Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskudsvarme John Tang, Dansk Fjernvarme.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskudsvarme John Tang, Dansk Fjernvarme."— Præsentationens transcript:

1 Overskudsvarme John Tang, Dansk Fjernvarme

2 overskudsvarme Hvad er overskudsvarme
Genindvundet varme fra produktions processer – energien genindvindes til varme. Hvad er ikke overskudsvarme: Udnyttelse af røggas – primær energi der kunne udnyttes bedre Kondensat fra dampsystemer Samproduktion af køling og varme – Der er her en afgiftsmæssig gråzone Om varme er overskudsvarme er ofte forbundet med afgiftsregler

3 Hvor kommer overskudsvarme fra
Processer: Tørring Afkøling Inddampning Smeltning Brænding (Kalcinering, ristning mv.) Forsyning Køling Trykluft Ventilation Spildevand

4 overskudsvarme Afgifter
Overskudsvarmeafgift pålægges kilder hvor det primære brændsel godtgøres afgifter for proces (Kul, olie, gas, affald, elektricitet) Overskudsvarme på basis af kilder uden afgifter pålægges ikke afgifter (Halm, Flis, Sol, mv) Hvis afgifts godtgjort overskudsvarme udnyttes til fjernvarme = overkudsvarmeafgift. Afgiftssatsen er 33 % af vederlaget, dvs. betales der 200 kr./MWh for varmen, så skal Staten have de 66 kr./MWh. Hvis overskudsvarmen udnyttes til eget forbrug gælder særlige regler og faste afgifter (Næste slide). Hvis der skal indsættes varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme særlige regler – (Se senere) Ved luft/luft genindvinding til rumvarme 2 x elafgift elforbrug ventilator

5 Satser udnyttelse overskudsvarme

6 Overskudsvarme – internt brug

7 Varmepumpe udnyttes til nyttiggørelse
Afgift overskudsvarme fra proces: Vederlag x 33 % Afgift overskudsvarme nedsat afgift: Vederlag x 3 % x (COP-3)/COP

8 Overskudsvarme COP Virksomhed ejer varmepumpe Og sælger varme
Fordamper Kondensator Kompressor Varmepumpe Ekspansion Returløb Vederlag stort Fremløb Virksomhed ejer varmepumpe Og sælger varme Fjernvarmeværk køber varmt vand

9 Overskudsvarme COP Virksomhed sælger lunken vand
Fordamper Kondensator Kompressor Varmepumpe Ekspansion Vederlag lille eller mindre Returløb Fremløb Virksomhed sælger lunken vand Fjernvarmeværk ejer varmepumpe Og køber lunken vand

10 Overskudsvarme Problemstillinger afgift varmepumpe der samproducerer varme og kulde: Tilhører afgift kuldesiden – Fuld afgift/nedsat afgift Tilhører afgift varmesiden – nedsat afgift Deling af afgift mellem kulde og varme (Pro rata) – nedsat afgift

11 Afgift kulde Nedsat afgift
Levering af køling COP varme 3,5 Kølepris lig elafgifter som fradrages på nær minimumssats Kr/MWh-varme Afgift Kulde Fuld afgift Afgift kulde Nedsat afgift Afgift varme Nedsat afgift Afgift deles Pris lev. køling 351 152 63 Pris overskudsvarme 150 Omkostning fjernvarme 350 458 413 Indtjening virksomhed 99 142 143

12 Afgift kulde Nedsat afgift
Levering af køling COP varme 3,5 Kølepris lig elafgifter som fradrages på nær minimumssats Værdi virksomhed opstår ved besparelser til køling Kr/MWh-varme Afgift Kulde Fuld afgift Afgift kulde Nedsat afgift Afgift varme Nedsat afgift Afgift deles Pris lev. køling 351 152 63 Pris overskudsvarme Omkostning fjernvarme 200 308 263 Indtjening virksomhed -1

13 Overskudsvarme COP Selskab sælger Virksomhed køber køling
Vederlag: Ingen COP Fordamper Kondensator Kompressor Varmepumpe Ekspansion Køb køling: Normal pris Returløb Køb fjernvarme: Normal pris Fremløb Selskab sælger varme og køl samt køber varme fra virksomhed Virksomhed køber køling og returnerer varme Fjernvarmeværk Modtager varme

14 Overskudsvarme Gode råd:
Bindende svar fra SKAT – uanset hvilke model der anvendes Høj tilslutningspris til elnettet kan undgås, såfremt der er afbrydelighed. Undersøg om elselskab vil medvirke til lavere tariffer, såfremt varmepumpe er afbrydelig Nettoafregning såfremt virksomhed har kraftvarme


Download ppt "Overskudsvarme John Tang, Dansk Fjernvarme."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google