Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Opsummering - og eksamen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Opsummering - og eksamen."— Præsentationens transcript:

1 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Opsummering - og eksamen

2 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet 1.Sisse K. Ibsen, Politiken 2.Opsummering, Viktor 3.Tilbagemelding, Pia 4.Eksamensøvelse Plan for i dag

3 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet 1.Hvad var nu pointen med det hele? 2.Udgangspunkt 3.Overvejelser bag formidlingen 4.Hvad har vi til rådighed - praksis Opsummering

4 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Overvejelser bag formidling - samt formidling i praksis Hvorledes formidler man mest hensigtsmæssigt på internettet vha. mulige tekniske, sproglige og multimediale virkemidler. Pointen med kurset

5 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Hvad er formidlingens FORMÅL?Hvad er formidlingens FORMÅL? Hvilke RESSOURCER er der til rådighed?Hvilke RESSOURCER er der til rådighed? Udgangspunkt

6 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Udgangspunkt Formålet kunne overordnet være: - at bibeholde eller forbedre omdømme - etablere et ansigt udadtil - udbredelse af kendskab - etablere en forbedret kundekontakt - osv. osv.…

7 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Udgangspunkt Formålet kunne underordnet være: - at aflaste supportafdelingens arbejde - stramme op på hjemmesidens rod - lægge forskningsresultater online - få kunderne til at anbefale hjemmesiden til andre - osv. osv.…

8 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet GENERALIST-modellen AFSENDER MODTAGER E F INDHOLD Æ INTERNETTET SOM MEDIE

9 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet InteraktivtInteraktivt MultimedieMultimedie UdviklingUdvikling KomplekstKomplekst HypertekstHypertekst Modtagerens dobbeltrolleModtagerens dobbeltrolle http://www.flix.dk/ http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?TemplateID=10725# Internettet som medie Adskillelse i tid og rumAdskillelse i tid og rum RemedieringRemediering MediekonvergensMediekonvergens MediedivergensMediedivergens MediedødMediedød … relevans for case…

10 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Mennesket (homo socius, faber, sapiens, ludens) Præferencer og behov (holdninger forudsætninger, barrierer, lyst, interesser, forståelse. Kategorisering (demografisk, socio-økonomisk, kulturelt) Brugerscenarier Modtagere (målgruppe)

11 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Både hvordan det burde være, og en beskrivelse af hvordan det er – afhængigt af hvad det bruges til: 1)beskrivelse af målgruppen som den er, eller 2)beskrivelse af produktets ideelle anvendelse, eller 3)evt. beskrivelse af en problematisk anvendelse Det vigtige er at der redegøres for brugerscenariets anvendelse og pointe Brugerscenarier Modtagere (målgruppe)

12 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Modtagere (community) "Sociale" genrer på nettet: Debatfora (emnebaserede diskussioner mellem forskellige usere. Deling af viden og egne erfaringer. Mere eller mindre i dialog med folk, der styrer site). Kan være email baseret.Debatfora (emnebaserede diskussioner mellem forskellige usere. Deling af viden og egne erfaringer. Mere eller mindre i dialog med folk, der styrer site). Kan være email baseret. Weblogs (kommunikerer typisk i et "blogcluster", forholder sig til andres blogs,comments-funktion).Weblogs (kommunikerer typisk i et "blogcluster", forholder sig til andres blogs,comments-funktion). Øvrige community sites (indlæg, artikler, email, maillists, weblogs, newsgroups, online spil, chat rooms, videoconferencer, virtuelle rum).Øvrige community sites (indlæg, artikler, email, maillists, weblogs, newsgroups, online spil, chat rooms, videoconferencer, virtuelle rum).

13 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Qvortrup… Afsender-modtager

14 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Afsenderen fortæller / Modtageren fortæller Værdier og identitet knyttes til afsenderen / Fortællinger bruges i forbrugernes identitetsdannelse Én afsender til en masse (modtagere) / En masse afsendere til én modtager (en masse modtagere) Afsender-modtager

15 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Hvad gør brugeren? Vurderer afsenderenVurderer afsenderen Vurderer sig selvVurderer sig selv Vurderer medietVurderer mediet Spiller på sin erfaringSpiller på sin erfaring Afsender-modtager

16 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Taler til både modtagerens fornuft og følelser Kompetence (herunder sikker, konsekvent klar) Karakter (herunder åben, ærlig, velvillig, medmenneskelig, beskeden, humoristisk) Tilstedeværelse (herunder engageret, ægte, nærværende, levende) Troværdighed

