Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til dansk/historie-opgaven

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til dansk/historie-opgaven"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til dansk/historie-opgaven
Foråret 2015

2 Selve opgaven Dansk/Historie Opgaven (DHO) ligger i forlængelse af studieretningsopgaven (SRO) og lægger op til studieretningsprojektet (SRP) på tredje år. Den er altså sidste chance for at lære at skrive en god opgave, før det for alvor gælder. Marts 2015: SRO - studieretningsopgaven Maj 2016: DHO – dansk/historie opgave December 2015 (3.g): SRP - studieretningsprojektet Hovedformålet med DHO er altså at træne jer i at arbejde tværfagligt og i at skrive en akademisk opgave, hvor I bruger troværdige kilder, argumenterer sagligt og overholder de formelle krav.

3 Forløbet omkring opgaven
Vejledningsdag d. 20/4, 21/4 eller 22/4 Forside til opgave lægges på Lectio d. 20/4 Spørgeskema for valg af fag åbnes d. 20/4 og lukkes d.27/4 kl D.28/4 får lærerne besked om valg af fag Fortsat orientering om og arbejde med opgaven i egne timer med egne lærere fra 23/4 til 11/5 Aflevering af forside med problemformulering d. 11/5 Skrivedage d.20/5, 21/5 og d.22/5 Skriveværksted torsdag d.21/5 (som i SRO’en) Aflevering fredag d.22/5 kl. 16. Når du afleverer opgaven, skal du også aflevere responsskemaet fra SRO. Der gives én samlet karakter for DHO. Frist: D. 25/6.

4 Karakter og responsskema
Karakteren for DHO gives af de to vejledere i fællesskab. Det er en samlet karakter for begge fag og gives både på baggrund af det faglige indhold og opgavens form. Sammen med karakteren vil du få et afkrydsningsskema, som en af dine to vejledere har lavet. Skemaet ligner det, du fik efter SRO, og som du har afleveret sammen med din DHO. Det gælder selvfølgelig om at have færre krydser nu end sidste gang  Opgaven skal afleveres for at man kan få lov at fortsætte på 3. år. Fristen for afgivelse af karakter i DHO er d. ?? 2015.

5 Lærerbesætning Lærerbesætning. Det er ikke sikkert, at din lærer bliver din vejleder. Klasse Dansk Samtidshistorie 2.A Ditte (DW) Heidi (HTH) 2.B Anna (AVB) Sine (SHH) 2.C Louise (LPA) 2.D Terese (TEK) 2.I Signe (SKK) Frank (FMO) 2.F Tina (TBL) 2.M 2.N/0 Anette (AR) Rune (RUS) 2.U Niels (NIS) 2.V 2.X

6 Selve opgaven Alle tre opgaver er problemorienterede opgaver. Det er afgørende at forstå, hvor stort et spring der er fra at skrive en vidensrefererende opgave, hvor du fortæller ”alt, hvad du ved” om et emne, og til en problemorienteret opgave, hvor du undersøger/analyserer et problem ud fra en problemformulering. Opgaven skal skrives enten som tværfaglig opgave, hvor begge fag indgår, eller i et af fagene. Man kan altså skrive i enten Dansk og historie – tekstanalyse og kildeanalyse Historie – kildeanalyse Dansk – tekstanalyse

7 Undervisningsforløb til opgaven
I dansk: Det moderne gennembrud ( ) Symbolismen (ca ) Det folkelige gennembrud ( ) Materiale: Kompendium og supplerende tekster I historie: Industrialiseringen i Danmark (1870 – 1914) Forfatningskampen og demokratiseringen af Danmark (1848 – 1915) Materiale: Grundbogsmateriale, kilder og

8 Problem – og opgaveformulering
Dansk/historieopgaven kan skrives i enten dansk eller historie eller i begge fag, men da den skal træne jer til SRP, vil vi absolut anbefale, at I skriver en tværfaglig opgave. Som udgangspunkt skal I, med hjælp fra jeres undervisere i fagene, selv udarbejde den problemformulering, opgaven skal svare på. Alternativt kan I vælge imellem nogle forskellige opgaveformuleringer, som lærerne har udarbejdet – det trækker ikke ned at vælge denne løsning.

9 Opgave- og problemformulering
Vi kalder det en opgaveformulering, hvis opgaven stilles af læreren. Hvis du selv formulerer den, kalder vi det en problemformulering. I begge tilfælde skal opgaven besvare et hovedspørgsmål (problemformulering) som er dét, du ønsker at undersøge. For at kunne svare på problemformuleringen skal du undervejs arbejde med tre underspørgsmål (problemstillinger), der skal afspejle de taksonomiske niveauer. - redegørelse - analyse - diskussion, vurdering, perspektivering

10 Eksempler på Problemformuleringer
Dansk Hvilket syn på drifter og seksualitet kommer til udtryk i J.P. Jacobsens roman ”Fru Marie Grubbe”? Hvilken rolle spiller forholdet mellem arv og miljø for individets udvikling i Henrik Pontoppidans ”Ørneflugt” Historie Hvilken betydning havde junigrundloven for de danske borger, da den blev indført d. 5. juni 1849? Hvilke faktorer gjorde at kvinderne fik stemmeret i 1915? Dansk og historie Hvilken indflydelse havde demokratiseringsprocessen af Danmark i 1800-tallet på tidens litteratur? På baggrund af en redegørelse for kvinders samfundsmæssige stilling omkring 1870 analyseres Henrik Ibsens Et Dukkehjem. I forlængelse heraf diskuteres Noras løsning – at forlade hjemmet. Hvordan var arbejdernes forhold i Danmark i den tidlige industrialisering og blev de belyst korrekt af den politiske og sociale bevidste litteratur?

