Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Hvordan udnyttes kvælstof bedst i alm. rajgræs og strandsvingel?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Hvordan udnyttes kvælstof bedst i alm. rajgræs og strandsvingel?"— Præsentationens transcript:

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Hvordan udnyttes kvælstof bedst i alm. rajgræs og strandsvingel? René Gislum, Kristian Kristensen og Birte Boelt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Kvælstofoptagelse gennem efterårsvækstsæsonen  Stimulere tidlig skuddannelse og udvikling  Almindelig rajgræs:  Efterårstilførsel kun nødvendig i begrænset omfang  Strandsvingel:  Danske forsøgsresultaterne viser en positiv effekt  Resultater fra Oregon viser ingen effekt af efterårstilførsel

3 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Kvælstof i efteråret til alm. rajgræs  Markforsøg, 5 lokaliteter ~1500 parceller  Otte sorter  Foder - plæne typer  Tidlige – sene typer  Tre forskellige kvælstofmængder efterår  0, 30 eller 60 kg ha -1  Elleve forskellige kvælstofmængder i foråret  0, 45, 50, 70, 90, 100, 120, 130, 135, 140, 180 kg ha -1  Priser  Frø 7 kr. kg -1, Kvælstof 5,6 kr. kg -1, tilførsel 120 kr. ha -1

4 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Kvælstof i efteråret til alm. rajgræs, resultater Vigtige resultater Statistisk sikker effekt af: kvælstof tilført i foråret vekselvirkning mellem kvælstof tilført i efteråret og i foråret vekselvirkning mellem kvælstof tilført i efteråret og sort udbytte stigning ved højere gennemsnitstemperatur 14 dage før høst stigning i vinterens gennemsnitstemperatur med 1 o C frøudbytte ~100 kg ha -1

5 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Økonomisk optimal kvælstoftilførsel i efteråret til alm. rajgræs, resultater

6 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Kvælstofoptagelse gennem forårssæsonen Lav kvælstofoptagelse Høj kvælstofoptagelse Lav kvælstofoptagelse

7 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Kvælstofoptagelse gennem forårssæsonen STRÆKNINGSFASEN Almindelig rajgræs: Tetraploide typer har større biomasse og større kvælstof- optag sammenlignet med diploide typer Strandsvingel: Efterårstilførsel nødvendigt pga. skuddannelse. Biomasse akkumulering og kvælstofoptag sammenlignelig med tetraploide typer af almindelig rajgræs

8 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Datagrundlag for beregning af økonomisk optimal kvælstofmængde Markforsøg udført ved Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgivning  Almindelig rajgræs (2n) –475 observationer –97 kombinationer  Almindelig rajgræs (4n) –39 observationer –9 kombinationer  Strandsvingel –280 observationer –29 kombinationer

9 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Økonomisk optimal kvælstofmængde (kg ha -1 ) Alm. rajgræs (2 n) Antal observationer 475 Priser på frø9,106,60 N efterår-- N forår163160 N i alt163160

10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Økonomisk optimal kvælstofmængde (kg ha -1 ) Alm. rajgræs (2 n) Alm. rajgræs (4 n) Antal observationer 47539 Priser på frø9,106,607,304,80 N efterår---- N forår163160212204 N i alt163160212204

11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Økonomisk optimal kvælstofmængde (kg ha -1 ) Alm. rajgræs (2 n) Alm. rajgræs (4 n) Strandsvingel Antal observationer 47539280 Priser på frø9,106,607,304,809,106,60 N efterår----6563 N forår163160212204133128 N i alt163160212204198191 145 172

12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Konklusion Alm. rajgræs N-efterår: kun ved plantebestande under optimal eller over optimal eventuelt i enkelte sorter N-forår: kvittere for N….. specielt de tetra-ploide typer Strandsvingel N-efterår: 60 – 90 kg ha -1 N-forår: kvittere for N……

13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Forskningsprogram Frøavl 2005-09 – et nyt spring fremad Emner Kvælstof, forbedret udnyttelse i frøgræsafgrøder. Fruktan, optimering af indlejring gennem efteråret i frøafgrøder. Frøproduktion af græs og kløver, forbedret udnyttelse af de udbyttedannende komponenter. Tidlig identifikation af herbicider med anvendelsesmuligheder i frøafgrøder. Frøkvalitet, forbedret sundhed i grønsagsfrø. DJF Direktoratet for FødevareErhverv Frøavlerne


Download ppt "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning René Gislum Nr 13.1.2 Hvordan udnyttes kvælstof bedst i alm. rajgræs og strandsvingel?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google