Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gennemgang af makro-prøve, II

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gennemgang af makro-prøve, II"— Præsentationens transcript:

1 Gennemgang af makro-prøve, II
I øjeblikket føres der en relativt ekspansiv finanspolitik i Danmark. Hvilken type af økonomiske data underbygger denne påstand? Hvilke konsekvenser kan denne politik ifølge teorien få for efterspørgslen, renten, inflationen og beskæftigelsen på kort og lang sigt, når vi tager den nuværende danske økonomiske situation i betragtning? Gentager stedprøven. Eneste nye er ’finanseffekten’ – hvor meget finanspolitikken forventes at påvirke BNP

2 3. Gennemgang af makro-prøve 2
2. Nationalbanken er erklæret modstander af den nuværende ekspansive finanspolitik, fordi dens økonomer vurderer, der ikke er brug for den efterspørgselsstimulans. Hvorfor hæver Nationalbanken så ikke bare renten for herigennem at begrænse efterspørgslen? Den er jo uafhængig.

3 3. Gennemgang af makro-prøve 2
I USA får centralbanken ofte æren for det langvarige økonomiske opsving. Hvilke økonomisk-teoretiske argumenter kan der anføres herfor? Stedprøven…

4 3. Gennemgang af makro-prøve 2
4. I øjeblikket sker der en appreciering af euro og kroner ift. dollar. Hvilke fordele og ulemper er der ifølge økonomisk teori forbundet hermed?

5 3. Gennemgang af makro-prøve 2
5. Hvad er de økonomisk-teoretiske argumenter for, at globaliseringen har betydet, at den økonomiske politik i mindre grad kan styre den danske økonomi end tidligere?

6 3. Gennemgang af makro-prøve 2
Hvad er forskellen på inflation og prisstigninger? Har vi vist uddebateret…

7 3. Gennemgang af makro-prøve 2
7. Når man taler om at undgå inflation, hvad mener man så mere præcist?

8 3. Gennemgang af makro-prøve 2
8. Inflationen i Euroland er i øjeblikket 3,1 %. Hvilke fordele og ulemper er der herved ifølge økonomisk teori? Er det samlet set et problem, og hvad afhænger vurderingen heraf?

9 3. Gennemgang af makro-prøve 2
9. Hvorfor er der en ledighed i dag på ca. 2 % i Danmark? (Hvor stor en del af denne ledighed er konjunkturelt bestemt? Strukturelt? Hvor stor en af ledigheden er søgeledighed?)

10 3. Gennemgang af makro-prøve 2
Hvad bestemmer strukturledighedens størrelse ifølge økonomisk teori? Demografi = arbejdsstyrkens sammensætning Hysteresis = hvor hurtigt og hvor meget undergraves arbejdsevnen af ledighed Strukturforandringer Arbejdsløshedssystemet = dagpenge Skattesystemet = løn efter skat

11 3. Gennemgang af makro-prøve 2
11. Det antages gerne, at en lavkonjunktur kan sænke lønstigningerne. Hvorfor (ifølge økonomisk teori)? Hvorfor sker det ifølge en anden type af økonomisk teori ofte kun i meget begrænset omfang i praksis? (Forklar herunder begrebet ’stive lønninger’).

12 3. Gennemgang af makro-prøve 2
12. Lønstigninger og lønniveauet er i en vis udstrækning et resultat af udbuds- og efterspørgselskræfter. Forklar det bagvedliggende økonomisk-teoretiske ræsonnement (gerne ved hjælp af en graf).

13 3. Gennemgang af makro-prøve 2
13. Men en del af lønnen forklares derimod af institutionelle forhold. Diskuter måder hvorpå, institutionelle forhold påvirker løndannelsen i Danmark.

14 3. Gennemgang af makro-prøve 2
14. Hvordan kan man ifølge økonomisk teori mindske de to vigtigste former for ledighed struktur- og konjunkturledighed? Hvordan kan man mindske søgeledigheden?

