Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forsøg med handelsgødning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forsøg med handelsgødning"— Præsentationens transcript:

1 Forsøg med handelsgødning
Landskonsulent Leif Knudsen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 Afprøvning af kvælstofgødninger
4 fs. i vinterhvede 2005 Kvæl-stof niveau I fht. til NS 24-6 ad 2 gange Type Protein pct. Merud-bytte, hkg/ha ENTEC 26-14 (én gang marts) 150 N -0,2 Sulfammo 30-8 (udspredt maj) -1,4 200 N -0,5 -1,7 Oversigten s

3 Kalium i områder med lavt kaliumtal
6 forsøg Oversigten s. 190

4 Forsøg med halmaske Indhold i halmasken: 68 pct. tørstof
Indhold pr. ton tørstof 140 kg heraf 27 kg vandopløselig K 19 kg totalfosfor heraf 4,7 kg citratopl. P

5 Forsøg med halmaske Kg P, kg/ha Kg K, Halm-aske 2004, t/ha
Fs. 1 (Vår-byg) Fs. 2 (Vår-byg) Fs. 3 (Vin-ter-raps) Kt. efter høst 2005 3,5 11,6 6,0 1. 25,0 49,7 261 3. 22 50 5,3 2,0 101 5. 3,2 4,9 -2,2 168 LSD ns. Oversigten s. 191

6 Uden mangan i efteråret
Med udsprøjtning af mangan i efteråret

7 Oversigten s. 193

8 Manganfølsomhed hos sorter:
Ingen forskel målt mellem vinterhvedesorter (2 fs., s. 194) Mindst merudbytte i vårbyg for mangansprøjtning er målt i sorten Hydrogen (3 fs og 1 fs. 2004, s. 192)

9 (Uddrag) Oversigten s. 194

10 Andre forsøg med mangan:
Afprøvning af DDP-mangan i vintersæd har givet samme merudbytter som mangansulfat (s. 194) Manganberigelse af udsæd skal ske ved udprøjtning af mangan på fremavlsarealet efter blomstring (s. 196) Kun én sprøjtning med mangan om foråret har været nødvendigt i vinterbyg (s. 195)

11 Oversigten s. 197

12 Resultater fra 2 projektmarker med husdyrgødning
Mark uden husdyrgødning Mark med husdyrgdødning Plante-vægt g/m2 Var. koeff. pct. Ubehandlet 398 72 204 44 Mangansulfat 714 68 506 49 Oversigten s. 201

13 Oversigten s. 200

14 Konklusion af 2 års resultater fra 2 projektmarker:
Meget kraftig manganmangel i begge marker Stor variation i manganmangel indenfor marken Begrænset variation i tekstur indenfor marken Ingen korrelation mellem mangel og tekstur og humus Ingen korrelation med fosfortal Korrelation med reaktionstal Korrelation mellem manganindhold i jord og planter Oversigten s. 197

15 76,3 77,9 Oversigten s. 202

16 6 forsøg i vinterhvede 2005 pct. Prot. Udb.+ mer-udb., Hkg/ha 1.
1. Ubehandlet 11,7 67,4 2. 1,3 kg kobberoxydchlorid 11,6 -0,2 3. 1,0 l Zintrac 11,8 0,1 4. 2 x 10 kg Epso Microtop -0,9 5. 3 x 0,5 kg Nutrimix -0,6 6. 2 x 10 kg Epso Combitop -1,4 7. 2 x 5 kg mikron.blanding -0,7 LSD ns Oversigten s. 204

17 3 forsøg i vårbyg 2005 Pct. prot. Udb.+ mer-udb., Hkg/ha 1. Ubehandlet
1. Ubehandlet 10,9 62,2 2. 1,3 kg kobberoxydchlorid 11,0 -0,3 3. 1,0 l Zintrac 1,9 -1,7 4. 2 x 10 kg Epso Microtop 10,8 0,0 5. 3 x 0,5 kg Nutrimix -0,7 6. 2 x 10 kg Epso Combitop 0,5 7. 2 x 5 kg mikron.blanding LSD Ns Oversigten s. 204

18 Oversigten s. 223

19 Oversigten s. 223

20 Det jeg ikke gennemgik:
Kvælstofbehovet var lidt lavere end normalt i 2005 sml. med tidligere år Afrapportering af tre års forsøg på 3 marker pr. ejendom mht. behov og normer Positionsbestemt tilførsel af kvælstof har givet ”blandede resultater” Ingen effekt af udbringning af Humic Substances i vinterhvede


Download ppt "Forsøg med handelsgødning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google