Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Per Rydahl og Leif Hagelskjær Danmarks Jordbrugsforskning Afd. for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Per Rydahl og Leif Hagelskjær Danmarks Jordbrugsforskning Afd. for."— Præsentationens transcript:

1 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Per Rydahl og Leif Hagelskjær Danmarks Jordbrugsforskning Afd. for Plantebeskyttelse Planteværn Online

2 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Indledning PVO frigivet vinteren 2002 ingen yderligere ‘udvikling’ af PCP PCP vedligeholdes med nye midler osv. i 2003 - måske også i 2004

3 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Modelparametre og forsøgsgrundlag Ukrudt

4 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Modellens funktion 1.fastlægger krav til effekt 2.beregner doser og effekter af enkeltmidler 3.beregner blandinger, hvis fordelagtigt

5 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Markforsøg Omfang officiel anerkendelse: afprøvning af effekt i 12 markforsøg: 1/4 N, 1/2 N, 1/1N og 2/1 N måling af biomasse på 1-25 arter supplerende data: lands- og firmaforsøg sammenlignelige: produkter, afgrøder, behandlingstider og ukrudtsarter

6 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Markforsøg Tolkning af data ukrudtsartens tabsvoldende evne opgørelsesmetode antal forsøg antal doser spredning og outlayers grad af ekstrapolation

7 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Vurdering af usikkerhed i effektdata fra markforsøg

8 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Semifield forsøg Kurvestejlhed doseringskurvens stejlhed: 5-8 doser i semifield forsøg 1-3 ukrudtsarter usikkerhed vurderes til den ‘stejle’ side gør det forsvarligt at ekstrapolere til < 1/4 N

9 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Semifield forsøg Ukrudtets størrelse basisdata: 3-4 størrelsesklasser 5-8 doser af hver klasse doser øges ofte med ca. 140% ved ændring fra ‘0-2 blade’ til ‘>6 blade’ supplerende data: data fra markforsøg (ofte sparsomt)

10 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Semifield forsøg Temperatur og Rh basisdata: 3-6 klasser af temperatur/Rh 5-8 doser for hver klasse doser justeres ofte indenfor +/- 10% supplerende data: ingen

11 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Beregning af doser og effekter, enkeltmidler

12 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Semifield forsøg Virkning i blandinger basisdata: synergistiske og antagonistiske virkninger blanding med 3-4 ‘udvalgte virkemekanismer’ 3 blandingsforhold og 5-8 doser af hver blanding supplerende data: erfaringer fra praksis

13 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Parametres potentiale for at reducere herbicidforbrug 1.effektkrav 2.forskelle mellem ukrudtsarter 3.forskelle mellem størrelser af ukrudt 4.anvendelse af optimale tankblandinger 5.temperatur, Rh og tørkestress

14 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Ukrudt Nye værktøjer

15 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Baggrund potentiale størst, når PVO anvendes til ‘problemløsning’ på markniveau men landmænd ‘har ikke tid’ til at registrere rådgivning sker ikke altid på markniveau: planlægning af indkøb ‘basis-løsninger’ på regionalt plan Erhvervsfinansieret Planteavlsforskning 2002

16 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Værktøjet ’Effektprofiler’ bruger vælger afgrøde, stadie, herbicid mv. PVO viser: beregnede effekter af 1/4 N, 1/2 N, 1/1 N og 2/1 N PVOs effektkrav ved forskellige arter og ukrudtstætheder beregnede doser, som imødekommer effektkrav bruger kan ændre effektkrav (50-99%)

17 Effektprofiler

18 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Effektprofiler

19 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Værktøjet ’Brugers blanding’ bruger vælger: afgrøde, stadie 2-3 herbicider, som følger ADM + doser efter eget valg ulovligt høje doser vises med rød skrift PVO beregner: effekt af brugers blanding på flest mulige ukrudtsarter effekt af blandingskomponenter enkeltvis beregning af BI føjes til senere PVOs effektkrav vises til sammenligning

20 Brugers blanding

21

22

23 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Værktøjet ’Problemløsning’ potentiale i kornafgrøder ifølge omfattende afprøvning i landsforsøg med højt ukrudtstryk: god sikkerhed vårsæd: BI=0,35 vintersæd: BI=0,44

24 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Sygdomme og skadedyr Bekæmpelsesbehov Skadetærskler Resistensegenskaber Doseringsberegning Angrebsgrad/antal dage med nedbør Pesticiders effekt

25 Bekæmpelsesbehov – Meldug i vårbyg Assessment again in 7 days, if no treatment - 14 days if treatment. Modtagelige sorterResistensgruppe 2 og 3 Angrebsgrad, pct. angrebne planter Vækst- stadie 01-1011-2526-5051-7576-100 Bedømmelse på hele planten 26-31023333 Bedømmelse på de tre øverste blade 32-36022333 37-50002233 51-60001223 61-65000112 0 = Ingen bekæmpelse. 1 = Bekæmpelse hvis en anden sygdom eller skadedyr udløser bekæmpelse eller hvis der samtidig skal bekæmpes ukrudt. 2 = Bekæmpelse hvis en anden sygdom eller skadedyr udløser bekæmpelse, hvis en anden sygdom ‘giver’ 2, eller hvis der samtidig skal bekæmpes ukrudt. 3 = Bekæmpelse.