17 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet TILLID:RisikoForankringRelation Aktiv (handling) Til: Troværdighed Kompetencer Kompetencer Sikkerhed Sikkerhed Skæbnen osv. Skæbnen osv. Implicerer en modtager TROVÆRDIGHED: Egenskab, beskrivelse Fortolkningsafhængig Kan have slagside (Ole Thyssen) Implicerer ikke nødv. modtager Etos: hvem man er Patos: appel til f ø lelserne Logos: den saglige begrundelse Tillid og troværdighed

18 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet MAYA Most Advanced Yet Acceptable ”Amatørarbejde” - ikke accept ”Traditionel” - accept ”Avanceret” - accept ”Over kill” - ikke accept Overraskelse Mål: at brugeren bliver positivt overrasket  +

19 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet GENERALIST-modellen AFSENDER MODTAGER E F INDHOLD Æ INTERNETTET SOM MEDIE

20 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet FormålFormål KonceptKoncept BrandingBranding VidenViden BrugerinteraktionBrugerinteraktion SprogSprog VærdierVærdier EtosEtos Indhold … relevans for case…

21 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Grafisk designGrafisk design LayoutLayout ÆstetikÆstetik IntegrationIntegration Dynamiske lagDynamiske lag Auditive lagAuditive lag GrænsefladeGrænseflade Genre og stilGenre og stil Æstetik … relevans for case…

22 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet TilgængelighedTilgængelighed HastighedHastighed NavigationNavigation FindbarhedFindbarhed Funktionalitet … relevans for case…

23 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet MorsomMorsom SeriøsSeriøs LidenskabeligLidenskabelig TørTør SlagkraftigSlagkraftig KonservativKonservativ STEMNINGER… … relevans for case… AlsidigAlsidig ”I øjenhøjde””I øjenhøjde” GennemsigtigGennemsigtig FarverigFarverig PædagogiskPædagogisk Osv. osv.…Osv. osv.…

24 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Tekst Sociale genrer Interaktivitet Visualisering Multimedia Tekst, billede og lyd … relevans for case…

25 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Andre repræsentationsformer end teksten kan - illustrere (hvordan fungerer dingenoten) - uddybe (tegning af rute, ekstra forklaring) - supplere (tilføje ekstra mening, ironi, kommentar) - forankre mening (forklare, uddybe) - - forklare det som tekst ikke kan (interaktiv grafik af flodbølge) - - skabe overblik over kompleks information (statistik) Tekst, billede og lyd

26 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Sprog - er et godt medium til at repræsentere et tidsligt forløb (sekvens af begivenheder, handlinger) Billede - er et godt medium til at repræsentere rum (arrangement, ”display”) Tekst, billede og lyd

27 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Det simple er ikke altid det rigtige… Tekst, billede og lyd

28 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet De 10 bud om sproget på internettet (Skrivgodt.dk, kapitel 7) Tekst, billede og lyd 1. 1. Skriv så det passer til situationen 2. 2. Skriv kortfattet og informativt 3. 3. Skriv klart 4. 4. Skriv uformelt 5. 5. Skriv mundtligt 6. Skriv overskueligt 7. Skriv objektivt 8. Skriv konkret 9. Skriv direkte til læseren 10. Skriv korrekt

29 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Fortællinger og metaforer - FANTASI fænger kræver ingen forklaring kan gøre det komplekse simpelt underholde forføre eksemplificere give bruger en lystfyldt (købs)oplevelse gøre noget tørt og kedeligt til noget spændende Få brugeren til at kunne sætte sig ind i sagen Tekst, billede og lyd

30 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Konkretisering – rumligørelse Udtømmende beskrivelse ”Nemt” at gå til - (skanbart) Realistisk Det simple ikoniske - det hurtigt genkendelige, skanbare Det komplekse repræsentative - forankre mening (det er det her sted) - genkendelighed (sådan her ser hun ud) Tekst, billede og lyd

31 Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Orienterer handling og synsretning Fortælle (underlægningsmusik, lyde) Stemningsskabende (skubbe/påvirke betydningsdannelse) Effekt (eksplosion) Branding (genkendelighed/kobling) “feedback” (rigtig/forkert handling - reaktion) For de blinde Repræsentere/identificerere (mandens stemme) tale – lydeffekt - musik Tekst, billede og lyd


Download ppt "Chr. Viktor Rasmussen IT-Universitetet april 2005 Formidling på Nettet Opsummering - og eksamen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google