Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til tilgængelighed og tilgængeligt webdesign lbc/24.1.2011/2.4.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til tilgængelighed og tilgængeligt webdesign lbc/24.1.2011/2.4."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til tilgængelighed og tilgængeligt webdesign lbc/24.1.2011/2.4

2 Tilgængeligt Webdesign ”Web’ens styrke ligger i, at den er universel. Det er helt grundlæggende, at alle mennesker — uanset funktionsnedsættelser — har adgang” Tim Berners-Lee Opfinder af WWW, direktør for W3C Tilgængelighed er et spørgsmål om at give flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige browser-teknologier adgang til web-baseret information

3 Op imod 25% af alle brugere oplever problemer med tilgængeligheden

4 Problemets omfang Mennesker er meget forskellige, og de anvender web’en forskelligt –Mangler sanser eller motorik –Mange (ca 15%) er læsesvage, ordblinde, blinde, svagsynede, hjerneskadede,... –Mange (ca 10%) Anvender en anden platform (kompenserende hjælpemidler, Macintosh, ingen mus, PDA, SmartPhone, mobiltelefon,...) –Mere end 1.500 browsere og browser-versioner i omløb I Danmark har op mod 1 mio mennesker problemer med utilgængelighed Problemet bliver større når web’en skal være sikkerhedsnet

5 Det officielle fokus 1.Tilgængelighed af hensyn til mennesker med en række handicaps: –Syn, hørelse, bevægelse, tale, kognition, sprog, læring, neurologiske –Kombinationer af disse 2.Tilgængelighed af hensyn til ældre mennesker med aldersbetingede behov 3.Tilgængelighed af hensyn til brugere i al almindelighed

6 Det handler om mennesker

7 Susan er svagsynet http://www.youtube.com/watch?v=kIDFKaezcHg

8 Rolf er ordblind http://www.youtube.com/watch?v=PDJm-ydAOcY

9 Status MeAC 2007 –5,3% af offentlige netsteder –0% af private netsteder Danmark ligger ikke øverst Lovkrav giver generelt lidt mere fokus og lidt bedre resultater

10 Status – Seneste undersøgelser Nationale kortlægninger 2006, 2008, 2010 20082010 Godt tilgængeligt0%6% Jævn tilgængeligt6%42% Mangelfuld tilgængeligt70%44% Dårligt tilgængeligt24%8%

11 Status – Seneste undersøgelser eHandelkortlægning 2010 2010 Godt tilgængeligt4% (1) Jævn tilgængeligt12% (3) Mangelfuld tilgængeligt62% (16) Dårligt tilgængeligt23% (6)

12 Danske projekter

13

14 Tilgængelighed er et krav Danske beslutninger Åbne standarder incl. tilgængelighed obligatorisk (2008)Åbne standarder incl. tilgængelighed obligatorisk FN FN’s handicapkonvention om handicappedes rettigheder (2009)FN’s handicapkonvention

15 Obligatoriske standarder

16 Retningslinjer og prioriteter Internationale retningslinjer fra World Wide Web Consortium (W3C) –Web Accessibility Initiative (WAI) –Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) –Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG) –User Agents Accessibility Guidelines (UAAG) Brugeren oplever tilgængelighed UAAG Browsere, Media players ATAG Redigerings- værktøjer, editors, CMS WCAG Indhold, struktur, layout, interaktion

17 Retningslinjer og prioriteter W3C prioriteter og overholdelse –Prioritet 1 – Skal overholdes (niveau A) –Prioritet 2 – Bør overholdes (niveau AA) –Prioritet 3 – Kan overholdes (niveau AAA) Niveau AA (prioritet 1 og 2) er minimum; niveau AAA er ikke altid realistisk EU anvender ligeledes W3C/WCAG http://www.wcag20.dk/wcag20-da/

