Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektledelse IT-projektledelse (SPLS) Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Projektledelse IT-projektledelse (SPLS) Projektledelse og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektledelse IT-projektledelse (SPLS) Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Projektledelse IT-projektledelse (SPLS) Projektledelse og."— Præsentationens transcript:

1 Projektledelse IT-projektledelse (SPLS) Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Projektledelse IT-projektledelse (SPLS) Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Lektion 6 9.marts 2005 Peter Olaf Looms

2 Projektledelse IT-projektledelse (ITP) Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Projektledelse IT-projektledelse (ITP) Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Lektion 6 10. marts 2004 Peter Olaf Looms

3 - 3 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Dagens program ”Risiko” Formiddag 12:00-13:00 Eftermiddag Kort opfølgning på estimering fra lektion 4 (slide #33+39) samt forelæsning om Risiko - del 1 Pause Gruppearbejde - forelæsning - del 2 Pause Gruppearbejde - forelæsning - del 3 FROKOST IT- projektledelse kører m. Claus [Kun for Projektledelse og produktion af digitalt indhold] Efterbehandling af forelæsning; arbejde i grupper

4 - 4 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Forelæsningens indhold Vi ser nærmere på følgende begreber: Risici og trusler - risiko-opfattelser,-tærskler og -kategorier SWOT metoden (simpel indgang til risici) Risikoanalyse Identificering af risici Uvisheder Nyheder Afhængigheder Estimeringaf risici (projektets Eksponering = Sandsynlighed x Betydning) Vurdering Risikohåndtering (planlægning, supervision og monitorering) Risici, projektets størrelse og karakter Vi vil kigge på følgende spørgsmål: Hvordan forebygges risici i små og store projekter? Hvordan håndteres risici når de alligevel opstår - strategier og metoder?

5 - 5 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Læsning Biering-Sørensen kap. 6; Side 185-208 Supplerende læsing: Giddens, Anthony. Runaway world. How globalisation is reshaping our lives kapitel 2. Side 20-35

6 - 6 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Risiko / Risk - definition Loss, injury, danger, hazard, gambling, damage,

7 - 7 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Risiko / Risk - definition

8 - 8 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Udbredelsen af begrebet ”risiko” Risiko som begreb først udbredt i 16. og 17. århundrede Anvendt i forbindelse med opdagelsesrejser i ukendt farvande...

9 - 9 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Risiko Findes i fremtidsorienterede samfund En hændelse som måske vil indtræde og som får konsekvenser... Tvetydigt begreb: negativ ladet, noget som vi håber ikke vil indtræde [På engelsk: RISK ≠ OPPORTUNITY]

10 - 10 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Risiko...også positiv ladet [risiko = spænding, eventyr]

11 - 11 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Risiko - Giddens side 26... External risk Jordskælv Oversvømmelser Epidemier Hungersnød Det er Guds vilje Fatalisme Reaktiv Manufactured risk Drivhuseffekten Syre regn Barsebäck/Chernobyl/ 3 Mile Island Rødvin GMA SARS/Fugleinfluenza Risikovurdering Risikohåndtering Proaktiv

12 - 12 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Penge Tid Kvalitet - Risici for kunden PengeTid Kvalitet

13 Risici fra PLS-DDF undersøgelsen

14 - 14 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Sandsynlighed for at hændelsen indtræder ”likelihood”

15 - 15 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Betydningen af hændelsen, hvis den indtræder ”impact”

16 - 16 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Risikovurdering Risk exposure = likelihood X impact

17 - 17 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms det positive det negative SWOT analysen

18 - 18 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms eksterne forhold interne forhold SWOT analysen

19 - 19 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms det positive det negative eksterne forhold interne forhold SWOT analysen StrengthsWeaknesses OpportunitiesThreats

20 Lad os skifte perspektiv......fra kunde til leverandør

21 - 21 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Risici - en typologi Vi starter igen kl. 10:30 1.Uvisheder - noget vi ikke ved 2.Nyheder - noget vi ikke har prøvet før 3.Afhængigheder - noget i projektet, som afhænger af noget andet (fx uden for projektet)PengeTid Kvalitet

22 - 22 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Opgave 5 - klassificér problemerne 1.Uvisheder 2. Nyheder 3. AfhængighederPengeTid Kvalitet

23 - 23 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Opgave 6 - drøft løsningsmuligheder og deres konsekvenser 1.Sammen med din partner kan du udvælge enkelte problemer 2.Drøft hvilke løsningsmuligheder I kan få øje på og kom med et bud på konsekvenserne (tid, penge, kvalitet) 3.Hvilke problemer rammer relativ hårdt (=impact eller betyding)?PengeTid Kvalitet

