Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * Voksenlæring og voksenpædagogisk kompetence 1 Hvad ved vi om voksnes læring? Stavanger, 5. Marts.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * Voksenlæring og voksenpædagogisk kompetence 1 Hvad ved vi om voksnes læring? Stavanger, 5. Marts."— Præsentationens transcript:

1 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * Voksenlæring og voksenpædagogisk kompetence 1 Hvad ved vi om voksnes læring? Stavanger, 5. Marts 2015 Bjarne Wahlgren

2 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * Hvad peger forskningen på? 2 › Betydningen af kompetenceudvikling og transfer - man lærer for at anvende › Betydningen af deltagernes forudsætninger og behov › Betydningen af aktiv deltagelse › Betydningen af underviserens brede kompetencer – underviseren er undervisningens omdrejningspunkt › Betydningen af læringsmiljøet – læring er knyttet til den sociale sammenhæng

3 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * Deltagerne 3 › At bryde vaner og rutiner › At have behov for og ønske om læring › At kunne bringe sig selv i spil › Udvikling af selvtillid (self-efficacy) › Ændring af identitet er en del af læringen

4 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * Deltagerne 4 › Hvad gør I for at inddrage deltagerne? › Hvordan sikrer I, at deltagerne har et klart ønske om at ændre sig?

5 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * I undervisningen 5 › Underviserens personlige kompetencer › Underviserens faglige formidling › Identiske elementer mellem undervisning og anvendelse › Sammenkoble deltagernes erfaringer og viden › En moderat grad af provokation › Evnen til at reflektere over egen læring › Læringsmiljø – tryghed, tolerance og gensidig accept

6 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * I undervisningen 6 › Hvordan styrkes underviserens personlige kompetencer? Hvad ser I som det væsentligste i den sammenhæng? › Hvad karakteriserer et godt læringsmiljø? Hvad gør I for at sikre et godt læringsmiljø?

7 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * Anvendelsseskonteksten 7 › Jo mere direkte anvendelse, jo bedre læring › Hvor kan jeg anvende det, jeg lærer? Træning i transfer! › Opfølgning i forhold til praksis › Evnen til at videreudvikle egen kompetence

8 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * Anvendelsseskonteksten 8 › Hvordan sikrer I, at det, der læres, anvendes efterfølgende? › Hvordan arbejder I med at fastholde læring og udvikling efter undervisningen?

9 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * Hvad er målet? 9 › At det er meningsfuldt at lære › At man oplever glæden ved at lære › At man anvender det, man har lært › At man fortsætter sin kompetenceudvikling

10 THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * Mere viden 10 Bjarne Wahlgren (2010). Voksnes læreprocesser – Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde. Akademisk Forlag. Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012). Transfer – Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag.


Download ppt "THE DANISH SCHOOL OF EDUCATION UNIVERSITY OF AARHUS * Voksenlæring og voksenpædagogisk kompetence 1 Hvad ved vi om voksnes læring? Stavanger, 5. Marts."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google