18 4 principper for tilgængelighed 1.Opfattelig (perceivable) – information og brugergrænseflader skal præsenteres for brugere på måder, som de kan opfatte 2.Anvendelig (operable) – brugergrænsefladen og navigationen skal være anvendelig 3.Forståelig (understandable) – information og brugergrænsefladen skal være forståelig 4.Robust (robust) – indholdet skal være tilstrækkelig robust til at det kan præsenteres pålideligt på en bred vifte af bruger agenter, herunder kompenserende teknologier

19 Retningslinjer og prioriteter 2 Ikke-W3C retningslinjer –Ikke-W3C teknologier Indhold fra eksempelvis Microsoft (Office), Adobe (PDF, Flash), Open Office, andre Hvis utilgængelige, så skal findes tilgængelige alternativer Dokumenterne skal følge retningslinjerne for det pågældende format Leverandører er på vej med WCAG 2 supplement til sikring af tilgængeligheden til fx Word og PDF

20 Hvorfor utilgængelighed? Uvidenhed –Forudsætter, at alle er som os selv –Anvender en top-1/top-2 browser –Har den samme opfattelse af ”intuitivt” Arrogante designere –Vi prioriterer ”lækkert” design og teknologi over tilgængelighed og brugervenlighed –Kan læse 7½pt grå på lys grå baggrund Misforståelser –Vi tror, at tilgængelighed og design udelukker hinanden

21 Type af problemer (Web) Nogle problemer skabes af systemerne og af udviklerne –Fx tabel-layout, HTML-fejl, linktekster/URL- genbrug, scripts, … Andre skabes af designerne –Fx ringe kontrast, små bogstaver, dårlig navigation, … Atter andre problemer skabes af redaktørerne –Fx dokumentproduktion, copy/paste fra Word, billeder uden ALT, uforståeligt sprog

22 Type af problemer (dokumenter) Nogle problemer skabes af systemerne –Fx utilgængelige auto-generede dokumenter, dårlige skabeloner, forkerte pdf værktøjer, … –Manglende skabeloner Andre problemer skabes af medarbejdere –Fx forkert anvendelse af skabeloner og værktøjer, uheldig publiseringspraksis Atter andre skabes af eksterne leverandører af dokumenter –Konsulenter, grafikere, … –Syndikerede dokumenter, …

23 Tilgængelighed Top Tre (Web) 1.Navigation ved hjælp af tastaturet 2.Sammenhørende elementer er knyttet sammen 3.Alt ikke-tekstligt indhold er forsynet med alternativ tekstlig beskrivelse

24 Tilgængelighed Top Tre (dok) 1.Velstrukturerede dokumenter 2.Korrekt opmærkning –Adskillelse af præsentation og indhold/struktur –Opmærkning af struktur –Opmærkning af sprog 3.Tekstlige alternativer til illustrationer 4.Meningsfuld læserækkefølge

25 Hvordan sikrer man ikke tilgængelighed? Eksempler fra virkeligheden Tror på, at det sker af sig selv Satser på ildsjæle i organisationen Nøjes med at skrive det i kravspecifikationen Får en blind til at teste Tror på leverandørerne Tror på, at man kan teste sig selv

26 Hvordan sikrer man tilgængeligheden? Tilgængelighed kræver en strategisk beslutning Tilgængelighed kræver prioritering Tilgængelighed forudsætter en politik Sikring af tilgængelighed er en proces Retningslinjer Tilgængelig løsning Definer standarder Implementer/køb i overensstemmelse med standarder Test i overensstemmelse med standarder Ledelse Uddannelse

27 Automatisk validering? Kan anvendes til at finde fejl Kan ikke anvendes til at godtgøre tilgængelighed –Indiskutable brud –Mulige brud, som forudsætter manual validering –Mulige brud, som kræver fortolkning

28 Spørgsmål, kommentarer ?!


Download ppt "Introduktion til tilgængelighed og tilgængeligt webdesign lbc/24.1.2011/2.4."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google