15 3. Gennemgang af makro-prøve 2
15. Hvad bestemmer produktionens størrelse på længere sigt ifølge økonomisk teori? Hvilken rolle spiller efterspørgslen på længere sigt ifølge lærebogen? Vækst i kapitalapparatet, arbejdsudbuddet og tekniske forandringer bestemmer udbudets størrelse. Efterspørgslen antages at tilpasse sig udbuddet på længere sigt.

16 3. Gennemgang af makro-prøve 2
16. Hvad betyder ændringer i væksten for konjunkturcyklen? Hvad betyder ændringer i konjunkturen for væksten?

17 3. Gennemgang af makro-prøve 2
17. Det argumenteres ofte, at en af fordelene ved en høj vækst er, at det gør det politisk set lettere at omfordele goderne. Forklar hvorfor.

18 3. Gennemgang af makro-prøve 2
Hvilke årsager er der til teknologisk forandring ifølge lærebogen? Ændringer i relative priser => innovation [innovation => ændring i relative priser?]. Men også FoU, learning by doing og vidensspredning.

19 3. Gennemgang af makro-prøve 2
19. Forklar begreberne konstant, aftagende og stigende skalaafkast. Hvorfor er stigende skalaafkast central i forbindelse med de fordele, man forbinder med Det Indre Marked?

20 3. Gennemgang af makro-prøve 2
20. Forklar teorien om de komparative fordele. Diskuter teoriens relevans ift. at forklare udviklingen i handlen i EU.

21 3. Gennemgang af makro-prøve 2
21. Hvad er intra-industriel handel, og hvordan kan man forklare, at denne type af handel er så udbredt i EU?

22 3. Gennemgang af makro-prøve 2
22. Forklar følgende udsagn: ’Det markant forringede bytteforhold førte efter et par år til en markant forbedring af handelsbalancen’. Hvad er den sandsynlige årsag til forringelsen?

23 3. Gennemgang af makro-prøve 2
23. Nævn tre fordele ved frihandel for den enkelte forbruger. Nævn nogen mulige ulemper for forbrugeren som lønmodtager.

24 3. Gennemgang af makro-prøve 2
24. Vis v.hj.a. en figur konsekvenserne ved at indføre og fjerne en told eller importbegrænsning (p. 621). Forklar med udgangspunkt i figuren, hvorfor EU opretholder en række handelsbegrænsninger udadtil. Det kaldes også trade diversion – hvorfor?

25 3. Gennemgang af makro-prøve 2
25. Hvad er de økonomisk-teoretiske argumenter for, at WTO tillader toldunioner? Hvad er de økonomisk- teoretiske argumenter for at afskaffe toldunioner? Hvordan kan man økonomisk-teoretisk forklare, at det er vanskeligt at afskaffe dem?

26 3. Gennemgang af makro-prøve 2
26. Hvis et land prøver at tænke og handle fremadrettet – hvad er så vigtigst: industriens størrelse, eller hvordan den er sammensat (erhvervsstrukturen), og hvad afhænger svaret herpå af? Erhvervsstruktur = den andel forskellige erhverv udgør af økonomien. Her er det vigtigt at skelne mellem kort og lang sigt. På kort sigt vil en stor industri = stor eksport. Men hvis den er ’forkert’ sammensat => lille eksport på længere sigt.

27 3. Gennemgang af makro-prøve 2
Forklar sammenhængen mellem udviklingen i udbud, efterspørgsel og erhvervsstruktur. Erhvervstrukturen bestemmer udbuddets sammensætning på kort sigt. På længere sigt fører skift i efterspørgslen til skift i udbuddet og dermed erhvervsstrukturen. (Hvordan harmonerer det med LRAS?)

28 3. Gennemgang af makro-prøve 2
28. Hvad ville der ske med et lands økonomi, hvis ikke erhvervsstrukturen ændrede sig løbende? Hvorfor er det usandsynligt med en ’konstant’ erhvervsstruktur?

29 3. Gennemgang af makro-prøve 2
29. Forklar produktivitetsudviklingens betydning for konkurrenceevnen, reallønnen og erhvervsstrukturen.

30 3. Gennemgang af makro-prøve 2
30. Hvilke argumenter er der for og imod konkurrencepolitik i Danmark? Er argumenterne de samme for EU set som et hele?


Download ppt "Gennemgang af makro-prøve, II"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google