Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny medarbejder I Klynge A 16

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny medarbejder I Klynge A 16"— Præsentationens transcript:

1 Ny medarbejder I Klynge A 16
Velkommen som ny medarbejder I klynge A 16. På de følgende sider finder du information, som vi håber vil hjælpe dig her i den første tid.

2 Dit mødeskema Inden du begynder i klyngen, kontakter din pædagogiske leder dig, så I sammen kan se på dit mødeskema. Har du særlige ønsker, prøver vi at imødekomme dem. Du skal dog være indstillet på at kunne arbejde i hele åbningstiden, så du vil have både åbne- og lukkevagter uanset dit ugentlige timeantal.

3 Ansættelsesbrev Københavns kommunes løn og personalekontor udarbejder dit ansættelsesbrev, og sender det til dig elektronisk.

4 Nøgler og alarm Den første uge vil din pædagogiske leder sørge for, at du får udleveret nøgler og alarmkoder.

5 Personaleintra Hvordan logger jeg på personaleintra?
Du kan logge på personaleintra fra vores hjemmeside. Spørg din pædagogiske leder eller en kollega, hvordan du kommer på.

6 Personaleintra Hvilken information finder jeg på personaleintra?
Læreplan Personalehåndbog Information om dagens gang

7 Sygdom Hvis du bliver syg
Hvis du bliver syg, skal du ringe til din pædagogiske leder kl. 7 om morgenen og sygemelde dig. Derefter ringer du til institutionen og gør det samme. Når du skal raskmelde dig, ringer du til institutionen inden kl. 12 dagen inden, du vender tilbage på arbejdet. Er du syg fredag, skal du ringe inden kl. 12 og fortælle om du kommer på arbejde mandag.

8 Løn Hvis der er fejl I din løn
Hvis du oplever problemer med din lønseddel, dit ferieregnskab eller lignende, skal du kontakte Koncernservice på tlf

9 Ferie Når du skal holde ferie
Når du planlægger ferie, skal du først aftale det med dine kolleger på stuen/ dit team. Derefter skriver du det i feriebogen på kontoret. Din pædagogiske leder skal give sin endelige godkendelse, inden du kan gå på ferie.

10 Klynge A 16 Overblik over Klyngen
Klynge A 16 består af flere enheder som indgår i et forpligtende samarbejde. Alle enheder arbejder med udgangspunkt i de samme pædagogiske principper og en fælles læreplan.

11 Ledelsesstruktur Klyngelederen har det overordnede ansvar for pædagogikken, administrationen, økonomien og personaleledelsen i hele klyngen. De pædagogiske ledere i enhederne refererer direkte til klyngelederen.

12 Ledelsesstruktur De pædagogiske ledere varetager den daglige og faglige ledelse af enhederne. Hele ledelsesteamet mødes fast en gang om ugen. Har du et spørgsmål, og er din egen faglige leder ikke tilstede, så kontakt en af de andre fra ledelsesteamet. Tlf. nr og mailadresser finder du på kontoret.

13 Dagens gang På personaleintra finder du en beskrivelse af dagens gang.
Her kan du læse om de daglige aktiviteter og om, hvem der gør hvad og hvornår. Aktiviteter og dagsrytme kan godt variere lidt fra enhed til enhed.

14 Mødefora Personalemøder
Vi har forskellige typer af personalemøder med forskellige beslutningskompetencer: Personalemøder, torsdagsmøder, stuemøder m.fl. Du kan læse mere om de forskellige mødefora på personaleintra. Møder, der ikke ligger i arbejdstiden, trækkes fra din ugentlige arbejdstid.

15 Mødefora Punkt på dagsordenen
Ønsker du at få et punkt på dagsordenen, så henvend dig til din pædagogiske leder, klyngelederen eller medarbejderudvalget.

16 Personalepolitik Klyngens medarbejderudvalg har udviklet en række personalepolitiske retningslinier bla. i forhold til vores arbejdsmiljø. Disse revideres af medarbejderudvalget en gang om året. Alle har mulighed for at komme med input.

17 Personalepolitik Mht. til vores personalepolitiske retningslinier forventer vi, at du løbende holder dig opdateret. Du kan finde dem i en mappe på kontoret og på personaleintra.

18 Pædagogiske principper
I klyngen arbejder vi med fælles pædagogiske principper. Alle enheder arbejder således med det samme fokus, men med metode og aktivitetsfrihed. Du kan læse mere om vores pædagogiske principper på personaleintra.

19 Læreplan I klyngen har vi en fælles læreplan. Her kan du læse om, hvordan vi i hverdagen konkret arbejder med at støtte børnenes udvikling og læring. Læreplanen bliver evalueret og revideret hvert andet år. Vi forventer at du læser og holder dig opdateret, på både læreplanen og de pædagogiske principper. Du kan læse mere på personaleintra.

20 Tavshedspligt Som ansat i Kønbenhavns kommune har du tavshedspligt.
Dvs. at du ved din ansættelse skriver under på, at du ikke vil videregive personlig information, som vedrører børnene eller deres familier.

21 Tavshedspligt Tavshedspligten gælder også efter du forlader dit arbejde i Københavns Kommune. Du kan læse mere om tavshedspligt på Københavs kommunes hjemmeside.

22 Socialrådgiverordningen
Klyngen har tilknyttet to faste socialrådgivere, som kan sparre, supervisere og rådgive i socialfaglige spørgsmål. Teamet yder også gratis, anonym rådgivning til forældre, som ønsker denne hjælp. På kontoret og i vindfanget hænger der pjecer, som beskriver ordningen nærmere.

23 Ressourceteamet Hvad er ressourceteamet?
Klyngen har et ressourseteam som behandler bekymringer eller refleksioner over børn, forældersamarbejdet eller generelle pædagogiske problemstillinger.

24 Ressourceteamet Hvem er med i ressourceteamet?
Ressourceteamet består af en psykolog, en socialrådgiver, en talepædagog, en sundhedsplejeske, en pædagogisk konsulent, en integrationsmedarbejder og ledelsen.

25 Ressourceteamet Hvad gør jeg hvis jeg er bekymret for et barn?
Hvis du er bekymret for et barn, skal du sende et skema med dine iagttagelser og en beskrivelse af sagen til din klyngeleder. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din nærmeste leder, som også vil kunne fortælle dig, hvornår det næste møde finder sted.

26 Følordning Følordning
Ledelses- og medarbejderudvalget arbejder i øjeblikket på at etablere en følordning for nye medarbejdere. Har du som ny medarbejder gode ideer til indholdet i følordningen, er du velkommen til at kontakte din pædagogiske leder.

27 Velkommen Vi glæder os til at se dig, Bedste hilsner fra
Ledelse og medarbejdere I Klynge A 16

28 Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Heidi Karina Stephensen, Klyngeleder: tlf: Jacob Kruse, Pædagogiskleder i Det Lille Univers: tlf: Sisse Bredahl Skovboel, Pædagogiskleder i Himmelrummet: tlf: Linda Charlotte Børger, Pædagogiskleder i Jorden Rundt: tlf:


Download ppt "Ny medarbejder I Klynge A 16"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google