Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beskrivelsesteknikker Udviklingsmodeller og metoder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beskrivelsesteknikker Udviklingsmodeller og metoder"— Præsentationens transcript:

1 Beskrivelsesteknikker Udviklingsmodeller og metoder
Metodekarakteristik Beskrivelsesteknikker Udviklingsmodeller og metoder  Astrid Lumbye 2002 Objektorienteret systemudvikling

2 Karakteristik af beskrivelsesteknikker
En beskrivelsesteknik kan karakteriseres som formelt eller uformelt defineret mange eller få krav til brugen (rigor) En beskrivelsesteknik har en type analog ikonisk symbolsk skabelonisk BEMÆRK EA omtaler ikke skabeloniske - det er en udvidelse af apparatet som jeg har lavet (og belæg for) da de øvrige kategorier ikke dækker lige præcis det at en beskrivelesteknik også kan være formelt opbygget tekst, bare sig at kategorien baserer sig på ikke offentliggjort speciale Eksempler Diagrammer er formelle og symbolske UC beskrivelser er delvist formelle (variabelt) og skabeloniske Eksempler for uformelle beskrivelser er foranalyserapport, notat om xxx Eksempler på udokumenterede - en mundtlig ordre OSV se EA kap 6 Systemudviklingsteknikker er primært formelle og enten symbolske eller skabeloniske  Astrid Lumbye 2002 Objektorienteret systemudvikling

3 Karakteristik af beskrivelsesteknikker
En formaliseret og symbolsk beskrivelsesteknik er karakteriseret ved hvilke symboler der er tilladt hvilke forbindelser mellem symboler der er tilladt hvilke (tekstuelle)beskrivelser der er knyttet til symbolerne hvordan beskrivelsen kan organiseres for at skabe overblik uden at miste muligheden for at studere detaljer Forklar semantik og syntaks grundigt Dette er en beskrivelsestekniks SYNTAKS - SEMANTIK er hvad ovenstående elementer betyder, dvs. hvordan de skal fortolkes  Astrid Lumbye 2002 Objektorienteret systemudvikling

4 Karakteristik af beskrivelsesteknikker
En skabelonisk beskrivelsesteknik er karakteriseret ved at have en fast skabelon hvilke regler der er for udfyldelsen af samme kan være formel (pseudokode/struktureret sprog eller uformel (naturlig prosa) BEMÆRK EA omtaler ikke skabeloniske - det er en udvidelse af apparatet som jeg har lavet (og belæg for) da de øvrige kategorier ikke dækker lige præcis det at en beskrivelesteknik også kan være formelt opbygget tekst, bare sig at kategorien baserer sig på ikke offentliggjort speciale eksempel UC beskrivelser er delvist formelle (variabelt) og skabeloniske  Astrid Lumbye 2002 Objektorienteret systemudvikling

5 Karakteristik af beskrivelsesteknikker
En beskrivelsesteknik er karakteriseret ved følgende navn formaliseringsgrad (”veldefinerethed”) type bestanddele og forbindelser herimellem antal forskellige regler for deres anvendelse anvendelsen af supplerende tekst et/flere niveauer (hierarkisk) sammenhæng med andre beskrivelsesteknikker BEMÆRK EA omtaler ikke skabeloniske - det er en udvidelse af apparatet som jeg har lavet (og belæg for) da de øvrige kategorier ikke dækker lige præcis det at en beskrivelesteknik også kan være formelt opbygget tekst, bare sig at kategorien baserer sig på ikke offentliggjort speciale Eksempler Diagrammer er formelle og symbolske UC beskrivelser er delvist formelle (variabelt) og skabeloniske Eksempler for uformelle beskrivelser er foranalyserapport, notat om xxx Eksempler på udokumenterede - en mundtlig ordre OSV se EA kap 6  Astrid Lumbye 2002 Objektorienteret systemudvikling

6 Karakteristik af beskrivelsesteknikker
En beskrivelsesteknik har et anvendelsesområde fokusområde i processen (angrebsvinkel/view) målgruppe (systemudviklere, slutbrugere, samarbejdsopgaver) anvendelsesimplikationer hvor let er den at lære hvor let at læse/forstå hvor let at opdele arbejdet hvor let at rette dokumentation hvor let at studere overblik og detalje osv…. BEMÆRK EA omtaler ikke skabeloniske - det er en udvidelse af apparatet som jeg har lavet (og belæg for) da de øvrige kategorier ikke dækker lige præcis det at en beskrivelesteknik også kan være formelt opbygget tekst, bare sig at kategorien baserer sig på ikke offentliggjort speciale Eksempler Diagrammer er formelle og symbolske UC beskrivelser er delvist formelle (variabelt) og skabeloniske Eksempler for uformelle beskrivelser er foranalyserapport, notat om xxx Eksempler på udokumenterede - en mundtlig ordre OSV se EA kap 6 En beskrivelsesteknik kan bruges forskelligt alt efter formålet/hvornår i processen den indgår  Astrid Lumbye 2002 Objektorienteret systemudvikling

7 Eksempel på karakteristik
Består af usecasediagrammer Usecasediagrammering/modeller er en formaliseret symbolsk beskrivelsesteknik usecasebeskrivelser Usecasebeskrivelse er en skabelonisk beskrivelsesteknik der kan være mere eller mindre formaliseret Anvendelsesområde samarbejde med brugere om krav Anvendelseimplikationer stiller få krav til brugere - flere til systemudviklere Beskriver systemets funktionalitet fra brugerens synspunkt  Astrid Lumbye 2002 Objektorienteret systemudvikling

