Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kognitiv undervisning ifm. Projekt Bæltefrit Center 2017

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kognitiv undervisning ifm. Projekt Bæltefrit Center 2017"— Præsentationens transcript:

1 Kognitiv undervisning ifm. Projekt Bæltefrit Center 2017
Psykolog Anne Wennecke Kellner Psykolog Paul Georges de Visme Psykiatrisk Center Ballerup onsdag den 6. maj 2015

2 Projekt Bæltefrit Center 2015-2017
Undervisning og supervision i den kognitive adfærdsmetode – en af indsatserne mhp. nedbringelse af tvang. Undervisning og supervision finder sted på PCB’s matrikel. Tværfaglig indsats. Ca. 350 medarbejdere skal uddannes fordelt på centerets forskellige afsnit. Der er såvel almene som udvidede hold. Første prioritet er de lukkede, intensive afsnit 2,4,6.

3 Anne & Paul Ansvarlige for udvikling af uddannelsens struktur, rammer og indhold. Ansvarlige for afvikling af undervisning og supervision. Vi er begge: Autoriserede kliniske psykologer. Specialister i kognitiv adfærdsterapi. Efteruddannet i DAT og mindfulness. Besidder bred erfaring udi såvel undervisning som supervision.

4 Almene hold Omfang: Intro: 2 hele dages undervisning
Hoveduddannelse: 5 dages kombineret undervisning og casebaseret supervision Afslutning: 1 hel dags undervisning I alt: 8 hele dages undervisning og supervision

5 Udvidede hold Omfang: Intro: 2 hele dages undervisning
Hoveduddannelse: 7 dages kombineret undervisning og casebaseret supervision Afslutning: 1 hel dags undervisning I alt: 10 hele dages undervisning og supervision

6 Uddannelsesplan 2015

7 Uddannelsesplan 2016

8 Uddannelsesplan 2017

9 Effektmåling Effektmålingen foretages før første og efter sidste workshop Suppleres med evalueringsskema samt kvalitativ evaluering Effektmålingen består af et spørgeskema med 55 spørgsmål, heraf: Demografiske og arbejdsmæssige oplysninger – 6 spørgsmål Psykoterapeutiske kompetencer og erfaringer – 7 spørgsmål Kognitiv videnstest – 24 spørgsmål, inkl.:

10 Effektmåling (3) Skala for oplevet stress (Perceived Stress Scale; PSS-10) – 10 spørgsmål The Brief Index of Affective Job Satisfaction (BIAJS) – 8 spørgsmål, inkl.: Jeg oplever ægte nydelse i mit arbejde De fleste dage er jeg entusiastisk omkring mit arbejde Jeg oplever, at jeg løser mine arbejdsopgaver tilfredsstillende

11 Indhold almene hold (1) Modul 1 (fuld dags undervisning):
Intro til kognitiv metode Kognitive grundmodeller Sokratisk dialog Modul 2 (fuld dags undervisning): Følelser, deres funktion og problemer Allianceopbygning Adfærdsterapeutiske principper i miljøet Indledning Følelser, deres funktion og problemer Følelser og deres funktion Følelsesregulering Validering Allianceopbygning Fællesfaktorer i behandlingsarbejdet At opbygge en kognitiv alliance Den gode samtale Adfærdsterapeutiske principper i miljøet Intro til adfærdslovene Klassisk og operant betingning

12 Indhold almene hold (2) Modul 3 (½ dags undervisning + ½ dags supervision): Vredeshåndtering – a.m. Ray Novaco Modul 4 (½ dags undervisning + ½ dags supervision): Konflikthåndtering/low arousal – a.m. A. McDonnell Modul 5 (undervisning/supervision): Kædeanalyse – a.m. Marsha Linehan Overføring og modoverføring i mødet med pt. Avanceret sokratisk dialog Andrew McDonnell

13 Indhold almene hold (3) Modul 6 (undervisning/supervision):
Forvrængninger og omstrukturering Kognitive modeller og redskaber ifm. misbrug Modul 7 (undervisning/supervision): Kognitive modeller og redskaber for personlighedsforstyrrelser Modul 8 (fuld dags undervisning): Kognitive modeller og redskaber for skizofreni/psykose Effektmåling og evaluering Forvrængninger og omstrukturering (NAT/tilladende tanker)

14 Indhold udvidet hold (1)
Modul 1 (1½ dages undervisning + ½ dags supervision): Intro til kognitiv metode, grundmodeller, sokratisk dialog Følelser, alliancebygning, adfærdslovene i miljøet Modul 2 (1½ dages undervisning + ½ dags supervision): Mål, NAT, forvrængninger, low arousal KAT ved depression og bipolar lidelse Indledning Følelser, deres funktion og problemer Følelser og deres funktion Følelsesregulering Validering Allianceopbygning Fællesfaktorer i behandlingsarbejdet At opbygge en kognitiv alliance Den gode samtale Adfærdsterapeutiske principper i miljøet Intro til adfærdslovene Klassisk og operant betingning

15 Indhold udvidet hold (2)
Modul 3 (1½ dages undervisning + ½ dags supervision): Vredeshåndtering, avanceret sokratisk dialog KAT ved angst og OCD Modul 2 (1½ dages undervisning + ½ dags supervision): Leveregler/skemata, KAT ved misbrug KAT ved skizofreni og personlighedsforstyrrelser DAT, 3. bølge KAT, traume/PTSD Selvrefleksion Indledning Følelser, deres funktion og problemer Følelser og deres funktion Følelsesregulering Validering Allianceopbygning Fællesfaktorer i behandlingsarbejdet At opbygge en kognitiv alliance Den gode samtale Adfærdsterapeutiske principper i miljøet Intro til adfærdslovene Klassisk og operant betingning

16 Hvad mangler vi at have med?
Med jeres erfaring fra lukkede og åbne afsnit: Hvad har personalet brug for fra den kognitive værktøjskasse?


Download ppt "Kognitiv undervisning ifm. Projekt Bæltefrit Center 2017"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google