Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AHH, Ortopædkirurgisk afdeling, udarbejdet af Voss S og Holm G.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AHH, Ortopædkirurgisk afdeling, udarbejdet af Voss S og Holm G."— Præsentationens transcript:

1 AHH, Ortopædkirurgisk afdeling, udarbejdet af Voss S og Holm G.
Udvikling og dokumentation af sygepleje til patienter amputeret over ankelniveau på nontraumatisk baggrund AHH, Ortopædkirurgisk afdeling, udarbejdet af Voss S og Holm G. )

2 Baggrund Kompleks morbiditet – karakteristika Høj mortalitet Evidens )

3 Baggrund – kompleks morbiditet - karakteristika
Iskæmisk hjertesygdom/svært ↓ pumpefunktion Perifær iskæmi Nyreinsufficiens/nyresvigt Respirationsinsufficiens/KOL Diabetes

4 Baggrund – høj mortalitet
30 dage, 30 % 1 år, 54 % MT Kristensen et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg Very low survival rates after non-traumatic lower limb amputation in a consecutive series: what to do? )

5 Baggrund - evidens Smerter og smertebehandling
Fysioterapi-relaterede områder Postoperativ bandagering Langsigtet livskvalitet Langsigtet rehabilitering

6 Baggrund - evidens Ernæring Udskillelser Sår Søvn Smerter
S B-Pettersson et al Scand J Caring Sci.2005,- Care of elderly lower limb amputees, as described in medical and nursing records

7 Metode - Citater ”det er dejligt for mig, at se hvor enkelt det kan gøres” ”jeg har altså ikke tid til at dokumentere. Jeg har haft sindssygt travlt” ”jeg kan ikke se det giver nogen mening” ”hvis vi bare i vores praktik, som studerende havde fået denne introduktion om dokumentation, ville det have været forståeligt og nemt at have med at gøre”

8 Supplement for amputationspatienter
Kiso guide skabelon Sygeplejedokumentation – Vurderingsområder Supplement for amputationspatienter Respiration, cirkulation og bevidsthed Smerter Udskillelser af affaldsstoffer Kommunikation Viden & Udvikling Funktion, fald og aktivitet Ernæring • Patientens bevidsthed ER påvirket/ændret eller Patientens bevidsthed ER IKKE påvirket/ændret Ved påvirket bevidsthed vurderes risiko for delir vha. CAM. Ved positiv CAM test følges delir instruks Observationer ved transfusion Patientens vitale værdier og bevidsthedsniveau registreres i EWS EWS handlingsalgoritme ved afvigelser • Smertekateter FUNGERER eller smertekateter FUNGERER IKKE • VAS score dokumenteres minimum én gang i DV og AV samt før og efter PN smertestillende Kan patienten ikke medvirke til VAS, dokumenter - på grund af: • Evner ikke samarbejde eller • Er på en anden afdeling hele vagten eller • Andet, beskriv • Patienten HAR flatus eller patienten HAR IKKE flatus • Patienten HAR afføring eller patienten HAR IKKE afføring Dokumenter, hvis afføring: type (1-7), mængde (S=small, M=medium, L=large) • Patienten HAR vandladning eller patienten HAR IKKE vandladning (Dokumenter, hvis patienten har vandladningsgener) Kateter/SIK: dato/tidspunkt for anlæggelse og observationer dokumenteres • Relevante samtaler refereres kort • Eventuel krisereaktion beskrives • Ændringer i patientens psykiske ressourcer (ex: modløshed, gå på mod, depression) Eventuelt: beskriv hvad, der fylder for patienten, som kan påvirke kommunikation med patienten • Patienten HAR lavet selvtræning eller patienten HAR IKKE lavet selvtræning • Patienten har været oppe XX timer Daglig ADL-score: • Toiletbesøg: Scorer XX • Personlig hygiejne inkl. påklædning: Scorer XX • Spise og drikke: Scorer XX (ADL-score: 0=kan ikke selv, 1=kan med guidning/personstøtte, 2=kan selvstændigt uden guidning/støtte) Beskriv ændringer i, hvad patienten får hjælp til og hvad patienten opnår af nye eller genfundne færdigheder • Patienten HAR kvalme eller patienten HAR IKKE kvalme • Patienten HAR madlede eller patienten HAR IKKE madlede Har patienten kvalme/ madlede, er det så en barriere for at spise og drikke? Hvis ja, dokumenter • Patienten HAR kastet op eller patienten HAR IKKE kastet op • Ved indlæggelsen sekundær ernæringsscreenes patienten (Herefter re-screenes patienten efter en uge, hvis behovet er der) • Patientens vægt dokumenteres dagligt (Primært DV, dokumenteres i ”screeninger→ernæringsscre-ening”) Hud, slimhinder og sår Søvn og hvile Sociale oplysninger og livsstil Psykosocialt Åndeligt og kulturelt Seksualitet • Vagt-væske- og ernærings-status gøres op ved slutning af DV OG AV i kostmappen. Forbinding/bandage/liner: • ER korrekt placeret eller ER IKKE korrekt placeret • ER UDEN gennemsivning eller ER MED gennemsivning IPC-pumpe/Prevena: • FUNGERER eller FUNGERER IKKE 5. dag: stumptilsyn (OPUS) Dokumenter om patienten skal re-tryksårsscreenes (Ved tryksår opstartes/ajourføres sårplejeplan) Patienten vurderer sin aktuelle søvn som: • God og føler sig udhvilet eller • God, men føler sig træt eller • Dårlig grundet afbrudt søvn eller • Har ikke sovet • Døgn-væske- og ernærings-status gøres op i NV og dokumenteres i KISO. Der skelnes mellem IV-væsketyper og administrationsvej (pr. os/IV). Ordineret væskebehandling (herunder standard-behandling) kan registreres under ”status og planer” →”planer” Ernæringsstatus dokumenterer indtag af kJ og protein Supplement til ”Guide til dokumentation i vurderingsområder/H-EPJ/KISO/Marts 2014/Amager-Hvidovre Hospitaler”

9 Metode - gevinsten Fokuseret og systematisk tilgang
Ensretning af dokumentationen Overblik og struktur Data til forskning

10 Resultater

11 Opsummering Meget syge patienter – noget MÅ gøres
Kaos til struktur→ overblik og ↑kvalitet VRS

12 Kontakt info Sanne.voss@regionh.dkæ æ Gitte.holm@regionh.dk
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)


Download ppt "AHH, Ortopædkirurgisk afdeling, udarbejdet af Voss S og Holm G."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google