24 - 24 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Risikovurdering Risk exposure = likelihood X impact Hvis en hændelse er forudset i Scoping kan man enten forhindre risikoen i at indtræde eller forhindre risikoen i at indtræde eller beskrive en procedure for at håndtere den beskrive en procedure for at håndtere den

25 Risici Hvordan de forebygges Og håndteres, hvis de alligevel opstår....

26 - 26 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms En risikovurderings-skema fra en større medievirksomhed skemaet

27 Rationale= eksistensberettigelse

28 - 28 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Opgave 7 Vi begynder debatten kl. 11:25 1.Sammen med din partner gennemgå skemaet HURTIGT og se på HOVEDKATEGORIER af risici 2.Hvordan er vægtningen af tekniske problemstillinger i forhold til organisatoriske og forretnings- orienterede? 3.Er der noget du savner på listen? 4.Er der noget som overrasker jer på listen?

29 - 29 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Fra Toro: Referat til opgave 7 Vi savner: Brugerdeltagelse burde være en selvfølgelighed Mere bevisthed om interessenterne (interne som eksterne) Teknologigennemgang (s.2) er ret overfladisk, fx. stilling til standarder Dokumentation af projektet – som forudsætning for cost benefit / cost efficiency vurdering Overraskelser Måling af produktskvalitet er ikke stor i dette skema Forankring – godt at den tages med

30 - 30 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Opgave 7 - efterbehandling Hvordan er vægtningen af tekniske problemstillinger i forhold til organisatoriske og forretnings- orienterede? Lidt søgt skelen - men ret mange organisatoriske T=11, O=18, F = 5 (visse har to kategorier) Stor organisation, interne projekter stort set allesammen

31 - 31 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Opgave 7 - efterbehandling Er der noget du savner på listen? Kundedeltagelse = ”en nødvendig onde” ; brugerdeltagelse burde være en selvfølge Manglende bevidsthed om interessenterne (interne som eksterne) Teknologi-gennemgang på side 2 ret overfladisk (fx stillingtagen til standarder) ”moden”teknologi - men ikke ”forældet” overmoden teknologi. ”projektets omgang” burde præciseres yderligere.

32 - 32 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Opgave 7 - efterbehandling Er der noget som overrasker jer på listen? Måling af produktkvalitet er ret lille i dette papir... Forankring - godt at det tages med... Dokumentation af projektet - forudsætning for cost benefit/cost efficiency vurdering... Et afsnit ”Er der andet væsentligt der bør nævnes på dette tidspunkt?”

33 - 33 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms En risikovurderings-skema fra en større medievirksomhed Skemaet bruges i forbindelse med den indledende behandling af ansøgninger til IT projekter uanset som de leveres internt eller eksternt En integreret del af Scoping Ikke kun tekniske forhold - også stor fokus på organisatorisk forankring samt en vurdering af projektets cost- benefit (cost-effective, cost-efficient)

34 - 34 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Risici for små multimedieprojekter (B2B) 1.Betaling tilbageholdes 2.Ændringer i projektets scope (ambitionsniveau m.m.) 3.Misforhold mellem kundens og leverandørens opfattelse af den visuelle design 4.”Passing the Buck” undskyldninger som fører til økonomiske krav Side 276-295

35 - 35 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Håndtering af risiko John K. Kristensens tre risikoparametre 1.Struktur 2.Teknologi 3.Størrelse Side 74-78

36 - 36 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Håndtering af risiko i store og små projekter Stramt struktureret Kendt teknologi Ny teknologi Løst struktureret Meget stor risiko risiko Storrisiko Medium risiko Medium risiko Medium til lav risiko Lav risiko, påvirkelig af svag ledelse Meget lav risiko, påvirkelig af svag ledelse Lav risiko Meget lav risiko

37 - 37 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Eftermiddag

38 - 38 - PDI-E2005 Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold Peter Olaf Looms Eftermiddag 13:00 Afrunding fra formiddagens arbejde 13:10 Grupperne - kort status 13:15 Gruppekonsultationer ca. 15 minutter hver. 13:20 Jakob Mads Anders Christian Stine 13:40 Lydia Toro Sidsel Lars Christine 14:00 Per Anders Mads 14:20 Line Christian 14:40 Morten Lisa Katja Simon Tommy


Download ppt "Projektledelse IT-projektledelse (SPLS) Projektledelse og Produktion af Digitalt Indhold (DPI) Projektledelse IT-projektledelse (SPLS) Projektledelse og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google