11 Den undersøgende opgave - DHO

12 Opgavens pentagon Undersøgelsen opgavespørgsmål – Hvad spørger du om?
Undersøgelsens struktur Hvordan spørger du? Undersøgelsens faglige formål – Hvorfor spørger du? Undersøgelsens redskaber: fag, teori, begreber, faglige metoder – Hvad spørger du med? Undersøgelsens empiri (materiale) – Hvad spørger du til?

13 DHO Indhold Skrivegenrer Indledning Problemformulering Materiale
Struktur Redegørelse Analyse Diskussion Konklusion Formalia – litteraturliste, noter m.m. Problemformuleringen: Selvstændig problemformulering Materialeovervejelse Struktur Redegørelse At skrive en korrekt og faglig redegørelse Analyse At kunne fortage en analyse af et materiale og formidle det i en sammenhæng, som ikke er en redegørelse eller refererende. Diskussion At kunne foretage en diskussion af undersøgelsens resultat Konklusion At kunne formidle sine pointer i en sammenfattende konklusion.

14 Disposition over den undersøgende opgave
En problemformulering – hvad spørger du om? Hvordan var arbejdernes forhold i Danmark under industrialisering og blev de belyst korrekt af den politiske og sociale bevidste litteratur?

15 Disposition over den undersøgende opgave
En problemformulering – hvad spørger du om? Hvordan var arbejdernes forhold i Danmark under industrialisering og blev de belyst korrekt af den politiske og sociale bevidste litteratur? En introduktion til emnet og dets relevans – hvorfor spørger du? I løbet af 1800-tallet undergik Danmark en industrialisering… (urbanisering, ringere arbejdsvilkår, fagbevægelsen, debatlitteratur)

16 Disposition over den undersøgende opgave
En problemformulering – hvad spørger du om? Hvordan var arbejdernes forhold i Danmark under industrialisering og blev de belyst korrekt af den politiske og sociale bevidste litteratur? En introduktion til emnet og dets relevans – hvorfor spørger du? I løbet af 1800-tallet undergik Danmark en industrialisering… (urbanisering, ringere arbejdsvilkår, fagbevægelsen, debatlitteratur) Materiale og empiri – hvad spørger du til? To historiske kilder om forholdene på henholdsvis et jernstøberi og hos en smed. En litterær tekst

17 Disposition over den undersøgende opgave
En problemformulering – hvad spørger du om? Hvordan var arbejdernes forhold i Danmark under industrialisering og blev de belyst korrekt af den politiske og sociale bevidste litteratur? En introduktion til emnet og dets relevans – hvorfor spørger du? I løbet af 1800-tallet undergik Danmark en industrialisering… (urbanisering, ringere arbejdsvilkår, fagbevægelsen, debatlitteratur) Materiale og empiri – hvad spørger du til? To historiske kilder om forholdene på henholdsvis et jernstøberi og en smed. En litterær tekst af Metode/teori og fag – hvad spørger du med? Kildekritik Litteraturanalyse Retorisk analyse Osv.

18 Disposition over den undersøgende opgave
En problemformulering – hvad spørger du om? Hvordan var arbejdernes forhold i Danmark under industrialisering og blev de belyst korrekt af den politiske og sociale bevidste litteratur? En introduktion til emnet og dets relevans – hvorfor spørger du? I løbet af 1800-tallet undergik Danmark en industrialisering… (urbanisering, ringere arbejdsvilkår, fagbevægelsen, debatlitteratur) Materiale og empiri – hvad spørger du til? To historiske kilder om forholdene på henholdsvis et jernstøberi og en smed og en litterær tekst af Martin A. Nexø Metode/teori og fag – hvad spørger du med? Kildekritik Litteraturanalyse Struktur på undersøgelsen – hvordan spørger du/underspørgsmål? Indledning om emnet, redegørelse for perioden, analyse af kilder, analyse af tekst, diskussion, konklusion

19 Dette skal du kunne efter opgaveskrivningen (Kompetencemål)
Opstille en problemformulering som udgangspunkts for efterfølgende opgaveformulering Besvare den ved hjælp af fagets/fagenes metoder Sørge for der er sammenhæng i opgaven Arbejde på forskellige taksonomiske niveauer Finde materiale og vurdere dets brugbarhed Bruge dokumentation (citater og andre kildehenvisninger) Beherske formalia, opgavetekniske krav Overholde tidsplan og frister i en vejledningsproces Spille en aktiv rolle i vejledningsprocessen


Download ppt "Introduktion til dansk/historie-opgaven"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google