Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værktøj til risikovurdering af Fusariumtoksiner i hvede. Stud. agro. Jens Due Jensen Institut for Plantebiologi Stud. agro. Kristian Skytte Institut for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værktøj til risikovurdering af Fusariumtoksiner i hvede. Stud. agro. Jens Due Jensen Institut for Plantebiologi Stud. agro. Kristian Skytte Institut for."— Præsentationens transcript:

1 Værktøj til risikovurdering af Fusariumtoksiner i hvede. Stud. agro. Jens Due Jensen Institut for Plantebiologi Stud. agro. Kristian Skytte Institut for Jordbrugsvidenskab Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

2 Analyse af moniteringsprogrammet ► KVL-kursus: Planteproduktion og miljø  Data fra moniteringsprogrammet 2003-04  Senere blev data fra 2005 medtaget ► Analyse af data fra moniteringsprogrammet  Effekten af: År, Forfrugt, Jordbearbejdning og Sort på indholdet af toksinerne DON og ZEA Jordbearbejdning: pløjet eller reduceret jordbearbejdning Sort: Lav modtagelighed eller Moderat til høj modtagelighed

3 Resultater af analysen ► 2003-04: Effekt af År, Forfrugt, Jordbearbejdning og Sort på DON og ZEA indhold ► 2003-05: Kun effekt af År, Forfrugt og Jordbearbejdning ► Analysen anvendt til at konstruere et risikovurderingsskema

4 Grænseværdier ► Grænseværdier  Landsudvalget for Svin: fuldfoder til store grise på maksimalt 2000 µg/kg for DON og 250 µg/kg for ZEA.  Hvis det antages, at 70 % af fuldfoderet består af hvede, må der altså maksimalt være et indhold på ca. 2800 µg DON pr. kg og ca. 350 µg ZEA pr. kg

5 ► Skema for store svin, 2003-04 JordbearbejdningForfrugtSort Sandsynligheden for at grænseværdien for enten DON eller ZEA overskrides Reduceret Majs R97 M99 Hvede/Rug R27 M48 Byg/Havre M16 Vinterraps R2 M7 Andet R7 M8 Pløjet Majs R17 M36 Hvede/Rug R1 M2 Byg/Havre R1 M3 Vinterraps R1 M2 Andet R4 M13

6 ► Skema for store svin, 2003-05 JordbearbejdningForfrugt Sandsynligheden for at grænseværdien for enten DON eller ZEA overskrides Reduceret Majs88 Hvede/Rug31 Byg/Havre13 Vinterraps5 Andet6 Pløjet Majs17 Hvede/Rug3 Byg/Havre3 Vinterraps2 Andet5

7 Årseffekt og anvendelighed ► Hvordan påvirker de forskellige år risikovurderingsskemaet?  2003-04 var ”fusarium-år”, mens 2005 ikke var et ”fusarium-år” Generelt falder risikoen ved de enkelte kombinationer, men det ændrer ikke ved rangeringen ► Hvordan anvendes skemaet i praksis  Det er op til at enkelte hvor stor en risiko der accepteres  Forskellige grader af reduceret jordbearbejdning vil påvirke risikoen

8 Hvordan kommer vi videre ► Pløjning – sædskifte – lavt modtagelige sorter ► Svampesprøjtning under skridning ► Andre alternativer  Identificere og præcisere de faktorer der adskiller de enkelte år fra hinanden Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det Mængden af smitte fra foregående afgrøde, etc.  Bedre forståelse af vejrets indflydelse på Fusarium-svampene – målrettede modtræk

9


Download ppt "Værktøj til risikovurdering af Fusariumtoksiner i hvede. Stud. agro. Jens Due Jensen Institut for Plantebiologi Stud. agro. Kristian Skytte Institut for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google