26 Assessment again in 7 days, if no treatment - 14 days if treatment. Modtagelige sorterResistensgruppe 2 og 3 VækststadieAntal dage med nedbør > 1 mm* 32-44 0-34-36 03 45-60 Angrebsgrad, pct. planter med angreb på 3.øverste blad < 10%> 10% 0-34-360-36 033 61-71 0-34-36 03 Bekæmpelsesbehov - Septoria i vinterhvede * Antal dage med nedbør på mere end 1 mm I de seneste 30 dage (ikke tidligere end vs. 32) – nedbør 10 dage efter bekæmpelse (20 dage hvis bekæmpelse på/efter vs. 51) medregnes ikke. 0 = Ingen bekæmpelse. 1 = Bekæmpelse hvis en anden sygdom eller skadedyr udløser bekæmpelse eller hvis der samtidig skal bekæmpes ukrudt. 2 = Bekæmpelse hvis en anden sygdom eller skadedyr udløser bekæmpelse, hvis en anden sygdom ‘giver’ 2, eller hvis der samtidig skal bekæmpes ukrudt. 3 = Bekæmpelse.

27 Doseringsberegning Korrektion for angrebsgrad (D 0 ) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 MeldugBygrustGulrustBrunrust Faktor (D 0 ) 0 1-10 11-25 26-50 51-75 76-100 Angrebsgrad

28 Doseringsberegning Korrektion for antal dage med nedbør (D 0 ) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Septoria, hvede Skold- og bladplet, vinterbyg Skold- og bladplet, vårbyg Faktor (D 0 ) 4 5 6 7 8-10 11-12 13-14 >14 Antal dage med nedbør

29 Doseringsberegning Korrektion for fungicideffekt (K e ) i hvede

30 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2001, s. 63 PC-Planteværn i vinterhvede – sygdomme 29 forsøg 1998-2001 BehandlingBI Udbytte og merudbytte Netto- merudbytte Ubehandlet0,00 71,8 - 0,33 Tilt Top + 0,33 Amistar0,828,63,7 0,33 Amistar0,338,05,1 PC-Planteværn0,6911,46,5 PC-Planteværn, 75%0,5210,16,1 PC-Planteværn, 50%0,359,05,9 Markens planteværn0,7310,65,8 Planteværnsgruppe0,5810,25,9 LSD1,7

31 ERFA-gruppe og Planteværn Online i hvede -5 0 5 10 15 20 25 -50510152025 PVO, nettomerudb. (hkg/ha) ERFA, nettomerudb. (hkg/ha) 1998 1999 2000 2001 Ens PVO bedst (24%) ERFA bedst (10%)

32 Planteværn Online i hvede, hel og halv dosis -5 0 5 10 15 20 25 -50510152025 PVO 100%, nettomerudb. (hkg/ha) PVO 50%, nettomerudb. (hkg/ha) 1998 1999 2000 2001 Ens PVO, 100% bedst (10%) PVO, 50% bedst (0%)

33 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Beslutningsstøttesystemer i vinterhvede 2002 2 forsøg BISeptoria på faneblad 5/7 Udbytte og merudbytte Netto- merudbytte Ubehandlet067,563,8- DESSAC1,251,332,018,7 ProPlant 1/12,503,031,013,7 ProPlant ½1,255,627,517,9 PVO (Amistar + Folicur)0,766,325,217,8 PVO (Septoria Timer)0,806,425,317,7 PVO (Comet + Folicur)0,702,028,721,6 Comet + Opus0,751,429,621,6 Amistar + Folicur0,757,025,017,7

34 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2001, s. 111 PC-Planteværn i vårbyg – sygdomme 25 forsøg 1998-2001

35 DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Videreudvikling 2003 Værktøj til anbefaling af sprøjteteknik Vejrdata fra PlanteInfo Ny ukrudtsmodel i majs Implementering af ukrudtsmodel i roer Sygdomsmodeller i rug og triticale Model for hvedebladplet Implementering af nye bladlusmodeller


Download ppt "DJF, Afdeling for Plantebeskyttelse Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Per Rydahl og Leif Hagelskjær Danmarks Jordbrugsforskning Afd. for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google