8 Eksempel på karakteristik
Består af aktivitetsdiagrammer aktivitetsdiagrammering/modeller er en formaliseret symbolsk beskrivelsesteknik aktivitetsbeskrivelser aktivitetsbeskrivelse er hvor den anvendes en skabelonisk beskrivelsesteknik der typisk er temmelig formaliseret (algoritmesprog) Anvendelsesområde analyse af algoritmer og kontrollogik Anvendelsesimplikationer stiller krav om abstraktionsevne m.m. Beskriver funktionaliteten med fokus på mulige (program)veje  Astrid Lumbye 2002 Objektorienteret systemudvikling

9 Karakteristika for en udviklingsmodel
Anvendelsesområde produktion <>administration procedurel(rutine) <> sagsbehandling nyudvikling <> gen/videreudvikling dedikerede systemer <> tilretning af standardsystemer BEMÆRK EA omtaler ikke skabeloniske - det er en udvidelse af apparatet som jeg har lavet (og belæg for) da de øvrige kategorier ikke dækker lige præcis det at en beskrivelesteknik også kan være formelt opbygget tekst, bare sig at kategorien baserer sig på ikke offentliggjort speciale Eksempler Diagrammer er formelle og symbolske UC beskrivelser er delvist formelle (variabelt) og skabeloniske Eksempler for uformelle beskrivelser er foranalyserapport, notat om xxx Eksempler på udokumenterede - en mundtlig ordre OSV se EA kap 6 Bemærk disse og efterfølgende karakteristika er pri- mært baseret på evaluering af analyse og design  Astrid Lumbye 2002 Objektorienteret systemudvikling

10 Karakteristika for en udviklingsmodel
Metodetilgangsvinkel angrebsmåde i analysearbejdet (angrebsmåder som defineret tidligere) teknikker velegnet til systemafgrænsning forholdet (sammenhæng) mellem analyse og design skelnen mellem fysiske og logiske modeller sammenhæng mellem projektmodel og systemudviklingsmodel ”capability” for at identificere kilder til og afbilde genstandsområdet (kvalitet i metode til at komme fra virkelighed til system) BEMÆRK EA omtaler ikke skabeloniske - det er en udvidelse af apparatet som jeg har lavet (og belæg for) da de øvrige kategorier ikke dækker lige præcis det at en beskrivelesteknik også kan være formelt opbygget tekst, bare sig at kategorien baserer sig på ikke offentliggjort speciale Eksempler Diagrammer er formelle og symbolske UC beskrivelser er delvist formelle (variabelt) og skabeloniske Eksempler for uformelle beskrivelser er foranalyserapport, notat om xxx Eksempler på udokumenterede - en mundtlig ordre OSV se EA kap 6  Astrid Lumbye 2002 Objektorienteret systemudvikling

11 Karakteristika for en udviklingsmodel
Anvendelseskontekst og forudsætninger for metodeanvendelsen I hvilke situationer er modellen velegnet/er det nemt at tilrette til situationen (problemdefinerings-, løsnings- eller rutinesituation - PSU) Implicit syn på informationssystemet (data versus informationsbehandling) Produkt <> proces Organisationsudvikling <> systemudvikling Harmoniperspektiv <> konfliktperspektiv Håndtering af fremtiden/ændringer af krav BEMÆRK EA omtaler ikke skabeloniske - det er en udvidelse af apparatet som jeg har lavet (og belæg for) da de øvrige kategorier ikke dækker lige præcis det at en beskrivelesteknik også kan være formelt opbygget tekst, bare sig at kategorien baserer sig på ikke offentliggjort speciale Eksempler Diagrammer er formelle og symbolske UC beskrivelser er delvist formelle (variabelt) og skabeloniske Eksempler for uformelle beskrivelser er foranalyserapport, notat om xxx Eksempler på udokumenterede - en mundtlig ordre OSV se EA kap 6  Astrid Lumbye 2002 Objektorienteret systemudvikling

12 Karakteristika for en udviklingsmodel
Kvalifikationskrav og samarbejde i systemudviklingen arbejdsdeling systemudviklere og brugere (brugerdeltagelse) processens rollesyn (kunde, slutbrugere, udviklere - hvem har hvilke ansvar) kvalifikationskrav brugere systemudviklere Kriterier for udvælgelse af brugere BEMÆRK EA omtaler ikke skabeloniske - det er en udvidelse af apparatet som jeg har lavet (og belæg for) da de øvrige kategorier ikke dækker lige præcis det at en beskrivelesteknik også kan være formelt opbygget tekst, bare sig at kategorien baserer sig på ikke offentliggjort speciale Eksempler Diagrammer er formelle og symbolske UC beskrivelser er delvist formelle (variabelt) og skabeloniske Eksempler for uformelle beskrivelser er foranalyserapport, notat om xxx Eksempler på udokumenterede - en mundtlig ordre OSV se EA kap 6 Bemærk disse karakteristika kan ikke forventes at være dækkende - er uddraget fra konkret analyse  Astrid Lumbye 2002 Objektorienteret systemudvikling


Download ppt "Beskrivelsesteknikker Udviklingsmodeller og metoder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google