Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udnyttelse af husdyrgødning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udnyttelse af husdyrgødning"— Præsentationens transcript:

1 Udnyttelse af husdyrgødning
- status og perspektiver Konsulent Torkild Birkmose

2 Nedfældning af ajle, ca. 1930

3 De 4 statements: Næppe forbedringer ved traditionel håndtering!
Afgasning i biogasanlæg forbedrer N-udnyttelsen! Kendt gylleseparering forbedrer næppe den samlede N-udnyttelse væsentligt! Gylleseparering kan forbedre P-udnyttelsen

4 N-udnyttelsen af forskellige typer husdyrgødning
Svinegylle Kvæggylle Dybstrøelse Afgasset gylle Væskefraktion Oversigten s. 197 20 40 60 80 100 N-udnyttelse, 1. år, pct. (værdital) Vinterhvede Vårbyg

5 N-tab ved forskellige stald- systemer til slagtesvin, 1,4 DE/ha
Dybstrøelse Svinegylle Afgasset gylle Væskefraktion 20 40 60 80 100 120 140 N-tab, kg N pr. ha Staldtab Lagertab Marktab

6 N-udnyttelse af fraktioner fra gylleseparering
80 pct. af N Væskefraktion Dekantercentrifuge: 20 pct. af N Fiberfraktion 20 pct. af N 30 pct. af N 50 pct. af N Fiberfraktion NPK-konc. N-konc. Funki Manura: 20 40 60 80 100 N-udnyttelse, år, pct.

7 Samlet N-udnyttelse af svinegylle ved forskellige behandlinger
Gns. N-udn., 85% Dekantercentrifuge N-udnyttelse, 83% Afgasset gylle N-udnyttelse, 75% Gns. N-udn., 74% Funki Manura 2000 Svinegylle 20 40 60 80 100 120 Udnyttet N, kg pr. ha

8 Perspektiver ved gylleseparering
N-udnyttelse forbedres næppe Koncepter på vej, som integrerer staldsystemet (f.eks. Staring og Green Farm Energy) Dokumentation ofte utilstrækkelig – endnu! Bedre fosforudnyttelse kræver salg fra bedriften Økonomisk gevinst usikker Teknologien er endnu ”ung”. Øget effektivitet og lavere omkostninger i fremtiden?

9 Green Farm Energy


Download ppt "Udnyttelse af husdyrgødning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google