsenheden VEST ▪

17 TEMAGRUPPE 8 ARBEJDSGANGE OG FORENKLING (88,1 mio. kr. i 2019)
Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling 14,5 -18,9 -37,7 -49,0 -88,1 1 Implementering af Klinisk Logistik 5,0 -4,9 -9,9 2 Udnyttelse af ny fælles platform (NFP) 9,5 0,0 -12,9 3 Forenklinger på kvalitetsområdet -5,0 4 Udnyttelse af operationsgange -20,0 5 Reduktion af varians i produktivitet på lægesekretærområdet -1,4 -2,8 -4,1 -5,5 6 Vagtplanlægning, lægeområdet -7,5 7 Optimering af stuegang - mobilitet -2,5 8 Optimering af patientflow målrettet akut indlagte patienter -5,1 -10,0 9 Implementering af fremmødeprofiler Hospitalsenheden VEST ▪

18 Budgetvirkning HEV Hospitalsenheden VEST ▪

19 Den videre proces - tidsplan
Dato Proces Mandag den 27. april Offentliggørelse af høringsmateriale Fredag de 1. maj Bededag Fredag den 8. maj kl Høringsfrist (HMU i HEV mødes maj). Inden da LMU. Mandag den 11. maj Direktionsmøde om sparekataloget til regionsrådet Tirsdag den 12. maj Ekstraordinært RMU Onsdag den 13. maj Udsendelse til regionsrådets budgetseminar Torsdag den søndag den 17. maj Kristi Himmelfartsferie Tirsdag den 19. maj Møde mellem RMU og forretningsudvalget om budgetudarbejdelse Onsdag den 20. maj Regionsrådets budgetseminar. Fremlæggelse af sparekatalog. Mandag den 25. maj 2. pinsedag Tirsdag den 9. juni Møde i kredsen bag budgetforlig 2015 om sparekatalog Torsdag den 16. og onsdag den 24. juni 2015. Henholdsvis forretningsudvalget og regionsrådet udmelder de økonomiske rammer for budget 2016 og overslagsårene Fredag den 14. og onsdag den 26. august Henholdsvis forretningsudvalget og regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2016 og overslagsår Onsdag den 2. september Budgetforligsdrøftelser Tirsdag den 22. og onsdag den 30. september Forretningsudvalg og regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2016 og overslagsår Ændringer: Direktionsmøde den 11. maj Udsendelse til rr den 13 (tidligere fremgået som den 12.) Hospitalsenheden VEST ▪

20 Spareplan i høring Spareplan 2015 – 2019 sendes i høring i perioden – kl ! Høringsparterne er: MED-systemet (RMU og alle HMU’er, der involverer relevante LMU’er) de lægefaglige specialeråd, Det Regionale Sygeplejeplejefaglige råd, Det ergo- og fysioterapeutfaglige råd, Sundhedsbrugerrådet Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet Kommunerne De faglige organisationer Sundhedsstyrelsen Herudover er der mulighed for, at sende høringssvar til: Hospitalsenheden VEST ▪

21 Personalemæssige konsekvenser
Hvad skyldes differencen? Du når frem til, at der på bundstreg står ca 128. I deres sidste tabel 6 står 118,3. Jeg vil foreslå, at jeg svarer Per (og Ole) som neden for. Inden jeg trykker på send knappen, så lige et enkelt spørgsmål: Personalemæssige konsekvenser Regionens skøn over reduktioner: Fra 565 i 2016 til 807 i 2019 3 slags konsekvenser for Hospitalsenheden Vest: Direkte reduktioner (ca. 75) (akutklinikker, akutbiler, ortopædkirurgi, nefrologi, KBA, røntgen, diætister og Staben) 2. Dem der bliver flyttet (ca. 75) (Patologi, Neurorehabilitering, mamma og KIA) 3. Grønthøster (ca. 75) - Regel Hospitalsenheden VEST ▪

22 Spillereglerne…. Dem vi kender Ansættelsesstop er iværksat
Hospitalsenheden VEST ▪


Download ppt "V. hospitalsledelsen, HEV"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google