Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Københavns Kommune Evaluering og Next practice 23. maj 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Københavns Kommune Evaluering og Next practice 23. maj 2013."— Præsentationens transcript:

1 Københavns Kommune Evaluering og Next practice 23. maj 2013

2 Evaluering Ekstern evaluering – Implement Lokalområde Vesterbro 1 ½ års erfaring med tværsektorielt samarbejde Datagrundlag Interview med centrale nøglepersoner (AP, FC, Hosp.) Journalgennemgang (50 personer) Proces data fra EOJ system

3 Overordnet Konklusion Forløbsprogrammerne er implementeret og lever op til de regionale minimumsstandarderne for rehabilitering, men der er tale om et implementeringsarbejde, som også vil kræve en fokuseret indsats i de kommende år.

4 Next practice 1.Øget kendskab til kommunale tilbud 2.Fælles mål på tværs af sektorer 3.Fastholdelse af sårbare borgere

5 Manglende kendskab – indhold og effekt Lokale samarbejdsparter (hospital og almen praksis) Fælles for de interviewede speciallæger og praktiserende læger er, at de ikke har kendskab til indholdet i de kommunale tilbud, herunder til hvilken kvalitet og effekt der er af indsatserne. De giver udtryk for, at de ved for lidt om, hvad det rehabiliteringstilbud består i, og hvad det betyder for de patienter, som modtager tilbud i forebyggelsescentrene. Herunder hvilke resultater patienterne når, og hvordan det skal spille sammen i den enkeltes samlede behandlings- og rehabiliteringsforløb.

6 Next practice: Information om kommunale tilbud Ikke kun øget info om tilbud (indhold) Men drøftelse af nøgletal med lokale samarbejdsparter (lokale PLO, samordningsudvalg) Borgerprofil (fx køn, alder, sygdom, sårbarhed) Andel af henviste, der modtager et tilbud Benyttede tilbud (fx sygdomsspecifik undervisning ) Gennemførelsesprocenter Ny faglig dialog Ny fælles forpligtigelse (tværsektoriel) på lokale succeskriterier antal henvisninger, fastholdelse over sektor grænser, fordeling af i forhold til stratificeringsgrupper

7 Next practice: Fælles mål på tværs af sektorer Kommunes samarbejdsparter har svært ved at forklare, hvad den enkelte borger opnår ved rehabilitering i kommunen  sælge tilbuddet/henvise Fra info om tilbud  italesættelse af individuel effekt Hvad er det man kan få i kommunen, langsigtede livsstilsændringer, øget funktionsniveau og egenomsorg, udslusning til idrætsklubber og patientforeninger – fastholdelses af livsstilsændringer Brug for sundhedspædagogiske og sundhedsfaglige effektmål på individniveau (test, der kan vise om borgeren har rykket sig) Epikrise tilbage til hospital (tovholder for behandlingen)

8 Gennemførelse og frafald - forløb Journalgennemgang af 50 journaler

9 Gennemførelse og frafald – enkelt tilbud T2D: 50 % deltager kun 1 gang og 4 % alle 6 gange KOL: ca. 30 % deltager alle 6 gange Fysisk træning i København T2D: 60 % gennemfører >75 % KOL: 50 % gennemfører > 75 % Figur 1 Undervisning i København Figur 2

10 Next practice: frafald og rekruttering Øget fokus på årsager til frafald Kontinuerlig dokumentation Udvikling af stratificeringsredskab, der udover sygdomstilstanden tager højde for sårbarhed og egenomsorg Tilbud til særligt sårbare borgere/patienter Rekruttering Afhjælpe uligheden i sundhed


Download ppt "Københavns Kommune Evaluering og Next practice 23. maj 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google